”Arkiva må innta ei ny rolle som historieforteljarar”

Publisert Sist oppdatert

I et intervju i forrige utgave av Bok og bibliotek kritiserte avdelingsdirektør i ABM-utvikling Gudmund Valderhaug arkivene for, i henhold til sin tradisjon, å være eksklusive, ekskluderende og kontrollerende i forhold til publikum. De har et selvbilde som ” berarar av Sanninga”.

Valderhaug mener at arkivene må fri seg fra sine tradisjoner og nærme seg folkebibliotekenes tankegang:
– Dette betyr at dei må tilpasse seg nye brukarar og bli formidlarar. Ei stor oppgåve då er å gjere dei nye brukarane merksame på kven som kjem til orde i arkiva, og kven som forblir tause. Arkivdokumenta er partsinnlegg som gir aktørane sine versjonar av det som skjedde. Dette har eg sikkert sagt minst 100 gonger i foredrag og debattar. Likevel merkar eg kor lett det er å kjøpa det gamle paradigmet om at arkivet er nøytralt. Arkiva må kvitte seg med sitt eige sjølvbilete som berarar av Sanninga og innta ei ny rolle som historieforteljarar.
– Særleg for dei interkommunale arkiva vil det vera ei god løysing å bruka dei (folkebiblioteka) som formidlings og tilgjengeleggjeringskanalar for dei kommunale arkiva. Det er jo det vi snakkar om heile tida: Å gjere kjeldene tilgjengelege, sa Gudmund Valderhaug.

I flukt med dette sendte vi tre spørsmål, via e-post til tre sentrale aktører i arkivsektoren: John Herstad, riksarkivar, Arne Skivenes, byarkivar i Bergen, og Inge Strand, leder for Arkiv i Nordland:

1. I forbindelse med de aktuelle barnehjemssakene er det blitt avslørt
at mange av mappene er forsvunnet. Det er dette Valderhaug i intervjuet
kaller "selektiv hukommelse". Hvordan synes du arkivene bør opptre i
framtida for å forhindre at sånne ting skjer?

2. Hvem er, etter ditt syn, arkivenes primære målgruppe?

3. -Problemet er at ein vidarefører ein tradisjon som fungerer
udemokratisk og er teknologisk utdatert, sier Gudmund Valderhaug og
peker delvis på digitalisering som ett av svarene på denne utfordringen. Hva
er, etter ditt syn, hovedutfordringen i forbindelse med digitalisering av
arkivene?

Herstads svar
Skivenes svar
Strands svar

 

Powered by Labrador CMS