Biblioteksystem i Mississippi: På herrens mark

Publisert Sist oppdatert

Artikkelserie fra USA

I likhet med de tidlige skandinaviske bibliotekpionerene lar bibliotekledere og bibliotekpolitikere seg igjen inspirere av utviklingen i USA. Mange studieturer går derfor til bl.a. Seattle, Los Angeles eller San Francisco, hvor det bygges nytt og stort.

I en rekke artikler vil de danske bibliotekforskerne Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen ta pulsen på de nordamerikanske folkebibliotekene.

I denne artikkelserien beveger de seg sørover og besøker biblioteker i statene Mississippi, Louisiana, Tennessee og Texas.

På herrens mark
– Rapport fra et landligt bibliotekssystem i Mississippi

Tekst og foto: Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen

Vi befinder os i det nordlige Mississippi – nærmere betegnet i byen Potts Camp. Det er en lille søvnig by med omkring 500 indbyggere og et opland på ca. det dobbelte. Byen er hurtigt overset. Udover en lille biblioteksfilial er der en velbesøgt restaurant for truckere, som serverer egnsretter som catfish og stegte grønne tomater. En skole, et savværk og hele ni kirker. Ifølge den stedlige bibliotekar er området ikke udpræget religiøst, men meget orienteret mod kirkerne, der fungerer som omdrejningspunkt for lokalsamfundets sociale liv. Kigger man nærmere på de statistiske oplysninger, der findes om området, tegner der sig et tydeligt billede. Mississippi er blandt de absolut fattigste stater i USA, og Marshall County som Potts Camp er en del af, er blandt de fattigste i Mississippi. Omvendt er andelen af sorte og arbejdsløse helt i top. Det samme billede tegner sig, når man kigger i biblioteksstatistikkerne. I forhold til parametre som udgift og besøg per indbygger indtager Mississippi sidstepladsen blandt staterne i USA – flankeret af de øvrige sydstater. Og bibliotekerne i Marshall County er blandt de fattigste i Mississippi. Det er med andre ord såvel økonomisk som biblioteksmæssigt tale om en udørk.

Potts Camp bibliotek
Den lokale filial i Potts Camp er placeret i det, der tidligere har været byens centrum. Men i dag er de få butikker, der tidligere har været her, lukket. Dette skyldes dels, at mange bykerner lider under det, der er blevet kaldt Wal-Mart-effekten. Wal-Mart kan kort beskrives som Bilka’s amerikanske forbillede, og Wal-Mart-effekten henviser til, at handelslivet rykkes fra byernes centrum og ud til indkøbsområder ved de større byers indfaldsveje (på samme måte som de store kjøpesentrene her i landet red. anm.). Dels har området oplevet en økonomisk tilbagegang efter at meget af bomuldsproduktionen er rykket til Fjernøsten. I dag er det kun de store og stærkt mekaniserede landbrug i det flade deltaområde i syd, der er konkurrencedygtige. Landbruget i nordlige Mississippi er derimod kendetegnet ved mindre husmandsbrug, spredt udover de skovklædte bakker, som ikke har forudsætningerne for at konkurrere på det stadigt mere globaliserede bomuldsmarked.

Det første synsindtryk der printer sig ind på nethinden, når man bevæger sig ind på biblioteket er, at malingen i loftet hænger ned i store flager. Selve lokalet er nogenlunde på størrelse med et gennemsnitligt dansk klasseværelse. Det helt overvejende medie er bogen, hvilket den lokale biblioteksstatistik også bevidner. Marshall Countys biblioteker, der udover filialen i Potts Camp også består af hovedbiblioteket i Holly Springs og nok en filial, råder kun over 83 videoer og 371 audioer – og det er vel og mærke i forhold til et befolkningsgrundlag på 35.000 mennesker. Samtidig er en ikke uvæsentlig del af filialens bøger knaldromaner, som områdets beboere efter endt læsning har doneret til biblioteket. Men biblioteket råder over en computer med adgang til nettet, som er et relativt flittigt benyttet tilbud, da mange af brugerne ikke selv har adgang til nettet hjemme. Som det ofte er tilfældet i Syden, er computeren med netadgang finansieret af Bill og Melinda Gates Biblioteksfond. Biblioteket har simpelthen ikke selv råd til denne service, da budgettet kun er på mellem seks og syv dollars per indbygger.

