BOKS OG BIBLIOTEK: Neuros MPEG4 recorder 2

Publisert Sist oppdatert

 

Av Thomas Gramstad

Det amerikanske firmaet Neuros har laget en mini digital videoopptaker, Neuros MPEG4 Recorder 2. Med den kan du konvertere og lagre utgående analoge videosignaler til et minnekort eller en minnepinne i MPEG4-format. Derfra kan du overføre videoen til datamaskinen, og f.eks. brenne den til en DVD-plate, eller kopiere den til video-Ipod, PlayStation osv. Dette betyr blant annet at du kan kopiere innholdet fra DVD-plater, TV-opptak (også fra TiVo) og dessuten VHS-samlingen din til et nyere format. Men det betyr mer enn det. Som jeg nevnte, skjer denne kopieringen fra de analoge utgangssignalene ved avspilling.

Det er altså en analog, og ikke en digital kopiering. Det betyr at kopieringen er lovlig fordi du ikke bryter noen kopisperrer eller DRM-teknologi.

Jon Lech Johansen eller «DVDJon » ble som kjent frikjent i norsk rett for noen år siden for sitt bidrag til å lage programvare som kunne omgå kopi- og avspillingssperren på DVDplater.[ 1] Han ble i realiteten anklaget for å ha brutt seg inn på sine egne DVD-plater, en åpenbart urimelig anklage som ikke hadde noen støtte i norsk lovgivning. Siden den gang har Åndsverkloven blitt endret (i 2005), og det er innført et eget rettsvern for DRM-teknologi.

I dag er det uklart om det han gjorde er straffbart etter den nye loven. Det avhenger av om sperren på DVD-plater skal regnes som kopisperre eller avspillingssperre (den er begge deler). Etter den nye norske loven har kopisperrer sterkere vern enn avspillingssperrer. Brukeren har en viss grad av frihet til å omgå avspillingssperrer for å skape funksjonelt samvirke eller avspilling på det som til enhver tid regnes som «relevant avspillingsutstyr».

Men dette er altså en problemstilling som oppstår ved digital kopiering. Det er da man bryter eller omgår eventuelle kopisperrer. Når man i stedet gjør en analog kopiering av videosignalene fra avspilleren, bryter man ikke kopisperren. Den er fortsatt til stede og aktiv på originalmediet eller i avspilleren. Man lager en ny kopi uten å bryte noen sperre, uten å bryte loven, og uten at den nye kopien får sin egen sperre.

Ved analog kopiering gjelder altså de samme reglene som ved kopiering av original uten DRM/kopisperre, selv om originalen faktisk har DRM/kopisperre, fordi ingen sperre brytes ved analog kopiering. Det er dette som kalles for «det analoge hullet»[2]. Man kan altså lage en lovlig kopi som en digital fil uten DRM fra en original som har DRM. En slik prosess vil gjerne innebære et visst kvalitetstap, men dette kan minimaliseres.

Alt dette betyr at Neuros MPEG4 Recorder 2 er et meget interessant verktøy for biblioteket. Samlinger på gamle, slitne og utdøende medietyper kan lovlig kopieres til nye medier og formater, til fordel for både bevaring og tilgjengelighet av verkene.

Så vil fremtiden vise om rettighetsindustrien klarer å knuse slike verktøy og teknologier ved å «tette igjen analog- hullet»,[3] eller om forbrukerorganisasjonene[ 4] klarer å beskytte dem. Kanskje bibliotekene burde gjøre sin stemme hørt i denne debatten?

[1] EFNs faktaliste om DVD-saken

[2] Analog hole

[3] «Analog hole» legislation introduced og New, tougher copyright legislation in the works

[4] Hollywood Versus The Analog Hole

 

Powered by Labrador CMS