– BIBSYS Biblioteksystem bør avvikles

Publisert Sist oppdatert

BIBSYS bør slutte å utvikle sitt biblioteksystem og i stedet
kjøpe et tilsvarende kommersielt produkt. Det er hovedkonklusjonen i en
fersk rapport
som har sett på UH-sektorens behov for bibliotektjenester i framtida. Rapporten er laget av en arbeidsgruppe
som ble nedsatt av BIBSYS’ styre 8.4.2008. Bok og Bibliotek gjengir her
konklusjonene i rapporten.

 
BIBSYS bør slutte å utvikle sitt biblioteksystem og i stedet
kjøpe et tilsvarende kommersielt produkt. Det er hovedkonklusjonen i en fersk rapport som har sett på UH-sektorens behov for bibliotektjenester i framtida. Rapporten er laget av en arbeidsgruppe som ble nedsatt av BIBSYS’ styre 8.4.2008. Bok og Bibliotek gjengir konklusjonene i rapporten.

 

"Internett og digital informasjon har ført til en kraftig
vekst i informasjonsbruk som følge av økt tilgjengelighet. Brukerne foretrekker
å søke selv og forventer umiddelbar tilgang. Utlånet av bøker har bare hatt en
beskjeden nedgang de siste åra, men bøkenes relative andel av informasjonen til
læring og forskning har likevel sunket dramatisk som følge av økt bruk av
digitale kilder. Det gjelder både de digitale kildene som bibliotekene tilbyr,
men ennå mer bruk av øvrige kilder på nettet. Brukerundersøkelser viser at
framtidas forskere aksepterer å bruke mye tid på søking og navigasjon på
nettet. Det er få som starter sine informasjonssøk på bibliotekenes nettsider.
Brukerne kan ha begrenset kunnskap om den informasjonen de søker i – både med
tanke på hva de kan forvente av svar på søk og kvaliteten på dette, og når det
gjelder videre informasjonskompetanse med hensyn til kildebruk.

 

For å øke bruken av bibliotekenes kvalitetssikrede kilder,
må de bli tilgjengelig gjennom de søkemaskinene som brukerne bruker. Samtidig
må bibliotekenes egne nettsider tilby en funksjonalitet som brukerne kjenner, dvs.
et felles Google-lignende grensesnitt. Merverdien ved å bruke bibliotekets
nettsøk må være at man samtidig får tilgang til de kildene som biblioteket
kjøper tilgang til.

 

Norge har tradisjon for fellesløsninger for bibliotek som
arbeidsgruppa finner det fornuftig å beholde. Til tross for stor fjorskjell i
størrelse er likheten i behov stor, og spesielt et relativt lite land som Norge
er det hensiktsmessig å samarbeide. Relevante systemløsninger som er i
alminnelig bruk internasjonalt er så komplekse at det er for kostnadskrevende å
utvikle videre i egen regi. Rapporten viser at det finnes solide leverandører
som kan levere kommersielle produkter som vil bli videreutviklet for et stort
internasjonalt marked i år framover. Arbeidsgruppa mener at tida nå er inne for
å foreta et systemskifte hvor egenutviklinga må vike for anskaffelse av et kommersielt
produkt.

 

Arbeidsgruppa anbefaler BIBSYS’ styre å starte arbeidet med
å anskaffe et kommersielt biblioteksystem.
Arbeidsgruppa har ikke tatt mål av
seg å lage noen kravspesifikasjon, men rapporten inneholder i kapitlene 4 og 5
en oversikt over noen behov og krav som BIBSYS bør ta hensyn til ved
nyanskaffelsen. En slik anskaffelse innebærer en vesentlig omstilling både for
bibliotekene og BIBSYS. Arbeidsgruppa anbefaler at den gjennomføres så raskt
som mulig og at BIBSYS samtidig stopper utviklingsarbeidet med de produktene
som skal erstattes. Samtidig er det ønskelig at BIBSYS blir tjenesteorientert,
og at forholdet mellom BIBSYS og institusjonene baseres på kjente
forvaltningsprinsipp og tjenestenivåavtaler.

 

Institusjonenes reelle mulighet for å påvirke tjenestetilbudet
fra BIBSYS må bedres.
For de grunnleggende tjenestene som er felles for langt
de fleste bibliotekene foreslår arbeidsgruppa at styret utstyrer seg med en
strategisk faglig rådgivende gruppe med medlemmer fra institusjonene, mens for
tilleggstjenester kan dagens konsortiestyring beholdes."

 

Les rapporten her

 

 

 
Powered by Labrador CMS