Bibliotek i Latin-Amerika og IPAD i USA

Publisert Sist oppdatert

(Onsdag 17.8.) De norske deltakerne sprer seg på ulike foredrag og sesjoner. Ruth Ørnholt deltok i går på sesjonen for “Rethinking the role of Public Libraries” som ble arrangert av hennes egen seksjon for folkebibliotek.  Det er vekslende kvalitet på mange av presentasjonene her, men Ørnholt var svært fornøyd med gårsdagens. Seksjonen hadde imidlertid valgt å invitere foredragsholderne som de mente hadde noe å gi, framfor å basere seg på innsendte “papers”.

Av Lars Egeland, direktør for Læringssenter og bibiliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus

(Onsdag 17.8.) De norske deltakerne sprer seg på ulike foredrag og sesjoner. Ruth Ørnholt deltok i går på sesjonen for “Rethinking the role of Public Libraries” som ble arrangert av hennes egen seksjon for folkebibliotek.  Det er vekslende kvalitet på mange av presentasjonene her, men Ørnholt var svært fornøyd med gårsdagens. Seksjonen hadde imidlertid valgt å invitere foredragsholderne som de mente hadde noe å gi, framfor å basere seg på innsendte “papers”.

Av Lars Egeland, direktør for Læringssenter og bibiliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus

I god tid før IFLA-kongressen går det ut invitasjoner fra de fleste seksjonene der folk bes levere “papers” som de vil presentere.  En ung serbisk bibliotekar fra folkebiblioteket i Beograd fortalte meg at han hadde sendt inn to papers. Han var overrasket over at det beste ble vraket, og det dårligste ble akseptert. For han betød det å få antatt et “paper” at han fikk mulighet til å reise til Puerto Rico. Men han var svært kritisk til at innslagene blir valgt ut kun ut i fra et abstract, og at det ikke ble stilt krav til presentasjonen. På den ene sida er det viktig å velge gode og sentrale foredragsholdere til en så faglig tung kongress, men det er jo også viktig å slippe til nye stemmer og prosjekter som man ellers aldri ville hørt om. Men min serbiske venn har nok rett i at det bør stilles større krav til presentasjonene.

Antallet deltakere på plenumsforedraget om morgenen har sunket dag for dag. Det er kanskje ikke så rart fordi de representerer en svært gammeldags form. Men i dag var det annerledes.  Luis Molina-Casanova er filmskaper og professor ved San Juans universitet. Han snakket om veien fra tekst og muntlig historie til film, og vist blant annet en rekke filminnslag fra Puerto Rico i forrige århundre, til og med amerikanske invasjonen av Puerto Rico i den spansk-amerikanske krigen i 1898.

 

Bill Gates og Coca Cola

Et av dagens innslag var presentasjon av en rekke bibliotekprosjekter som har fått økonomisk støtte av Bill og Melinda Gates Foundation. Det er mye å si om Microsoft, men jeg tror det er atskillig mindre uenighet om at det er viktig arbeid Gates-stiftelsen bidrar til. I Guatemala har de prosjektet Probigua (Pro Bibliotecas Guatemala) som i 21 år har arbeidet med å bygge biblioteker på landsbygda. De har bygd 16 kommunalt eide bibliotek, 10 skolebibliotek, 2 bokbusser, 10 datasentre, 450 “lesehjørner” for å oppmuntre barn til å lese.  I tillegg gir de stipend til fattige unge og kvinner, særlig med urbefolkningsbakgrunn. Bok for bok skal vi endre Guatemala, er deres slagord. Resultatet ble oppsummert slik: “Vi har fått bedre studenter, bedre lærere, bedre leger og advokater og dyktigere ledere for lokalsamfunnene!”

At forholdene i Latin-amerika ikke er som hos oss, fikk vi et tydelig bilde av når prosjektet “BiblioAmigos” fra Columbia ble presentert. Columbia har 44 millioner innbyggere, 7,1 millioner av disse bor i hovedstaden Bogota. I 1998 var bibliotektilstanden slik: 105 bibliotek, men 40 av dem var stengt på grunn av mangel på penger. 90 % av landets boksamlinger befant seg i to av bibliotekene.
I 1998 tok borgermesteren i Bogota et initiativ for å bygge opp et biblioteknettverk. De lagde en plan om  å etablere 4 hovedbibliotek, 6 lokale bibliotek og 10 nabolagsbibliotek.  Bibliotekene skulle bli templer for kunnskap i de fattige bydelene. Arbeidet ble satt ut til Colsubido som er en nonprofitt privat organisasjon. BiblioAmigos ble stiftet som en venneforening av innbyggere som etter hvert så hvilken betydning bibliotekene hadde. BibloAmigo arbeider med finansiering av bygninger, boksamlinger og teknologisk utstyr. Men de jobber også med innbyggerdeltakelse, bygger strategiske allianser og bidrar til å synliggjøre bibliotekene. Til byggingen av det siste hovedbiblioteket bidro BibloAmigo med 27 millioner dollar i støtte. Gates Foundation er en av bidragsyterne, men ellers skaffer de støtte fra alt fra Svensk u-hjelp, lokale Rotary klubber og Coca Cola. Det siste hovedbiblioteket betjener 1,3 millioner innbyggere i Bogota. Samlet har bibliotekene i byen 4,3 millioner besøk årlig, fordelt på 230.000 registrerte lånere av byens 7 millioner innbyggere.