Den lokale medarbejder på biblioteket er Patricia Westmoreland, kaldet Miss Pat. Hun har arbejdet på biblioteket siden 1980’erne, hvor børnene blev store nok til, at hun syntes hun kunne tage et arbejde. Hun er ikke uddannet bibliotekar, hvilket ikke er usædvanligt i Mississippi, da det er svært at tiltrække uddannet arbejdskraft. Miss Pat fortæller, at der gennemsnitligt er 15 besøgende på hver af de tre hverdage, hvor biblioteket har åbent 5 timer. Skoleklasser på biblioteksbesøg er med til at trække godt op i dette regnskab, men ellers er den typiske bruger en midaldrende kvinde med hang til bøger. Og dem findes der ikke så mange af blandt Marshall Countys 35.000 indbyggere. Ifølge statistikkerne er der 610 registrerede lånere – ca. to procent af befolkningen. Men vi får at vide, at dette tal nok er i overkanten, da mange af disse registrerede lånere enten er flyttet eller døde. Dette er dog ikke ensbetydende med, at lokalbefolkningen er ligeglade med deres lokale bibliotek. For ti år siden var der planer om at lukke filialen i Potts Camp, men der blev iværksat en underskriftindsamling imod lukningen, hvor stort set alle byens borgere skrev under med det resultat, at biblioteket stadigvæk eksisterer.

Med tanke på den forandringsiver, der kendetegner nordiske biblioteker, kan vi ikke, lige før vi går, dy os for at spørge Miss Pat, hvordan nu hun tror, biblioteket ser ud om fem år. Det er tydeligvis ikke et spørgsmål, hun har tænkt videre over. Da vi kommer ud, rammes vi af varmen. Det er ca. 35 grader varmt, og ikke en vind rør sig. Et godstog tuder i det fjerne, men ellers er der helt stille.

Fundraising som kernekompetence
Vi er kørt til Holly Springs, hvor vi har en aftale med Diane Schule, der er leder af Marshall Countys Biblioteker. Hun er den eneste uddannede bibliotekar i det lokale bibliotekssystem, da det, som tidligere nævnt, er næsten umuligt at tiltrække uddannede bibliotekarer. Derimod er der ingen problemer med at få uuddannet arbejdskraft, da mange hellere foretrækker et job på biblioteket end de lokale fabrikker eller et job i Memphis, der ligger en times kørsel fra Holly Springs.

Som den eneste uddannede bibliotekar i Marshall County foretager Diane Schule egenhændigt materialevalg og andre bibliotekariske opgaver. F.eks. holder hun sig løbende orienteret i en bred vifte af forskellige materialevalgskilder, som hun både har lært det gennem sin uddannelse, og siden hen har praktiseret det i andre biblioteker. Men man kan mærke på hende, at hun til en vis grad synes det er et spildt arbejde, da de indkøbte bøger sjældent lånes ud.

Samtalen kommer hurtigt til at dreje sig om de problemer, som Diane Schule har med at skaffe midler til biblioteket. Udover de faste årlige tilskud fra stat og county, søger hun løbende om midler på føderalt niveau. Siden 1996 har der været en fond for teknologistøtte til fattige områder, men ansøgningsprocedurerne er meget indviklede og bureaukratiske. Nemmere er det med Bill og Melinda Gates Biblioteksfond. Ifølge Diane Schule ser man her mere på, hvad behovet er, end om ansøgningsblanketterne er korrekt udfyldt. Og det ærgrer hende stadigvæk, at hun ikke bad om flere end fire computere med netadgang, dengang Gates fik Marshall Countys biblioteker på nettet omkring årtusindeskiftet. Ifølge Diane Schule er computere med internetforbindelse det mest benyttede tilbud på biblioteket. Men til hendes store fortrydelse bliver computerne ikke brugt hensigtsmæssigt. Gennem forskellige samarbejdsaftaler har biblioteket ellers adgang til mange databaser, men som regel vil brugerne hellere frekventere hjemmesider, som Diane Schule betegner som noget ”crap”. En problemstilling, der vel heller ikke er ukendt for en del nordiske bibliotekarer, som også grundlæggende ser informationsteknologien mere som et værktøj til informationssøgning end et medie for kommunikation og underholdning.

