Blikk-brev til regjeringen

Publisert Sist oppdatert

På bakgrunn av Blikk-oppslag på bokogbibliotek.no har vi mottatt en mail fra Nordisk nettverk for ekteskapet. Her heter det blant annet at "Vinklingen er ikke i samsvar med grunnlaget for kritikken av Blikk til skoler og bibliotek. Vi har ikke foreslått generell sensur av bladet. Det er politiske myndigheter – ikke vi – som har skapt en sak av dette ved å gjøre distribusjon av Blikk til gjenstand for politisk behandling og vedtak."

Nettverket har sendt brev til regjeringen, som vi her gjengir i sin helhet.

 

– Red.
På bakgrunn av Blikk-oppslag på bokogbibliotek.no har vi mottatt en
mail fra Nordisk nettverk for ekteskapet. Her heter det blant annet at
"Vinklingen er ikke i samsvar med grunnlaget for kritikken av Blikk til
skoler og bibliotek. Vi har ikke foreslått generell sensur av bladet.
Det er politiske myndigheter – ikke vi – som har skapt en sak av dette
ved å gjøre distribusjon av Blikk til gjenstand for politisk behandling
og vedtak."

Nettverket har sendt brev til regjeringen, som vi her gjengir i sin helhet.

 

– Red.

 

 

 

– – – – – – – – –

 

 

Kunnskapsdepartementet

Att:
Statsråd Bård Vegar Solhjell

Postboks
8119 Dep.

0032
Oslo

 

Asker, 18. februar 2009

 

Sak: Distribusjon av Blikk til grunnskolerskoler,
videregående skoler og bibliotek

 

Det
vises til tidligere kontakt med regjeringen vedr. nevnte sak:

 

·        
Telefonkontakt
med rådgiver Audun Herning høsten 2007

·        
Ubesvarte
epostbrev  til departementet den 14.
november 2007 og 24. januar 2008

·        
Debatt
i P4 med rådgiver Audun Herning den 10. februar 2009

 

Bakgrunnen
for saken er at Barne- og likestillingsdepartementet ved brev datert 10.
november 2006 tilskrev en rekke norske kommuner med oppfordring om å utarbeide
handlingsplaner lokalt for bedre levekår for lesbiske, homofile og bifile. I
brevet henvises til www.blikk.no og www.gaysir.no.

 

Det
fremgår av fremlagte statsbudsjetter at Barne- og likestillingsdepartementet i
flere år har gitt og fortsatt gir tilskudd til magasinet Blikk. I regjeringens
handlingsplan "Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
2009-2012"  opplyses det på side 22:

 

"Kunnskapsdepartementet
og Barne- og likestillingsdepartementet støtter distribusjon av månedsmagasinet
BLIKK til skoler og bibliotek
".

 

En
rekke kommuner og fylkeskommuner har vedtatt eller har i prosess lokale
handlingsplaner for homofile. Et sentralt informasjonstiltak i disse planene er
distribusjon av magasinet Blikk til skolebiblioteker og offentlige biblioteker.
Flere planer presiserer også betydningen av nettstedet Gaysir.

 

·        
Oslo
kommunes handlingsplan fra 2006: Tiltak nr. 37: "Magasinet BLIKK bør inn i
skolebibliotekene, og nettstedet til BLIKK www.blikk.no og www.gaysir.no bør
være tilgjengelig for elever i videregående skole".

 

·        
Vestfold
fylkes plan side 9: "Magasinet "Blikk" tas inn i alle skolebiblioteker"

 

·        
Hordaland
fylkeskommunes plan: Kulepunkt 4 i fylkestingets vedtak: "Oppdaterte brosjyrar
og blad, som til dømes Blikk og Skråskrift, skal liggja på venterom og
skulebibliotek".

 

·        
Bergen
kommunes handlingsplan: "Bystyret ber om at grunnskolene i Bergen tegner
abonnement på Blikk og/eller Småskrift som blir gjort tilgjengelige for elevene
via skolebibliotekene"

 

·        
Tromsø
kommune: Se tiltak 17: side 11: "Sikre at bibliotekene oppdateres med relevant
litteratur, brosjyrer og tidsskrifter om LHBT". Referanser til Blikk som Norges
eneste landsdekkende magasin for lesbiske, homofile og bifile lesere, og
nettstedet Gaysir.no som Norges største nettsamfunn for homofile, lesbiske og
bifile.

 

Nordisk
nettverk for ekteskapet har påpekt at både Blikk og Gaysir inneholder annonser
for pornografiske nettsteder og leverandører. Etter noe oppmerksomhet om dette høsten
2007 ble pornoannonsene for en periode fjernet fra nettstedene, men de har hele
tiden blitt trykket i papirutgaven av Blikk. Nettstedet Gaysir har også gjenåpnet
sitt nettsted for pornoannonser.

