Utgave: 1/2021

Bjørvika er Årets bibliotek

Fikk bare et halvt år på seg på grunn av pandemien, men for et halvår!

Priset: Knut Skansen og Merete Lie har mottatt bevisene på hederen av Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening.
Norsk Bibliotekforening
Koronautdeling: Vidar Lund, NBF-leder og juryleder, håper å kunne møte nominerte ansikt til ansikt under neste kåring av årets bibliotek.
Restriksjoner: Biblioteket har sterke restriksjoner i sin hovedsal.
Spilte: Unnveig Aas bidro med to låter under utdelingsarrangementet.

Knut skansen og merete lie satt foran en PC i femte etasje mens Vidar Lund programledet utdelingen fra en folkeskrinn sal i kjelleren. Meieriet bibliotek, Haugesund folkebibliotek, Tromsdalen bibliotek og universitetsbiblioteket i Stavanger satt ved hver sin skjerm. Juryens avgjørelse kunne neppe sies å være en bombe:

«Biblioteket kunne endeleg opne 18. juni i fjor og frå den dagen trykte byen biblioteket til sitt bryst. Covid-19-pandemien har sett nokre grenser for kor mange som kan vera der og kva aktivitet det er rom for, men likevel er oppstarten imponerande. Vi ser korleis bygget kan brukast, både til bøker, andre media, aktivitet, folkeverkstad, musikkstudio, møtelokale, servering – rett og slett ein møtestad for folket», sier ledar Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening og juryen: «I juli og august 2019 hadde hovudbiblioteket på Hammersborg 49.000 besøk. I same periode i 2020 hadde Deichman Bjørvika 387.000 besøk, trass i at covid-19-tiltak reduserte kapasiteten. Deichman Bjørvika har òg hatt 74 % auke i utlånet sett i høve til 2019. Desse tala seier noko om at biblioteket blir brukt på ein annan måte enn før, og at oslofolk har redefinert sitt forhald til biblioteket».

I juryen for årets bibliotek 2020 satt Hildegunn Hestnes, seksjonsleder Trøndelag fylkesbibliotek

(fjorårsvinner), stortingsrepresentant Trine Skei Grande, direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid og samfunnsdebattant, student og forfatter Sumaya Jirde Ali.

– Responsen har vært overveldende, og vi har opplevd det vi ikke engang kunne drømme om, å drive et bibliotek, med lange køer på utsiden, hver dag, sa Merete Lie, avdelingsdirektør hovedbibliotek i Deichman i sin takketale.

– Det er lånerne som avgjør hvor godt biblioteket er. Vi gleder oss til å åpne opp flere av bibliotektjenestene som vi ennå ikke har tatt i bruk, vi gleder oss til et nytt år, vårt første hele driftsår, og jeg er på vegne av alle de ansatte skikkelig glade for å ha denne gjeve prisen i ryggen når vi gyver løs på å løfte det nye hovedbiblioteket videre. En stor takk til alle medarbeiderne på hovedbiblioteket og til alle lånerne som bruker oss, dere har æren for denne prisen!

Powered by Labrador CMS