-Arkivene ville blitt utilgjengelige kaos

Publisert Sist oppdatert

Riksarkivaren hardt ut mot ABM-direktør i åpent brev til Bok og bibliotek

Av Chris Erichsen

”Om hver arkivar skulle fortelle og fortolke historien på sin måte, ville arkivene lett kunne bli utilgjengelige kaos”, skriver riksarkivar John Herstad i et åpent brev til Bok og bibliotek.
Han går hardt ut mot Gudmund Valderhaug, avdelingsdirektør i ABM-utvikling, som i et intervju i forrige nummer tok til orde for at ”arkiva må kvitte seg med sitt eige sjølvbilete som berarar av Sanninga og innta ei ny rolle som historieforteljarar”.
”Synspunktene som fremkommer i intervjuet (er) så lite konsistente og velfunderte at det krever helt andre fora og rammer for en seriøs diskusjon”, skriver Herstad som også indirekte kritiserer Valderhaug for å blande sammen roller når han ”som avdelingsdirektør i ABM-utvikling, nå fremfører synspunkter som han tidligere har gitt uttrykk for som tillitsvalgt i Landslaget for lokal-og privatarkiv.”
Valderhaug og Herstad er begge, i kraft av sine ledende stillinger i hver sin statlige etat – som begge er underlagt Kultur- og kirkedepartementet – sentrale premissleverandører i utformingen av en politikk for det norske arkivfeltet. Dette er blitt aktualisert i forbindelse med den siste tidas avsløringer rundt forsvunne dokumenter knyttet til de norske barnehjemmene.

Utilstrekkelig forståelse
I brevet kritiserer Herstad Valderhaug for ”utilstrekkelig forståelse av og innsikt i hva norske arkivfolk og arkivinstitusjoner har stått for og står for.” Herstad uttrykker også at han er ”grunnleggende uenig i Valderhaugs relativiserende utgangspunkt når det gjelder arkivkildenes dokumentasjonsverdi. Hans ståsted innebærer at det blir likegyldig hva vi bevarer av arkiver, og at enhver systematisk bevaringspolitikk kan legges på hyllen. Vel så viktig er det at det ikke er arkivarene som primært skal være historiefortellerne. Vi skal legge forholdene til rette for alle dem som vil fortelle historien.” skriver Herstad, som velger å sende et åpent brev framfor å svare direkte på tre spørsmål som Bok og bibliotek sendte til, foruten Herstad, byarkivar Arne Skivenes i Bergen og Inge Strand, leder for Arkiv i Nordland.
-Arkivene er for folk flest, mener Skivenes, -men vi sliter med et etterslep som krever holdningsendring hos kulturmyndighetene.
-Er ålmenta i stand til å tileigne seg arkivdokument? spør Inge Strand, -og gjer vi ålmenta ei teneste med å framstille dei institusjonelle hindra som dei einaste og viktigaste hindra for retten til å skaffe seg informasjon? føyer han til.

Les spørsmålene og de fullstendige svarene i ”Sømløs”

Powered by Labrador CMS