Biblioteket som formidlingsmotor

Publisert Sist oppdatert

Å drifte et bibliotek handler mye om både markedsføring av tjenester og kompetanse. På vår stand under fjorårets bokmesse i Lillestrøm ønsket vi å vise frem at bibliotekene utgjør en viktig del av dagens bok-Norge, sier fylkesbiblioteket i Akershus i en oppsummering.

Å drifte et bibliotek handler mye om både markedsføring av tjenester og
kompetanse. På vår stand under fjorårets bokmesse i Lillestrøm ønsket
vi å vise frem at bibliotekene utgjør en viktig del av dagens
bok-Norge, sier fylkesbiblioteket i Akershus i en oppsummering.

 
Gjennom deltakelse på bokmessa i 2008 ønsket
Fylkesbiblioteket i Akershus å profilere bibliotek generelt, og
Akershus-bibliotekene spesielt. Vi ønsket å profilere det moderne
folkebiblioteket, ny teknologi, litteratur og lesing. Vi ønsket å være en
motvekt til de kommersielle aktørene og vise frem at bibliotekene utgjør en
viktig del av dagens bok-Norge.

Standen : vår vei til synlighet
Vår stand på bokmessa ble finansiert ved sponsormidler og egne midler. Vi fikk
flere positive tilbakemeldinger på våre søknader om sponsorstøtte. Andre
institusjoner støttet oss med lån av utstyr og gaver. Vi ønsket at vår stand
skulle være en tydelig kontrast til de andre kommersielle standene på messa. Vi
leide et areal på 70 m2, og på dette arealet fikk vi plass til den ene
bibliotekbussen i Akershus. Dermed hadde vi et fullt operativt bibliotek under
hele bokmessa. Utenfor bussen hadde vi møbelgrupper og benker, samt
krabbetunnel, utstillingshyller og klatre/lekefigurer for de minste barna. Vi
fikk gode tilbakemeldinger på standen vår, og mange oppsøkte oss flere ganger.
De besøkende i bussen var imponert over såvel innhold som moderne teknologi.

Image is everything: nye brosjyrer, LILLA t-skjorter, bærenett og smilet på
plass!

Vi utarbeidet en hel del nye brosjyrer i forbindelse med bokmessa. Vi lagde en
generell brosjyre for Fylkesbiblioteket og en "Velkommen til
bibliotekbussen!"-brosjyre, samt en generell brosjyre som presenterte
folkebibliotekene i Akershus. I tillegg hadde vi brosjyrer for Akershus
musikkråd, Kulturnett Akershus og Akershus fylkeskommune.
Eget standprogram og plakater ble laget for hver dag. Så langt det lot seg
gjøre, sørget vi for at alle brosjyrer, program og annet materiell hadde like
grafiske elementer. Fargene lilla og organge ble vårt varemerke under bokmessa.
For å synes i vrimmelen ble alle ansatte utstyrt med lilla T-skjorter med den
fengende påskriften "Opplevelsene venter på deg" (i forkant) og
"Bibliotekene I Akershus" (baksiden). Vi hadde fått laget 300
miljøvennlige bærenett med påskriften "Besøk bibliotekbussen du
også!".
I tillegg laget vi buttons med bilde av bibliotekbussen med forskjellige
slagord. Vi delte aktivt ut bæreposer til publikum med forskjellige brosjyrer
og buttons.
Inne i bussen hadde vi et eget slideshow som gikk kontinuerlig under messa.
Denne presentasjonen viste mangfoldet og bibliotektilbudet i Akershus, og er i
etterkant av messa lagt ut på Slideshare.
(Se den her!!)
I tillegg hadde vi selvsagt messebloggen vår som ble
oppdatert hver dag.

Standprogram: Formidling og quiz
Vi ønsket å presentere folkebibliotekene som formidlere på bokmessa, og
bibliotekarer fra Akershus-bibliotekene bidro med 13 programposter under de tre
dagene som bokmessa varte. Vi hadde lese/eventyrstunder for barn, lokale
forfattere, bokprat mm. Vi opplevde at standprogrammet vårt var i sterk
konkurranse med alt som foregikk fra de faste scenene og de andre standene. Vi
forstod raskt at aktiv markedsføring måtte til for å dra mennesker til våre
spesifikke arrangementer. Selv om antall besøkende på hvert arrangement ikke
ble så godt som vi hadde håpet, så fikk vi gjennomgående veldig gode tilbakemeldinger
på våre arrangementer.
I tillegg til standprogrammet hadde vi også litteraturquiz for barn og voksne.
Disse quizene var svært populære, og publikumspc`ene både ute og inne i bussen
ble flittig brukt til "juks" for å vinne premien. Samtidig fikk vi en
gyllen anledning til å lære bort søk i egne og andres kataloger!

Én gang, eller fast innslag?
Bokmessa fikk i løpet av helgen 27942 besøkende, og i en undersøkelse av
Refleks/Argus svarte 91 % av tilfeldig utvalgte besøkende at de var godt
fornøyde med bokmessa.
Dette stemmer overens med vårt inntrykk: det var mange mennesker og hektisk
stemning, også hos oss! Vi opplevde et formidabelt besøk både inne i – og
utenfor bussen! Vi føler at vi fikk løftet interessen for bibliotekene og
bibliotekbussene i Akershus. I etterkant fikk vi også positive presseoppslag.
I november 2009 arrangeres bokmessa på ny. Det er pr. dags dato ikke tatt noen
beslutning om at vi skal delta under årets messe. Vårt eneste ankepunkt i
forhold til en senere deltakelse er at det blir svært dyrt dersom man ønsker en
stand av samme størrelse. Samtidig ser vi at en stor stand og et rullende
bibliotek førte til mye oppmerksomhet som vi ikke ville ha oppnådd med 10 m2.
Sagt på en annen måte: for å konkurrere om oppmerksomheten blant kommersielle
aktører ønsker vi at en evt. ny stand er på størrelse med fjorårets stand.
Dette er dessverre ikke mulig å få finansiert uten sponsormidler.
Når det er sagt, ønsker vi å uttrykke vår takk til fjorårets sponsorer.
Én gang er bedre enn ingen gang!

 

 

 

Powered by Labrador CMS