Arena: Tromsø – 35 års kamp over i Tromsø

Publisert Sist oppdatert

Av Christer Pedersen

På slutten av 60-tallet vedtok politikerne i Tromsø at Ishavsbyen skulle få et nytt bibliotek. Det ble utlyst arkitektkonkurranse, en tomt ble regulert – og finansieringen ble ordnet. Men i løpet av de 35 årene som er gått siden den gang er ingenting skjedd.

– Stoppordren for det nye biblioteket ble gitt så å si mens gravemaskinene var på vei. Kommunen så seg nødt til å satse sine penger på det nye universitetet som da var vedtatt etablert i Tromsø, forteller biblioteksjef Einar Dahl.
Infrastruktursatsningene som trengtes til landets nordligste universitet tok alle de tilgjengelige ressursene – og planene for det nye biblioteket ble skjøvet fremover i tid. Først ”et par år”. For så å ende opp som dårlig samvittighet i de kommunale planskuffene.
– Vi har kjempet i 35 år for at vi skal få et bibliotek til byen slik at bokleserne i Tromsø skal kunne få de bøkene og den servicen innbyggerne i en by på 60.000 mennesker har krav på, sier Dahl.
Men kampen har ikke vært kronet med den minste fremgang. Selvsagt har ambisjonene vært der, men ressursene har ikke vært samlet på det samme stedet.

Før nå
Etter en langtrukken politisk kamp ble et vedtak om å bygge nytt rådhus, flerkinoanlegg – og bibliotek – fattet i kommunestyret i 1998. Biblioteket fikk helt enkelt bli med på lasset da nødvendigheten av de andre to ble skrikende åpenbar for politikerne.
– Innsparingen kommunen gjør på å samle rådhuset og kinoen i et bygg finansierer det nye biblioteket. Byen får så å si et bibliotek på kjøpet, forteller Dahl.
Men det blir ikke et nytt biblioteksbygg Dahl & co får. De får overta Fokus kino – som i dag er altfor umoderne til å vise film i.
Fokus kino er et av Tromsøs mest særpregede bygg, og påminner mest om en UFO som har landet mitt i sentrum. Den gamle kinobygningen skal nå pusses opp og bygges om.
– Egentlig er ikke bygningen egnet til å ha bibliotek i heller, men å få det verre enn vi har det nå er neppe mulig, sier Dahl.
For etter at kommunebiblioteket ble kastet ut av lokalene til Tromsø Sparebank på slutten av 60-tallet – hvor det hadde vært i 60 år – har de levd under svært kummerlige forhold i Odd Fellow-huset i Storgata nord i sentrum.

Skjeve reoler
Da biblioteket flyttet inn hadde de stort sett kun ett stort rom i andre etasje og et lite magasin der samtlige bøker, arkiver og andre bibliotekskatter skulle samles, lagres – og ikke minst – gjøres tilgjengelig for publikum.
Etter hvert som andre har flyttet ut av huset har biblioteket fått overta deres lokaler slik at de i dag disponerer cirka 1.700 kvadratmeter. Men – for å si det mildt – det er ikke særlig velegnede kvadratmeter.
– Vi får ikke lov av huseier til å stille reolene i rette rekker. Da risikerer vi at gulvene faller inn…
Reolene står derfor på skrå!
I Fokusbygningen vil biblioteket disponere 3.700 kvadratmeter, men egentlig er også det for lite, mener Dahl. Han hadde ønsket seg 5.000 kvadratmeter – da hadde biblioteket blitt optimalt.
– Det blir et tungdrevet bibliotek over 4,5 etasjer. Det vil kreve økt bemanning og økte ressurser for at vi skal kunne holde åpent lengre enn seks timer om dagen, sier han.
I de opprinnelige planene for Fokus var arealene beregnet til 4.400 kvadratmeter, men på grunn av tekniske vanskeligheter var det ikke mulig å få så mye plass. Det var tenkt at de bærende ”vingesøylene” til den gamle kinoen skulle gå gjennom biblioteket, men det var umulig å få til. Videre hadde man tenkt å bygge en administrasjonsfløy bak den gamle kinoen, men også det ble det satt en stopper for.
– Da hadde vi vært nødt til å sprenge bort flere tusen kubikkmeter gråberg, og det hadde drevet prisen på ombyggingen til himmels, sier Dahl.