 

Vi har
ikke ført en generell kampanje mot pornografi. Den pornografien som annonseres
i Blikk og Gaysir er heller ikke spesifikk homofil, men hovedsakelig rent
kommersiell og innen alle sjangre og kategorier.

 

Vi er
klar over at straffelovens regulering av porno i dag forstås mer liberalt enn
tidligere. Vårt anliggende er den særlige legitimering og finansiering som
finner sted ved politiske vedtak om at Blikk og dels Gaysir skal distribueres
til grunnskoler og videregående skoler, og gjøres tilgjengelig for elevene.

 

Vi
avviser ikke at kontroversielle medier benyttes i skolen. Vi ønsker ikke å
overstyre elevers mulighet for refleksjon og kritiske vurdering. Det er
imidlertid myndighetene som har skapt en politisk og verdimessig kontroversiell
sak knyttet til Blikk, ved å legge til grunn at bladet representerer noe unikt
og dermed fortjener en særlig anbefaling til grunnskoler, videregående skoler
og offentlige biblioteker. Bladets redaksjonelle profil og annonseprofil er
således ikke problematisert eller anbefalt for kritisk vurdering.

 

Bladets
grunnleggende seksualiserte redaksjonelle univers må gjerne benyttes i
undervisning, som trening i kritisk refleksjon – men ikke som et ferdig
bearbeidet og offentlig autorisert mandat til informasjon og identitetsbekreftelse.
Og heller ikke som den politiske handling det er å vedta distribusjon av magasinet
til alle de offentlige bibliotekene i Norge.

 

Dokumentasjon
på den pornovennlige og sterkt seksualiserte redaksjonelle universet og
annonseprofilen i Blikk fremkommer bl.a. ved følgende:

 

Pornoannonsører i hele 2008:

 

1.       www.homodvd.no

2.       www.shop66.no

3.       www.gishop.no

4.       www.duoshop.no

 

Informasjon om foreninger &
miljøer for sadomasochisme & fetisj:

 

·        
www.slm-oslo.no

·        
www.smia-oslo.no

·        
www.sm-losjen.com

 

Annonser for sexklubber/sauna:

 

·        
My
Friend Club har faste store annonser i Blikk. Klubbens nettsted kobler kontakt
og avtaler for seksuelle aktiviteter. Klubben tilbyr egne private avlukker. Norske
grunnskoler og videregående skoler er dermed en bred kontaktflate for en aktør
som helsemyndighetene vil stenge:

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article370035.ece

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6123613

 

Annonser for antatt salg av
seksuelle tjenester:

 

·        
"Christian tilbyr massasje
hjemme hos menn i Oslo/Bærum. Ring 938 40 690 eller mail 
massasjeioslo@c2i.net"

 

·        
"Ung atletisk kroppsmassør
Klassisk, avslapnings- og idrettsmassasje. Studio, discretion &
gayfriendly. Tlf: (+47) 478 87 447, massasje@live.no. Nett:
kroppsmassasje.com"

 

·        
Annonse
for www.gaylovespiritlove.org. Formidler av erotisk massasje m/ eget
bookingkontor. Annonsen er styrket av redaksjonell kobling med omtale annet
sted i bladet av samme tiltak.

 

Redaksjonelle artikler med
informasjon om og pekere til pornografiske nettsteder:

 

·        
April
08: Artikkelen "Tre + sex"

 

·        
Mai
08: Artikkelen "Orgasmevinneren" om en lesbisk pornofilmregissør. En rekke
henvisninger til nettsteder for lesbisk porno:

o                  
www.blowfish.com

o                  
www.pinkwhite.biz

o                  
www.goodvibes.com

o                  
www.babeland.com

o                  
www.pornmoviesforwoman.com/pornmoviesforlesbians.html

 

·        
Om
rekorder: Antall ejakulering for menn & orgasmer for kvinner

 

·        
Om
feministenes pornopris, med henvisning til www.goodforher.com

 

·        
September
08: Artikkelen "Sengevenner" om norsk aktør innen med nettbutikk for sexartikler
& porno med henvisning til vedkommendes nettsteder:

o                  
www.ceciliekjensli.no

o                  
www.cpunktet.no

 

·        
Oktober
08: Artikkelen "Porno, poppers og transformasjon" om artist som
lanserte musikkvideo i sjangere "Frekk queerelectro" med henvisning
til nettstedet www.adrianocanzian.com
hvor en sterkt pornografisk musikkvideo er lagt ut.