 

Unimarc

Forbedringer i Unimarc var tema for en sesjon som var den eneste jeg har vært på som hadde en overvekt av mannlige tilhørere. Trond Aalberg fra NTNU la fram et forskningsarbeid som er utført i samarbeid med Universitetet i Ljubljana, Slovenia. Unimarc og FRBR – kan vi få begge deler, spurte han. Når man spør slik ligger det i kortene at man kan det.  Den tradisjonelle katalogiseringa handler om at et dokument blir registrert med forfatter, tittel osv. I FRBR ( Functional requirements for bibliographic records) blir åndsverket registrert mens de enkelte utgaver blir registrert som manifestasjoner av åndsverket. Dermed vil det Peer Gynt bare være et verk, men med et utall manifestasjoner på ulike språk, ulik form etc. Hvis Unimarc kan brukes til FRBR katalogisering vil det bety at FRBR kan brukes innafor eksisterende formater. Det går greit når det er en enkelt manifestasjon, men blir fort fullt av feil ved flere manifestasjoner av et verk. Aalberg la fram noen klare anbefalinger til hvordan konsekvent bruk av Unimarc kan bedre mulighetern til FRBRisering.

Mange av sesjonene domineres av amerikanske professorer. På denne sesjoner i bruk av Knowledge Management fikk jeg litt nok av to Cornell-professorer som hadde utrolige suksesshistorier i stor grad knyttet til dem selv. Professorenes suksess bidro ikke til å gi forsamling mot, men til å redusere dem. Derfor var det godt å høre Karen Lequay fra University of West-Indies. West-Indies betegner 20 små land i Karibien som alle har vært tidligere britiske kolonier. Nå er de selvstendige. Meget selvstendige i følge Lequay. Vi snakker om 1600 øyer med svært små samfunn, men det har vært lite samarbeid pga selvstendigheten. Men de har et felles universitet med campuser på Jamaica, Barbados og Trinidad og Tobago. Alt som er investert i universitetet ligger i sement på disse stedene. I 2007 startet arbeidet med å lage et åpent campus som kunne betjene alle de andre landene som St. Vincent, St. Augustin, Mona osv.

Karen Lequay fortalte med enkle ord om arbeidet. Teknologene klarte ikke å lage en IT-strategi, det måtte hjelp til fra biblioteket. Med små midler har de laget et nettverk med bruk av gratis Google-programvare slik som google-mail, Google-docs osv. De har brukt Elluminate til telekonferanser og ved hjelp av DSpace har de laget et det åpne vitenarkivet UWISpace. Med klar adresse til Cornell-professorene avviste hun Knowledge Management-begrepet. Kunnskap er en sosial prosess hvor ingen kan være sjef, ingen person kan ta ansvar for kollektiv hukommelse, sa hun. Jeg kan lage et flott dokument, f eks en Knowledge Management-plan, men i det øyeblikket jeg forteller innholdet til en annen så er planen endret. Vår plan er derfor å følge en bevegelig plattform, sa hun.

IPAD i biblioteket
I går omtalte jeg Poster-presentasjonene og de tre norske innslagene. Til sammen var det rundt 200 – noe for enhver interesse. Et av de jeg syntes var interessante var Colby Libraries ipad-prosjekt . Colby er en liten høgskole i Maine, USA. Her fikk 12 bibliotekarer og 15 øvrige ansatte utdelt hver sin IPAD og 50 dollar på Itunes-kontoen hver. Formålet var å lage en felles teknologisk plattform som var mere brukervennlig. Bibliotekarene kunne gå rundt med ipaden sin i syedet for å være knyttet til en skranke, de kunne ta i bruk APPer som studentene brukte osv. Rapport om prosjektet kan finnes her:
https://sites.google.com/a/colby.edu/colby-libraries-ipad-project/

Ellers var det en gruppe fra IFLA-seksjonen for Continuing Professional Development som presenterte en bok som snart blir lagt ut på nettet på seksjonen sider. Det er en konferanse-håndbok som samler tips angående powerpointer, taletips, evalueringsskjemaer, manuskripthandtering osv – alt du trenger for en vellykket konferanse, hvis jeg skal tro forfatterne. Boka blir snarlig lagt ut her:http://www.ifla.org/en/cpdwl

 

 


Powered by Labrador CMS