Knakende flott bygg
Så det endte opp med det nåværende forslaget – og selv om Dahl ser begrensningene er han begeistret for de mulighetene som åpner seg.
– Det vil bli et knakende flott bygg som vil være et midtpunkt i sentrum. Tønsberg bibliotek bruker sitt tak i logoen – det vil vi også gjøre, sier han.
Biblioteket vil være av glass, med taket på den nåværende kinoen svevende over det hele. Bygningen vil være helt åpen, med gjennomsyn i alle retninger.
Biblioteksarealene vil strekke seg over en kjelleretasje, tre mellometasjer og en hems – med nesten ti meters takhøyde øverst.
Det vil ligge forbundet med både det nye rådhuset og den nye flerkinoanlegningen som vil ligge under rådhuset. Skrått over veien ligger Tromsø Kulturhus, og like rundt hjørnet ligger ungdommens hus Tvibit. Det meste av kommunal kultur vil derfor være samlet innenfor en radius av 200 meter.
Men et bibliotek er ikke bare bygninger og bøker. Dahl har et driftsbudsjett å forholde seg til, og det nåværende budsjettet vil ikke være nok til å drive biblioteket.

Må ha økte bevilgninger
I dag har hovedbiblioteket 14 ansatte – det nye biblioteket vil kreve minst 20.
– Vårt nåværende budsjett er på ni millioner kroner. Vi vil trenge minst 14 for å få hjulene til å gå rundt, sier Dahl.
Ellers vil hovedbiblioteket bli en ”gjøkunge” – drevet på bekostning av bydelsfilialene. Dem er det seks av i dag i tillegg til bokbussen som betjener distriktene rundt Tromsø.
– Vår ambisjon er å beholde samtlige filialer. Eventuelt må vi tilpasse dem slik at de får konsentrere seg om det som er spesifikt med områdene de ligger i – men de skal ikke stenges, sier Dahl.
Men da må som sagt politikerne i Tromsø satse mer penger i biblioteksdrift. Per i dag satser Tromsø et sted mellom 110 og 120 kroner per innbygger på biblioteket. Det er to tredeler av landsgjennomsnittet – og med tanke på at mange kommuner har svært lave biblioteksbudsjetter sier det seg selv at Tromsø ligger langt under andre storbyer i Norge.

Får mer penger til drift
– Jeg har imidlertid fått forsikringer fra politikerne om at det nye biblioteket skal få koste. For det ville jo være dumt å bygge et helt nytt bibliotek – for så å ikke kunne drive det, sier Dahl.
Dahl tror heller ikke at politikerne vil være gjerrige med bevilgningene når biblioteket står ferdig.
– ”Seeing is beliving”, som man sier. Da vil nok til og med de politikerne som i dag er motstandere av biblioteket se at de får mye for pengene, sier han.
For det har vært hard motstand mot det nye biblioteket. Fra den borgerlige siden i kommunestyret er det fremmet flere forslag om å løfte biblioteksdelen ut av rådhusplanene. Fremskrittspartiet og Høyre har ment at pengene kan brukes på andre områder i Tromsø – og Dahl har for så vidt forståelse for deres argumenter.
– Når man tenker på at kommuneøkonomien har et underskudd på mellom 50 og 100 millioner kroner er det tøft å argumentere for et nytt bibliotek – og kjempe om bevilgninger i kamp med pleietrengende eldre og syke.

Høye mål
Derfor håper han på at det nye biblioteket – når det står ferdig – skal bli den suksessen han drømmer om. Så at kritikerne skjønner at biblioteket fyller et behov hos Tromsøværingene.
– Vi håper på at besøkstallene skal stige fra dagens cirka 200.000 til vår målsetning på mellom 450.000 og 500.000 besøkende per år. Og får vi opp antall utlånte bøker fra 5,5 til åtte per besøk vil vi ha nådd målet med god margin.

Powered by Labrador CMS