”Bønder” og ”bønner” på kinesisk

Publisert Sist oppdatert

Hvordan sorterer man en egentlig en bokhylle eller et leksikon med kinesiske skrifttegn?

Bibliotekar Ling på Shanghais bibliotek forsøker å forklare.
– Det er ikke så enkelt for en ikke-kinesisktalende å fatte og det er vanskelig for meg å forklare, begynner hun. Kinesisk er nemlig bygget opp på andre prinsipper enn vestlige språk. Det kinesiske alfabet har 56 000 tegn, men de fleste av dem er ikke i daglig bruk. En velutdannet person bruker normalt 8000, men 3000 tegn er nok til å lese og skrive aviser.

Ikke hieroglyfer
I motsetning til hva mange tror er ikke kinesiske skrifttegn et billedbasert språk, slik hieroglyfene er, selv om noen enkelttegn har en viss likhet med sin betydning. Istedet er det et blandingsspråk av lyd og bilde.
Kinesiske setninger er betraktelig kortere enn norske, fordi hvert tegn gjerne er et helt ord, ikke bare en bokstav.
Muntlig kinesisk er lydbasert på en helt annen måte enn norsk. På norsk og alle indo-europeiske språk er det sammensetningen av bokstavene, og ikke uttalen av dem som gir ordet mening. På kinesisk, og mange andre sør-østasiatiske språk er det uttalen som gir ordet mening. Et "ord" som har den samme "lyden" (for oss, de samme bokstavene) kan for eksempel ha fire uttalemåter av denne lyden, avhengig av tonasjon.
Tilsvarende på norsk er de få gangene vi møter likheter i lyden, som med "bønder" og "bønner". Kinesisk er med andre ord et språk fullt av "bønder"-og-"bønner"-problematikk.

Kronologisk
Katalogystemet følger moderne biblioteksprinsipper, forklarer Ling, med inndeling etter land, type litteratur, fagområde og så videre, men når det gjelder den enkelte bokstav kommer den først som har skrifttegn som den første lyden. Lydene er da satt i systemet etter det latinske "abc-rekkefølgen". Først teller man skrifttegn ovenfra og ned, deretter fra siden. Når det gjelder litteraturhistorier og andre verker der det er mulig å kategorisere kapitlene i tid istedet for navn, er rekkefølgen kronoligisk. Skal man finne dikteren "Li Bai" i Kinas litteraturhistorie må du altså slå opp på Tang-dynastiet og følge indexen der.

I Beijing biblioteket forsøker Dong (43), med arbeidsnummer 0579 å utdype problematikken. Han har hovedfag i stål og metall fra Beijing Steel University, og arbeidet først fem år i stålindustrien, den gangen regjeringen satte deg til de oppgaver staten hadde behov, som takk for gratis utdanning.
Nå har han arbeidet her som bibliotekar i 20 år og trives best med det . Han tar frem et eksemplar av statsviterboken "Thriving on chaos" av Guy Peters for å forklare: Den har årstall 2001, kategori F 274.712 og forfatternummer 8738.
Det er tallene som er nøkkelen, ikke bokstavene.

Pinyin
Likevel har kineserne insett fordelen med å "ABC"-systemet og har oppfunnet "pinyin" for å lage en blanding mellom gammel kinesisk og engelsk.
– Før 1975 brukte vi Dewey-systemet. Det var også i bruk den gangen kineserne ikke hadde pinyin, forklarer han. Pinyin er en anglifisering av kinesisk, som ble innført i 1957. Gamle folk kan det ikke, men yngre bruker pinyin svært aktivt. Med pinyin fikk hver latinske bokstav en viss mengde kinesiske tegn knyttet til seg, alt etter lyden. Det er på den måten man kan skrive kinesiske tegn på tastatur, hver av våre bokstaver tilsvarer på et kinatastatur en viss menge kinesiske tegn, som man må velge i hver gang man slår en tast.

Kilder: Lonely Planet Mandarin Prasebook, bibliotekarer ved Shanghai og Beijing bibliotek.
BT:
Ordet qi – eller Chi – i Chi Kung har en sentral plass i kinesisk filosofi og tankeverden. Det er faktisk det mest fundamentale begrep i kinesisk medisin og kampkunst overhodet. Begrepet er i prinsippet uoversettelig, men oversettes – alt ut fra sammenhengen – med pust, luft, atmosfære, energi, kraft, materie, materiell kraft, vital livsenergi osv.
Skrifttegnet for qi består av to enkelttegn som er koblet sammen. Det ene tegnet betyr kokt ris, og det andre damp eller kokende vann. Dette gir assosiasjoner både til energi (at noe syder og koker), men også til det materielle og nærende (ris). (www.chi-kung.no)

 

Powered by Labrador CMS