Kulturbruksundersøkelsen 2023

Leser mest: Ni av ti jenter i alderen 9 til 15 år med innvandrerbakgrunn leste en eller flere papirbøker i 2023, og de leste i snitt 18 bøker i året, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bibliotekene lykkes med å nå innvandrere

Barn og unge med innvandrerbakgrunn leser mest og besøker folkebibliotek mest. Dette kommer frem i en fersk analyse fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn ble for andre gang lagt fram av Statistisk sentralbyrå (SSB) 5. mars i år. DSen baserer seg på data fra Kulturbruksundersøkelsen 2023 som viser at personer med innvandrerbakgrunn sin deltakelse i kulturlivet har økt betydelig siden den første undersøkelsen i 2021.

I 2021 var alle kulturbrukstallene naturlig nok påvirket av pandemien. Men nå presenterer SSB altså oppdaterte tall fra «normalåret» 2023.

– Deltakelsen i kulturlivet blant personer med innvandrerbakgrunn har økt betydelig siden 2021, sier statistikkansvarlig Fam Vivian Bekkengen i Statistisk sentralbyrå til ssb.no.

Barn og unge mellom 9 og 15 år var spesielt aktive kulturbrukere i 2023. Det var også de som i størst grad leste papirbøker og e-bøker på fritiden i 2023.

 

Figur 1: Andelen personer med innvandrerbakgrunn som har les en eller flere papirbøker og/eller e-bøker i løpet av de 2023, etter alder og kjønn.

 

Leser mest

Som i befolkningen ellers er det også blant de med innvandrerbakgrunn barn og unge som leser mest bøker på fritiden. 

– De som er aller ivrigst på å lese bøker i befolkningen er jenter med innvandrerbakgrunn. Ni av ti jenter i alderen 9 til 15 år leste en eller flere papirbøker i 2023, og de leste i snitt 18 bøker i året, sier Bekkengen.

Fam Vivian Bekkengen er rådgiver | seksjon for utdannings- og kulturstatistikk ved Statistisk sentralbyrå.

Det er også en del barn og unge som leser e-bøker.

– En av tre barn med innvandrerbakgrunn i alderen 9 til 15 år leste en eller flere e-bøker i 2023, som er betydelig høyere enn samme aldersgruppe i befolkningen som helhet, forklarer Bekkengen.

Bruker biblioteket mest

Personer med innvandrerbakgrunn, og spesielt barn og unge, er også de som bruker biblioteket mest. 85 prosent av barn og unge med innvandrerbakgrunn i alderen 9 til 15 år hadde lånt en eller flere bøker fra folkebiblioteket det siste året i 2023.

– Etterfulgt av kino var folkebibliotek det mest besøkte kulturtilbudet blant 9 til 15-åringer med innvandrerbakgrunn. Det var jentene i denne aldersgruppen som både leste mest bøker og besøkte folkebiblioteket mest i 2023, sier Bekkengen.

 

Figur 2: Andel av hele befolkningen og personer med innvandrerbakgrunn i alderen 9 til 15 år som har vært på ulike kulturtilbud i 2023.

 

Flere digitale besøk

Blant bibliotekbesøkende var det flest som lånte eller leverte bøker sist de var på biblioteket. Samtidig brukte innvandrerbefolkningen biblioteket i større grad enn befolkningen som helhet til å lese bøker og aviser, låne PC-utstyr, være sosiale og til å slappe av.

– De eldste aldersgruppene var dessuten oftere på biblioteket for å bruke internett enn de yngre aldersgruppene. Blant innvandrerbefolkningen var det også en økning i digitale bibliotekbesøk fra 2021 til 2023 i alle aldersgruppene, og spesielt blant de over 67 år, sier Bekkengen.

 

Figur 3: Andel av hele befolkningen og personer med innvandrerbakgrunn som utførte ulike aktiviteter sist de var på et folkebibliotek i 2023.
Powered by Labrador CMS