Den manglende tradition
Derudover går en del af Diane Schule´s arbejdstid med at gå rundt med hatten i hånden. Hun opsøger lokale privatpersoner, foreninger og virksomheder – f.eks. har Wal-Mart flere gange givet mindre beløb. Og da der er en stærk tradition for filantropi i USA, kan hun ad denne vej skaffe biblioteket flere mindre støttedonationer. Selvom dette slidsomme arbejde umiddelbart aftvinger respekt, er det svært ikke at tænke på, om denne form for fundraising ikke æder sig selv op i arbejdstid og administration. Og bedre bliver det ikke, da Diane Schule fortæller, hvordan disse midler er blevet brugt. De er blandt andet gået til at stable forskellige arrangementer på benene. Der har været undervisningsforløb i brugen af computere, iværksat foredragsrækker med en lokal professor som ankermand, ligesom der har været fortælletimer for børnefamilier med gratis bespisning for at lokke folk til. Men i alle tilfælde har der været tale om messefald – f.eks. mødte der kun en børnefamilie op til fortælletimen. Problemet for biblioteket er derfor ikke kun de beskedne midler at gøre godt med, det er også lokalsamfundets manglende tradition for at bruge biblioteket. Det lokale mødested er først og fremmest kirken.

Som det også er tilfældet i Norden, er den manglende tradition for at bruge biblioteket i det nordlige Mississippi også tæt forbundet med lokalsamfundets generelle uddannelsesniveau. Således er tommelfingerreglen, at et højt uddannelsesniveau genererer en aktiv brug af biblioteket. Og uddannelsesniveauet er ikke overraskende meget lavt i Marshall County. En undtagelse er dog det lokale Rust College, der er overvejende sort, og som på statsligt niveau er kendt for at videreføre traditionen for negro spirituals. Ifølge Diane Schule er særligt underviserne, og delvist de studerende, fra denne uddannelsesinstitution blandt bibliotekets kernebrugere. Men dette ændrer ikke ved, at Marshall County grundlæggende er landsbrugssamfund, der har kendt til bedre tider. I lighed med andre biblioteksfolk vi talte med, bruger Diane Schule den politisk korrekte betegnelse ”ruralt område”, der indirekte forbindes med manglende uddannelse, lave indkomster og udbredt analfabetisme.

Faguddannet personale
Set fra et biblioteksperspektiv kan man enten henfalde i tungsind over de fraværende brugere og den skrantende økonomi. Eller omvendt kan man argumentere for, at det netop er et sted som Marshall County, hvor biblioteket ideelt set kan gøre en forskel. Først og fremmest ved at biblioteket ud fra et traditionelt oplysningssyn understøtter den sociale mobilitet. Men skal dette ske, ville det kræve, at biblioteket, som en anden Münchhausen, trækker sig selv op ved hårene. Og det vil ikke være tilfældet, så længe bibliotekerne primært bemandes med et personale, der ikke er uddannet bibliotekarer. Som det f.eks. er tilfældet med Miss Pat, ser de nemlig primært deres job som et lønarbejde, der giver smør på brødet. Og det er et dårligt udgangspunkt for det udviklingsarbejde, som bibliotekerne i Marshall County åbenlyst behøver. Så selvom bevillingerne til bibliotekerne, set med nordiske briller, er meget små i Holly Springs og omegn, er det mest presserende problem for Diane Schule nok, at hun savner faguddannede kollegaer med engagement. Der er, som beskrevet, nok at tage fat på!

 

Powered by Labrador CMS