Eirunn Eriksen Gauslaa og Anne Kristi Gisholt Jønland i Askerbibliotekene kan se fram til å ta imot prisen Årets Bok til alle-bibliotek av leder Monica Helvig i Leser søker bok den 3. februar.
Eirunn Eriksen Gauslaa og Anne Kristi Gisholt Jønland i Askerbibliotekene kan se fram til å ta imot prisen Årets Bok til alle-bibliotek av leder Monica Helvig i Leser søker bok den 3. februar.

Askerbibliotekene er Årets Bok til alle-bibliotek 2022

Bibliotekene får prisen for sin innsats og engasjement for demokratisering av litteraturen gjennom arbeidet med Leseombudsordningen.

Publisert Sist oppdatert

Foreningen Leser søker bok deler hvert år ut prisen Årets Bok til alle-bibliotek til et bibliotek som har gjort en særskilt god innsats for å nå de som leser i motvind.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at vi har blitt tildelt denne prisen, sier biblioteksjef i Askerbibliotekene, Eirunn Eriksen Gauslaa ifølge en pressemelding fra Leser søker bok.

– Askerbibliotekene er opptatt av å ha et tilbud til de som ikke kan komme seg på biblioteket selv, og gi gode litteraturopplevelser til alle. Vi har jobbet aktivt med å rekruttere leseombud og har investert tid til dem. Det å kunne tilby dem en felles arena hvor de kan dele erfaringer og få litt påfyll, har vært viktig for oss, sier biblioteksjefen.

Leseombud

Leseombud er frivillige som leser høyt for andre, men det å være et Leseombud er også så mye mer. Leseombud er historiefortellere og gledesspredere, et lyspunkt i hverdagen, og de tar med lytteren ut i verden. Askerbibliotekene har tretten aktive Leseombud, der de fleste er knyttet til institusjoner for eldre, men de har også Leseombud ved en psykiatrisk institusjon og i en spesialklasse på videregående skole.

– I Askerbibliotekene jobbes det aktivt med oppfølging og rekruttering av engasjerte leseombud, og det ser vi resultater av. Askerbibliotekene er en særs verdig vinner av Årets bok til alle-bibliotek! uttaler Daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig.

Godt samarbeid i kommunen

Gauslaa forteller om gode erfaringer med samarbeid med leseombudene og institusjonene, men også med andre i kommunen som koordinerer mellom biblioteket, leseombudene og institusjonene.

– Dette flotte samarbeidet på tvers jobber vi for å få til i hele kommunen. Vi arbeider aktivt med å knytte til oss nye leseombud og utvide nettverket vårt. Dette er en pris vi deler med alle de frivillige som gjør den viktige jobben som leseombud i kommunen vår, sier Eriksen Gauslaa.

– Dette er en pris vi deler med alle de frivillige som gjør den viktige jobben som leseombud i kommunen vår.Biblioteksjef Eirunn Eriksen Gauslaa

Da Asker, Røyken og Hurum slo seg sammen til én stor kommune i 2020, fikk bibliotekar Anne Kristi Gisholt Jønland ansvaret for Leseombudene ved bibliotekene i hele kommunen.

Slik gjør de det

Askerbibliotekene arrangerer to samlinger for Leseombudene i året. – Der deler vi erfaringer, utfordringer, gleder og sorger i arbeidet, samt tips og gode ideer. Ofte inviterer vi eksterne innledere, som Leser søker bok, forteller Jønland entusiastisk. Arbeidet har gitt resultater – de siste fem årene har antall Leseombud økt fra ett til dagens tretten.

– Min erfaring så langt, er at vi må være tålmodige, sier Jønland. – Det tikker inn en ny her og der, selv om flere har vært innom og noen slutter av ulike årsaker. Så det er håp. Tenk om vi kunne få så mange at alle institusjonene i kommunen hadde ett eller flere Leseombud hver!

Biblioteket rekrutterer Leseombud via egne nettsider, gjennom oppslag i media og via venner av de som alt er leseombud.

– Når vi søker etter nye leseombud, skriver vi at de bør kunne jobbe selvstendig, være positive og fleksible, sosiale og være glad i å kommunisere med mennesker. Dette kan høres voldsomt ut, men for de aller fleste faller dette helt naturlig når de melder seg til et slikt frivillig arbeid. Hvis dette er på plass, kan jo alle som kan lese bli leseombud! sier Jønland.

Om Leser søker bok

Leser søker bok (LSB) har siden oppstarten i 2003 jobbet for at det skal finnes bøker for alle lesere, og at bøkene skal være lette å få tak i. Studier viser at en av tre voksne strever med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Det er et problem for den enkelte og en stor utfordring for samfunnet. LSB jobber for at det skal utvikles flere bøker for alle lesere. Disse bøkene skal være lette å få tak i og de skal formidles bredt både i bibliotek, gjennom leselystprosjekter i skoler, på arrangementer, festivaler, sosiale medier, podkaster og andre relevante steder.

Prisen består av en pengepremie på 5000 kr og et diplom. Den deles ut under et åpent arrangement i Asker bibliotek fredag 3. februar kl. 13.15.•

 

Powered by Labrador CMS