Bibliotek for alle – også for rom og romanifolket?

Publisert Sist oppdatert

Det ville være hensiktsmessig at én instans i bibliotek-Norge fikk et spesielt ansvar for å samle, systematisere og formidle kunnskap om rom og romanifolket. Kanskje er et ansvar for de nasjonale minoritetene en naturlig oppgave for Nasjonalbiblioteket?

Av Benedikte Nes, informasjonsrådgiver ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Det ville være hensiktsmessig at én instans i bibliotek-Norge fikk et spesielt ansvar for å samle, systematisere og formidle kunnskap om rom og romanifolket. Kanskje er et ansvar for de nasjonale minoritetene en naturlig oppgave for Nasjonalbiblioteket?

Av Benedikte Nes, informasjonsrådgiver ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Romfolket har fått mye medieomtale i år. Nicolas Sarkozy vil ha dem ut av Frankrike. De blir utsatt for vold og forfølgelse i flere europeiske land. I Norge har politiet avdekket at mange fra den norske romgruppen har drevet omfattende trygdesvindel. Paradoksalt nok er romfolket Europas største minoritet, men også den mest marginaliserte i landene de bor i. Målt på integreringsskalaen ligger de nederst, også i Norge. Folk flest har lite kunnskap om roms kultur og levemåte, og ytterst få kan si at de kjenner noen av romfolket personlig. 

Romanifolket i Norge er kulturelt og språklig i slekt med norske rom, men stammer fra en tidligere innvandring til landet og har dermed hatt en annen historie og utvikling. ”Ingen annen gruppe i Norge er så myteomspunnet” skriver Thor Gotaas i boken Taterne (2000). Behandlingen av romanifolket i Norge på 1900-tallet har imidlertid lite mytisk preg. Det systematiske og harde assimileringspresset de ble utsatt for med norske myndigheters velsignelse er veldokumentert. Mange fra romanifolket er godt integrert i samfunnet i dag, men det rapporteres fortsatt om diskriminering. Elias Akselsen og andre kulturpersonligheter har bidratt til å formidle romanifolkets musikk og tradisjon til et større publikum, men fremdeles er historien deres lite kjent for allmennheten.

Rom, romanifolket og bibliotekene

Bibliotekene har trange budsjetter, mange oppgaver og skal tilby tjenester til alle som bor i landet. Rom og romanifolket er blant våre minste minoritetsgrupper og kan være lette å glemme bort. Det finnes ingen instans i norsk bibliotekvesen som formelt er tildelt ansvar for bibliotektjenester til rom og romanifolket… (Les mer i den trykte utgaven av Bok og Bibliotek.)

Ønsker du abonnement på bladet – trykk her.

Powered by Labrador CMS