 

·        
Oktober
08: Artikkel om produktet "Butt pirate". Utviklet og markedsført av
en pornoprodusent. Tilhørende positive kommentarer fra redaksjonen i Blikk.
Henvisning til www.frenchconnxxx.com.
Ved å gå inn på denne nettsiden må man tilkjennegi at man ikke har motforestillinger
til pornografi og at man ikke representerer et myndighetsorgan som søker materiale
som kan benyttes mot nettoperatøren eller annonsørene på nettstedet. Vi antar
at flere unge gutter som er eksponert i det pornografiske billedmaterialet er
under 18, tross informasjon om at de er over 18 år.

 

·        
Januar
09: Artikkel "Ekstrem innflyttingsfest" om SLM-Oslo

 

·        
Januar
09: Artikkel "Jansens fristelser" om den erotiske butikken Flirt i
Oslo og problemstillingen mangel på skikkelige pornofilmer for lesber.

 

·        
Januar
09: Stort oppslag for artikkelen "Pornopionerene". Om tre lesbiske
pornopionerer innen produksjon av lesbisk porno. Rammetekst henviser til, www.erocktavision.com, hvor man
finner 7 filmer med "dampende og autentisk lesbisk porno".

 

Det
ovennevnte er kun et utvalg av artikler, annonser og øvrige redaksjonelle
elementer, som tilsier at bladet Blikk ikke er egnet for en generell politisk
finansiering, legitimering og distribusjon til grunnskoler, videregående skoler
og offentlige bibliotek. Vi mener dette er en publikasjon som kan være
tilgjengelig for personer og evt. institusjoner – herunder biblioteker – som
etter aktiv vurdering konkluderer at de ønsker tilgang til bladet. Statlige,
fylkeskommunale og kommunale myndigheter bør ikke ha noe forhold til Blikk.

 

Rådgiver
Audun Herning imøtegikk i radiodebatt våre synspunkter, og viste til at Blikk er
mye mer enn et blad med artikler og annonser som fremmer porno. Vi er enige i
dette. Dersom Blikk var et rent pornoblad ville ikke regjeringen,
fylkeskommuner og kommuner ha vedtatt å distribuere bladet til grunnskoler,
videregående skoler og offentlige biblioteker. Blandingen av stoffutvalg
forsterker bladets funksjon som bidragsyter til å normalisere kommersiell
pornografi.

 

Vi
anmoder regjeringen om å avslutte distribusjonen av Blikk til norske skoler.

 

Med
vennlig hilsen

NORDISK
NETTVERK FOR EKTESKAPET

 

 

 

Jan
Halvor Harsem, informasjonsansvarlig

 

Likelydende brev til:

 

Barne-
og likestillingsdepartementet

Postboks
8036 Dep

0030
Oslo

 

Vedlegg:

 

1.       Brev fra Barne- og
likestillingsdepartementet til en del norske kommuner den 10. november 2006

2.       To brev til Oslo politikammer
datert 6. februar 2009 og 17. februar 2009

3.       Dokumentasjon på annonsering for
pornografiske nettsteder og leverandører

4.       Dokumentasjon på noe av innholdet
på pornografiske nettsteder som annonserer i Blikk

5.       Rubrikkannonser som dokumenterer
pekere til organisert sadomasochisme

6.       Dokumentasjon på annonser for
sexklubb som helsemyndighetene vil stenge

7.       Rubrikkannonser for seksuelle
tjenester (under massasje og egen annonse for Gaylovespirit)

8.       Noen artikler i 2008 – 2009 som
dokumenterer pornoholdning & peker til pornografiske nettsteder

o       
Artikkel:             Tre + sex

o       
Artikkel:             Orgasmevinneren

o       
Melding:            Om rekord i antall ejakuleringer og
orgasmer

o       
Melding:            Om feministenes pornopris

o       
Artikkel:             Sengevenner

o       
Artikkel:             Porno, poppers og transformasjon

o       
Melding:            Butt pirate" & nettstedet www.frenchconnxxx.com

o       
Melding:            Ekstrem innflyttingsfest

o       
Artikkel:             Jansens fristelser

o       
Artikkel:             Pornopionerene

 

 

 

NETTVERK FOR EKTESKAPET & NORDISK NETTVERK FOR
EKTESKAPET

Internett: www.bevarekteskapet.no

Adresse: Postboks 23 · 1371 Asker · Norge

Konto i DNBNOR: 1602.47.51140 / driften av nettverket er
gavebasert

Tlf: + 47 – 66 900450 / + 47 – 95 771199 / Faks: + 47 – 66 795736

Medlemskap: Benytt oppgitt kontaktinformasjon eller meld
deg inn via www.bevarekteskapet.no

 

Powered by Labrador CMS