Bibliotekdebatten som strandet

Publisert Sist oppdatert

29. april trykket Aftenposten en
kronikk som flere innenfor biblioteksektoren har stemplet som
bibliotekfiendtlig. Kronikkforfatterne, Trond Andreassen (NFF) og Mads Liland
(LINO), og deres utspill, har blant annet blitt omtalt som noe man ikke bør ta
alvorlig.

     Det
er nettopp det motsatte man bør gjøre! Slike
utspill tas alvorlig!

 

29. april trykket Aftenposten en
kronikk som flere innenfor biblioteksektoren har stemplet som
bibliotekfiendtlig. Kronikkforfatterne, Trond Andreassen (NFF) og Mads Liland
(LINO), og deres utspill, har blant annet blitt omtalt som noe man ikke bør ta
alvorlig.

     Det
er nettopp det motsatte man bør gjøre! Slike
utspill tas alvorlig!

     For
det er sjelden norsk bibliotekmiljøer får en så åpen invitasjon til debatt
innenfor et toneangivende medium som Aftenposten. Denne muligheten bør man
sette pris på og fortelle med presise ord hva bibliotekenes nye rolle kan og
bør være – i en tid som spenner bein på mye av det som har vært bibliotekenes
tradisjon.

     Alle
innenfor biblioteksektoren vet hvor
viktig bibliotekene er. Men hva med alle utenfor, politikere, byråkrater,
organisasjonsmennesker, forskere – tusenvis av mennesker som påvirker de mange
beslutningsprosessene som driver samfunnet framover? Disse må involveres i
debatten. Det er disse som er viktigste målgruppe i den debatten vi har sett
tilløp til. Blogger og bransjeinterne nettsider når ikke fram til denne
målgruppen. Det er viktig å bruke de mulighetene som tradisjonelle nasjonale
debattfora gir.

     Men
i stedet for å forsøke å sette den politiske dagsorden, virker det som om
biblioteksektoren, med et par hederlige unntak, velger å skjule seg bak de enkle
spissformuleringers strategi.

     Det
er synd. For utenfor biblioteksektoren, er det mange som stiller de samme spørsmål
som Andreassen og Liland. Bok og Bibliotek tror det er viktig at
biblioteksektoren prøver å svare, i stedet for å forskanse seg i skyttergravene.
Det gir et useriøst inntrykk og bidrar til å svekke biblioteksaken.

     Danmark
hadde sin store bibliotekdebatt – bibliotekfeiden, som den ble kalt – i vinter.
Den startet innenfra etter et utspill fra biblioteksjef Pernille Schaltz i
København. Debatten satte store deler av det københavnske kulturparnasset i fyr
og flamme. Her hjemme strandet debatten før den kom på vannet.

     Det
er nærliggende å spørre: Skyldes det at initiativet kom utenfra og dermed ble oppfattet
som en konspiratorisk trussel og ikke – slik Bok og Bibliotek leste kronikken
29. april – som en konstruktiv invitasjon til debatt?

 

– Odd Letnes, red. 

 

Powered by Labrador CMS