Arena: Tromsø – Store fremtidsplaner

Publisert Sist oppdatert

Av Christer Pedersen

Tromsømiljøet ønsker å videreutvikle dok.vit-studiet til å omfatte flere områder enn bibliotekkunnskap og dokumentasjonsvitenskap. Blant annet ønsker de å skreddersy bachelorgrader for musikk, arkiv og museum.

I dag kan man ta to bachelorgrader i Tromsø på dol.vit-utdanningen. Enten blir man dokumentasjonsviter eller så blir man bibliotekar/bibliotekssjef.
Men i framtiden ønsker Niels Windfeld Lund og kollegene å gjøre valgmulighetene større.
Allere er man i drøftinger med andre fagmiljøer for å kartlegge mulighetene til å lage bachelorstudier for museums-, musikk- og arkivvitenskap.
– Det vil være påbygninger til dok.vit på samme måte som bibliotekkunnskap som vil kvalifisere til masterstudier, sier Windfeld Lund.
Andre prosjekter som Windfeld Lund og hans avdeling jobber med er kompetanse- og mediaspredning til grisgrendte strøk som i dag mangler ressurser til å ha egne multimediabibliotek.
– Vi driver et samarbeid med seks småkommuner i indre Troms for å lage en utvekslingsordning på nett av eks filmer, musikk og lignende. På dette området samarbeider vi også med Nasjonalt Senter for Telemedisin, forteller han.

”Fri master”
Et satsingsområde som de har fått klarsignal for å sette i gang – men der de i dag mangler penger – er en ”fri” mastergrad for folk med en bachelor fra andre områder.
– De trenger en bachelorgrad fra før pluss to års erfaring fra dokumenthåndtering fra sitt fagfelt. Da kan de få delta i masterstudiet her hos oss, sier Windfeld Lund.
Dette tror han vil være en umiddelbar suksess. Etterspørselen er svært stor fra næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Spesielt gjelder det bedrifter og organisasjoner som sysler med elektronisk saksbehandling.
– Forhåpentligvis har vi et slikt tilbud i løpet av to – tre år, sier han.

Powered by Labrador CMS