Bok og Bibliotek nr 1/2012

Publisert Sist oppdatert

Bladet går nå til utsending og vil være i postkassa om 3-5 virkedager. I årets første nummer av Bok og Bibliotek kan du blant annet lese om dette…

 

Bladet går nå til utsending og vil være i postkassa om 3-5 virkedager.

 I årets første nummer av Bok og Bibliotek kan du blant annet lese om dette:

ÅRETS BIBLIOTEKPROSJEKT 2011: Norsk bibliotekforening (NBF) har sin
årlige konkurranse om ”Årets bibliotek”. Det er en prestisjetung og
viktig pris for det biblioteket som får den. For vel et år siden
tenkte jeg: Hva med alle de andre aktivitetene ute i bibliotekene som
ikke er store nok til å bære en søknad om å bli ”Årets bibliotek”?
Kanskje kunne også disse virksomhetene få sin egen pris? Dermed ble
tanken om ”Årets bibliotekprosjekt” født.
    Interessen var over all forventning: Ved søknadsfristen 15. november
2011 hadde det kommet inn hele 35 prosjekter. Det var alt fra store
satsinger ved større bibliotek til små tiltak i små kommuner.
Spennvidden var imponerende, ja, den viste så stor variasjon at vi i
juryen fikk en spenstig utfordring da vi skulle sirkle inn de fem vi
mente burde havne øverst på lista. Det var nesten som å sammenlikne
hopp, skøyter og langrenn, som alle er vinteridretter, men ellers
nokså forskjellige.
    Men det var vår plikt å velge, og i midten av januar var vi samlet om
en vinner i folkebibliotekklassen og en vinner i fagbibliotekklassen.
Begge disse får en premie på 3000 kroner. Resultatet er presentert på
s. 20-26 i denne utgaven.
    Vi takker alle for deltakelsen i 2011, og ønsker velkommen tilbake i
2012. For vi synes oppslutningen om dette var så positiv at vi kunne
tenke oss å gjøre ”Årets bibliotekprosjekt” til en årlig konkurranse.
Søknadsfristen for 2012 blir 15. november. Merk gjerne av datoen
allerede nå, selv om vi vil komme med mange påminnelser ut over året.

– – – –

BIBLIOTEK OG BYUTVIKLING: Å bygge kulturinstitusjoner i dag ses ofte i
sammenheng med by- og stedsutvikling. Det viser den debatten som gikk
rundt Lambda og det nye Munch-museet i 2011. Det holder tydeligvis
ikke å isolere institusjonen, den må ses i forhold til de økonomiske,
næringsmessige og byplanmessige rammene den skal plasseres innenfor.
Dette har vært tommelfingerregel for museumssektoren i årtier. I det
siste har også tanken slått rot i biblioteksektoren. I nordisk
sammenheng er det for eksempel prosjektert nye hovedbibliotek i
Helsinki, Oslo og Aarhus, som skal bli vel så mye urbane ikoner som
funksjonelle biblioteker.
    Tre danske bibliotekforskere ser i denne utgaven (s. 39-43) nærmere
på tendensen til at bibliotek i økende grad blir brukt som strategiske
elementer i en kulturdrevet byutvikling, og at bibliotekene dermed
bidrar til å styrke byenes synlighet, image og identitet.
    Men ikke alle er like begeistret for denne utviklingen. Georg
Arnestad tar sats og skriver (s. 64-65): ”Eg er svært skeptisk til den
oppskrift dei tre danske bibliotekforskarane kjem med i sin artikkel i
dette nummer av Bok og Bibliotek for å utvikle biblioteka. I det
danske perspektivet som går fram av denne artikkelen, har
folkebiblioteket berre éin funksjon; å inngå som ein del av den
moderne og kreative byutvikling basert på oppleving og innovasjon.
Ikkje med eitt einaste ord nemner forskarane bibliotekets opplysande,
dannande og demokratiske funksjon. Og legg merke til at ordet ”bok”
ikkje er nemnt ein einaste gong i artikkelen. Det er ikkje mindre enn
oppsiktsvekkjande.”

