Bedre biblioteker i større kommuner

Publisert Sist oppdatert

Landets fylkesbiblioteksjefer tror det blir færre biblioteker og lengre reisevei til biblioteket om ti år, viser en spørreundersøkelse utført av tidsskriftet Bok og Bibliotek. Men bibliotekene kan bli bedre enn i dag i større kommuner, og andelen brukere vil ikke gå ned.

Landets fylkesbiblioteksjefer tror det blir færre biblioteker og lengre reisevei til biblioteket om ti år, viser en spørreundersøkelse utført av tidsskriftet Bok og Bibliotek. Men bibliotekene kan bli bedre enn i dag i større kommuner, og andelen brukere vil ikke gå ned.

15 av de 19 fylkesbiblioteksjefene er helt eller litt enig i en påstand om at større kommuner vil ha bedre mulighet til å oppfylle målsetningene med folkebiblioteket. Et stort flertall tror at større avstander vil stimulere til mer bruk av mobile bibliotektjenester.

Kommunereformen med mulig sammenslåing av mange kommuner har ført til frykt for massenedleggelse av folkebiblioteker. Et flertall blant fylkesbiblioteksjefene tror at det om ti år vil være færre biblioteksenheter (hovedbibliotek, nærbibliotek, filial osv). Få tror imidlertid at sammenslåing vil svekke bibliotekets økonomi.

Hva med bruken av biblioteket? Også her er fylkesbiblioteksjefene moderate optimister. Om ti år vil andelen av innbyggerne som er brukere av folkebibliotekene være enten som i dag (37 prosent) eller høyere enn i dag (33 prosent), tror fylkes-sjefene. Bare 5 prosent tror andelen brukere er lavere om ti år.

Prosessene i retning sammenslåing er i gang i de fleste av landets kommuner. Fylkesbiblioteksjefene er klare på hvilke aktører som har mest innflytelse over utformingen av folkebibliotekenes stilling i sammenslåtte kommuner. 18 av 19 peker på lokalpolitikere og rådmenn som de mektigste aktørene lokalt. Ordførere og biblioteksjefene selv tiltros også noe innflytelse over prosessen.

Bibliotekene har siden 2013 hatt en lovfestet rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Folkebiblioteker i ni av landets fylker har i løpet av det siste året arrangert debatter om kommunesammenslåing, rapporterer fylkesbiblioteksjefene.

Hva vil så innbyggerne bruke biblioteket til i framtiden? Om ti år vil fortsatt låne/få tilgang til bøker og andre medier være den viktigste aktiviteten, tror fylkesbiblioteksjefene. På de neste plassene følger «Sosial møteplass», «Delta på kurs og andre læringsaktiviteter» og «Delta på debattmøter, høringer og lignende.»

Om undersøkelsen

Resultatene fra undersøkelsen er publisert og kommentert i den trykte utgaven av Bok og Bibliotek nr 2/2015.

Du kan også lese den digitale versjonen av nr 2/2015 her: http://www.bokogbibliotek.no/digitalt

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i februar 2015. Samtlige 19 fylkesbiblioteksjefer deltok ved å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Klikk her for å se hele undersøkelsen.

– Odd Letnes, redaktør

 

 

Powered by Labrador CMS