BLOGGER OG BIBLIOTEK

Publisert Sist oppdatert

 

Sitér fra flere blogger og ikke bare Blogg og Bibliotek! Oppfordringen kom fra selveste Blogg og Biblioteks mediator Thomas Brevik, en mann vi må lytte til. Derfor er spalten utvidet til et bredere spekter.

Blogg og Bibliotek

Thomas Brevik

Frekvens: Sporadisk

23. april 2007 om europeisk bibliotekblogging:

Den tyske bibliotekbloggen Infobib.de har satt igang en stafett der bibliotekbloggere fra alle land i Europa skal skrive en kort oppsummering av bibliotekbloggsituasjonen i sitt eget land. Jeg har blitt utfordret til å skrive noe om den norske bibliobloggsfæren og har sendt avgårde mitt bidrag. I dag, på St. Georgs dag og verdens bokdag er det selvsagt en katalansk bibliotekblogger som er først ute!

Plinius

Tord Høivik

Frekvens: Daglig

18. mai 2007 om global bibliotekblogging:

Bauen Blog (http://bauenblog.info/), som handler om bibliotekbygninger (…) er den første bloggen jeg har sett med innebygd oversettelse – fra katalansk til engelsk, fransk og spansk (kastellansk). Språket blir noe knudrete, men fullt forståelig. Morsomt – og et varsel om en flerspråklig framtid.

Eiriks forfatterblogg

Eirik Newth

Frekvens: Daglig

18. mai 2007 om «One Laptop per Child»:

Dagens håpefulle: De første OLPCene tas i bruk! Pilotprosjekter med hundredollarspeseene (som riktignok koster hundreogsøttifem i skrivende stund) er så smått om senn iferd med å komme igang i Brasil, Thailand og Argentina, og Olpc.tv har youtubet hendelsen (http://olpc.tv/category/children/). Unger og datamaskiner er det samme, jorda rundt. 😀

Vox Publica

Egentlig et nettmagasin i regi av Universitetet i Bergen. Ansvarlig redaktør: Jostein Gripsrud. Prosjektleder: Olav Anders Øvrebø.

27. februar 2007 om journalister og Wikipedia:

Når journalister i norske aviser skal sjekke fakta, går veien svært ofte innom Wikipedia. I løpet av 2006 passerte nettleksikonet Kunnskapsforlagets Store Norske Leksikon som det mest siterte oppslagsverket i landets største avisredaksjoner. Vox Publicas gjennomgang av avisarkivene viser at Wikipedia ble oppgitt som kilde 370 ganger i ni aviser samt NTB i fjor. Store Norske Leksikon ble sitert som kilde 168 ganger. (Mer: http://voxpublica.no/2007/02/journalister-velger-wikipedia/)

Arena – Bloggen til Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)

Frank Emil Moen Frekvens: Hyppig

6. mai 2007 om tilgang til offentlig informasjon:

Det er ubegripelig for meg at offentlige institusjoner, med sin offentlige finansiering, ikke tilgjengeliggjør denne type informasjon fritt for brukerne? «Content is king», men hva hjelper det når det er gjemt bak jernslåtte dører! (…) Vi må bli flinkere til å gjøre informasjon tilgjengelig og gjenfinnbar. Her har vi åpenbart en lang vei å gå! NDLA har som hovedprinsipp at informasjonen skal være fritt tilgjengelig! Dette i seg selv er et svært sentralt kvalitetskriterium!

Opp Amaryllis

Kari M. Frodesen

Frekvens: Sporadisk

12. april 2007 om «Biblioteksystemenes tyranni»:

Jeg har lenge undret meg over hvordan man har latt systemleverandører og biblioteksystemer få lov til å bli hovedsak i så mange sammenhenger – og å få legge så sterke føringer på utviklingen av norsk bibliotekvesen.

     Etter min mening er dette en av hovedårsakene til det jeg ofte har kalt fragmenteringen av feltet. Det kan kanskje også sies å være en av de største hindringer på veien mot et nasjonalt bibliotekvesen slik det er beskrevet i Bibliotekreform 2014.

     Denne situasjonen minner meg sterkt om databransjen på 1980-tallet. De forskjellige proprietære systemleverandørene kjempet om markedet, og utveksling av data på tvers av teknologiske plattformer var en risikosport – og ikke minst en kilde til store inntekter for en voksende konsulentbransje som gjorde tilpasninger systemene imellom for å få dem til å «snakke sammen». Lyder det kjent?

     Jeg har ikke noe ønske om å gjøre livet surt for bibliotekfeltets systemleverandører. Men jeg spør meg om det er hensynet til leverandørene som skal være vår hovedfokus?

Politisk kalender

Svein Arne Tinnesand

Frekvens: Sporadisk

8. mai 2007 om bibliotekpressa generelt og Bok og Bibliotek spesielt:

Finnes det verkeleg ikkje kvinnelege skribentar og kjelder i vår bransje? Ein ny serie med skattar på fagbiblioteka kan bli morosam, det er mange som ikkje veit kva som er skjult rundt i biblioteka våre. Av faste spalter så synes eg personlig at «Blogg og bibliotek» på trykk blir litt feil og bryt med bloggen si eigenart. Oppfordringa blir derfor, inviter heller gode bloggarar til å utvikle ideane sine til artiklar i bladet. Den faste spalta til vaktmesteren er eg veldig glad i, her har me ein forfattar som er på innsida av biblioteka med eit heilt anna perspektiv enn oss jobbar i bransjen og som skriv framifrå.  (…)

     Mari Toft seier i leiarartikkelen at ho vil gjere kvart nummer av Bok og bibliotek til eit festmåltid. Det første måltidet ho serverer bærer nok preg av at ho nyttar dei råvarene som står på kjøkkenet og ennå ikkje har fått tid til å gå ut å skaffe seg nye. Det ber måltidet preg av, men eg har likevel tru på at ho kan kokekunsten, og vil være i stand til å skapa gode festmåltid i framtida.

Uteglemt? Meld fra

Powered by Labrador CMS