– – – –

AV INNHOLDET:

– Forlagsbransjen svikter barn og unge, av bibliotekar/avdelingsleder
Eli Follerås
– BIBSYS-debatt: Teknologi i folkebibliotekene – muligens mer enn
MARC, av avdelingsdirektør Jonny Edvardsen, Nasjonalbiblioteket
– Professor’n: Bibliotekene må forsvare offentlighet, av professor
Ragnar Audunson
– Bibliotekkutt: Hver høst møter flere bibliotek forslag om kutt i
neste års budsjett. Men en god dialog med politikerne kan også
redusere nedskjæringene, forteller biblioteksjefer. Bli med på visitt
til Halden, Ålesund, Trysil, Bardu, Sør-Varanger og Arendal.
– Instituttleder Liv Gjestrum, Høgskolen i Oslo og Akershus: Glem
rolledebatten, vis positive resultater.
– Bokbussen i Vesterålen, Gulliver, er en populær gjest i bygdene. I
vinter fylte den 25 år.
– Og vinnerne ble… Bred presentasjon av vår konkurranse ”Årets
bibliotekprosjekt 2011”.
– Skolebibliotek: Å skape et aktivt skolebibliotek, av bibliotekar
Ingrid Svennevig Hagen, Sandvika vgs.
– Ytringsfrihet: Internett og sosiale medier er enkle å overvåke.
Biblioteket blir ytringsfrihetens siste skanse.
– God bok – den evige utfordringen. Guri Fjeldberg deler erfaringer
fra et formidlingsprosjekt i Bergen.
– Bibliotekbygging kan ikke lenger ses på uavhengig av by- og
stedsutvikling. Temaet tas opp i artikkelen ”Biblioteket i byen – byen
i biblioteket”, av forskerne Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik
Jochumsen og Dorte Skot-Hansen, ved Det Informationsvidenskabelige
Akademi i København.
– Europeana sitter fast i fortiden, mener førsteamanuensis Tord Høivik
ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
– Futurisme og boklige innovasjoner fra Milanos fortid, av Aud Gjersdal.
– Ungdom: Kva er det som kjenneteiknar denne målgruppa, korleis kan vi
nå den og kva skal til for at ungdom skal vere bibliotekbrukarar i
framtida, spør prosjektkonsulent Per Roger Sandvik, Nye Deichman,
Deichmanske bibliotek.
– Prosjektarbeid – utfordringer og muligheter, av bibliotekarstudent
Ann-Louise Skjager.
– Plinius: Vi trenger bedre statistikk!
– Å bygge biblioteket – tanker om litteraturhus og Nye Deichman, av
forfatter Lars Petter Sveen.
– Eg er svært skeptisk til den oppskrift dei tre danske
bibliotekforskarane kjem med i sin artikkel i dette nummer av Bok og
Bibliotek for å utvikle biblioteka, sier kulturforsker Georg Arnestad.
– To globale finanskriser og klimakriser har gitt teorien om ”det
økonomiske mennesket” så kraftig medfart at den risikerar å havne på
historiens skraphaug saman med kommunismen. Det gir håp for
bibliotekaren, skriv universitetsbibliotekar Pål M. Lykkja.
– E-boka utfordrer ikke bare forlagene og bokhandlene, men også
bibliotekene. Hører virkelig utlån av e-bøker hjemme i framtidens
bibliotek?
– Nytt i dette nummeret: KRYSSORD!

– – – –

Kjære biblioteksjefer: Jeg håper så mange som mulig av dere vil svare
på Bok og Biblioteks spørreundersøkelse om «bibliotek, forlag og
e-bøker» (som dere mottok fredag 10.2.), slik at vi får best mulig
underlag for å lage en spennende artikkel om temaet til nr 2/2012.

– – – –
Med vennlig hilsen og ønske om en god dag
Odd Letnes, redaktør
Bok og Bibliotek
Tlf 41 33 77 86
http://www.bokogbibliotek.no/

Ønsker du å tegne abonnement:
http://dbpartner.no/bokogbibliotek/

Følg oss på Twitter:
http://twitter.com/BokogBibliotek

Lik oss på Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Bok-og-Bibliotek/103992273029969

Frister for innlevering av stoff i 2012:
Nr 2: 29. februar
Nr 3: 9. mai
Nr 4: 15. august
Nr 5: 3. oktober
Nr 6: 8. november

Frister for innlevering av annonser (materialfrist) – se vår
medieplan: http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=30


Powered by Labrador CMS