Bok og Bibliotek står sterkt

Publisert Sist oppdatert

Bok og Bibliotek har en høy stjerne blant leserne. En leserundersøkelse byrået Synovate gjennomførte for bladet våren 2011, viser at Bok og Bibliotek scorer høyere enn konkurrentene Bibliotekforum og Bibliotekaren på samtlige positive påstander om bladet.

Bok og Bibliotek har en høy stjerne blant leserne. En leserundersøkelse byrået Synovate gjennomførte for bladet våren 2011, viser at Bok og Bibliotek scorer høyere enn konkurrentene Bibliotekforum og Bibliotekaren på samtlige positive påstander om bladet.

Leserne mener  bladet er relevant, og at det bidrar til å holde dem oppdatert gjennom gode fagartikler og reportasjer.

Undersøkelsen er gjennomført blant registrerte mottakere av Bok og Bibliotek, og omfatter personer som jobber innen ulike deler av bransjen,  som biblioteksjefer og bibliotekarer. Selve intervjuene ble gjort i mars måned, og deretter analysert.

Høy lojalitet. Det går fram av undersøkelsen at leserne føler høy lojalitet til bladet. Av de spurte har ni av ti lest bladet det siste året. Av disse igjen har sju av ti lest alle de siste seks utgavene,  samtidig som det er høy dobbeltdekning med andre blad i bransjen.

I snitt blir Bok og Bibliotek lest i 37 minutter, noe som viser at mottakerne finner interessant stoff og tar seg tid til å bla i bladet. Tre av fire leser i en utgave av Bok og Bibliotek flere ganger, og over halvparten tar vare på tidsskriftet i mer enn seks måneder. Dette gir både redaksjonelt stoff og annonser lang levetid. 42 prosent deler bladet med en eller flere personer, noe som ytterligere øker leserkretsen. I gjennomsnitt blir bladet lest av to personer.

Holder lesere oppdatert. Blant lesere av Bok og Bibliotek scorer bladet høyere enn konkurrentene på samtlige positive påstander om bladet. Leserne mener at bladet er meget relevant, og at det bidrar til å holde leserne oppdatert gjennom gode fagartikler og reportasjer.

Dersom bladet skulle vurdere å utvide det redaksjonelle stoffområdet, er det nordisk stoff, fagartikler og nyheter som står øverst på ønskelisten. 42 prosent ønsker mer av dette. Totalt sett er likevel leserne godt fornøyd med fordelingen.

Fagartikler mest populært. Fagartikler/reportasjer og nyhetsartikler er det mest populære stoffet. Totalt viser rundt åtte av ti spurte høy interesse for stoffområdet, og både korte og lengre fagartikler blir ansett som interessante.

Spaltister scorer noe lavere enn andre stoffgrupper. Spaltisten Ragnar Audunson favner imidlertid bredt og er den av bladets spaltister som vekker mest interesse. Hele 67 prosent svarer at de er svært eller ganske interessert i å lese artikler fra Audunson.

Også når det gjelder papirkvalitet, innbinding og lesbarhet er leserne godt fornøyde, og de har lite å utsette på språk, layout og bildebruk. Totalt sett er åtte av ti lesere svært eller ganske fornøyde med Bok og Bibliotek.

Ressurssterk gruppe. Nær sju av ti spurte har i stor eller meget stor grad beslutningsmyndighet ved innkjøp i sin bedrift, og byrået finner dette positivt med tanke på annonseringen.

54 prosent sier at de ofte eller av og til finner nyttige annonser i Bok og Bibliotek. Dette viser ifølge Synovate at annonsene treffer målgruppen godt. Byrået finner det også positivt at det nettopp er personer med beslutningsmyndighet som i størst grad finner interessante annonser, og som oftest er i dialog med andre i bransjen om stoff de har lest i bladet.

Høy dobbeltdekning. Undersøkelsen viser også at det er høy dobbeltdekning blant bladene i bransjen. Hele 89 prosent oppgir at de det siste året har lest Bok og Bibliotek, men samtidig oppgir 79 prosent av de også leser  Bibliotekforum og 55 prosent leser Bibliotekaren.

Hele 92 prosent av biblioteksjefene og 88 prosent av bibliotekarene oppgir at de leser Bok og Bibliotek, mot henholdsvis 86 og 75 prosent for Bibliotekforum. Bare 54 prosent av biblioteksjefene og 72 prosent av bibliotekarene leser Bibliotekaren, og Bok og Bibliotek leder også når det gjelder lesere i kategorien «andre stillinger», med 84 prosent, mot Bibliotekarens 40 prosent og Bibliotekforums 67 prosent.

Står sterkt i Oslo. Bare to av ti lesere ville foretrukket et av de to andre bladene dersom de bare kunne velge ett fagtidsskrift. Tallene viser for øvrig at  Bibliotekforum står sterkest på Vestlandet, og Bibliotekaren på Østlandet. Bok og Bibliotek har størst oppslutning i Oslo, der hele 91 prosent ville foretrukket tidsskriftet som eneste blad.

85 prosent mener at Bok og Bibliotek holder dem oppdaterte, og 56 prosent mener bladet setter dagsorden. Hele 90 prosent mener at bladet er relevant for yrket deres. Tallene for Bibliotekforum er henholdsvis 57, 29 og 70 prosent, mens henholdsvis 43, 21 og 52 prosent mener det samme om Bibliotekaren.

73 prosent fant Bok og Bibliotek inspirerende, 54 prosent mente at bladet var faglig utfordrende, og 76 prosent at bladet var pålitelig. Alle tallene ligger høyt over konkurrentenes.

Bare 13 prosent synes Bok og Bibliotek er kjedelig, og bare 5 prosent mener at bladet er overfladisk eller går for lite i dybden. Åtte av ti er dessuten godt fornøyde med papirkvalitet, innbinding og lesbarhet. 65 prosent synes at bladet har god lay out, mens bare 24 prosent mener det samme om den nærmeste konkurrenten, Bibliotekforum.

Flittige biblioteksjefer. Hele 85 prosent mente at Bok og Bibliotek hadde gode fagartikler og reportasjer. 90 prosent mente at bladet var relevant for yrket deres, og 85 prosent mente de ble oppdatert. 29 prosent tok bladet fram igjen to ganger, 28 prosent henter det fram tre ganger og 52 prosent svarte at de tok vare på bladet i over seks måneder.

Undersøkelsen viser også at nesten alle finner stoff de ønsker å lese i bladet. En målsetning kan ifølge byrået likevel være å få flere av de som bare leser overskrifter til å lese mer av stoffet. Det er også biblioteksjefene som er de flittigst leserne. 25 prosent av disse sier at de leser det meste av stoffet, mens  fire av ti bibliotekarer svarer at de bare leser bare overskrifter og litt av stoffet.

Konklusjonen av undersøkelsen er at lesertilfredsheten er svært høy, og går på tvers av kjønn, alder og stillingsnivå. Så godt som ingen er misfornøyde med tidsskriftet, mens et mindretall forholder seg nøytrale. En målsetning kan ifølge Synovate være å få disse over på ganske eller meget fornøyd.

 

– Reidar Jensen, frilansjournalist

 

 

 


Powered by Labrador CMS