ABM-media lever

Publisert Sist oppdatert

Høgskolen i Oslo går inn som aksjonær i ABM-media og sikrer dermed framtiden for medieselskapet.

Av Signy Irene Karlsen

PUBLISERING Styret i ABM-utvikling har i flere år arbeidet for å opprette det uavhengige publiseringsselskapet ABM-media, blant annet for å kunne få et sted å legge utgivelsen av herværende publikasjon. På slutten av fjoråret lå det an til at Biblioteksentralen sammen med Norges Museumsforbund og Landslaget for lokal- og privatarkiv skulle gå inn som aksjonærer i selskapet fra 1.januar. Biblioteksentralen besluttet imidlertid i siste øyeblikk å trekke seg fra samarbeidet på bakgrunn av usikkerhet rundt økonomi.

Nå er Høgskolen i Oslo kommet på banen som ny hovedaksjonær. Rektor ved HiO fikk av styremøte 23. mars fullmakt til å medvirke til etablering av aksjeselskapet ABM-media AS og til å nytte inntil 215 000 kroner til kjøp av aksjer i selskapet. Høgskolen har etter dette meddelt ABM-utvikling at man er innstilt på å gå inn i drøftinger rundt videre oppfølging. I følge ABM-utviklings informasjonsdirektør, Lars Egeland, videreføres dermed prosessen med sikte på å få opprettet aksjeselskapet så raskt som mulig. Ideen er fortsatt at det nye selskapet skal fungere som en formidlingskanal for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet, og at Bok og bibliotek sammen med Museumsnytt skal danne basisen for publiseringsvirksomheten. I tillegg skal det søkes departementet om driftstilskudd til opprettelse av et nytt arkivtidsskrift.

HiOs interesse i opprettelsen av ABM-media bunner i et behov og en intensjon fra avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag om at aksjeselskapet skal bli godkjent for utgivelse av vitenskapelige publikasjoner. Høgskolen i Oslo gir ut egne publikasjoner, men kan ikke som høgskole godkjennes som publiserings- og formidlingskanal innen UH-sektorens finansieringssystem. – Spesielt viktig for fagmiljøet ved JBI er muligheten til å få realisert et fagfellereferert fagtidsskrift innenfor sektoren, sier Stabsdirektør ved HiO, Hans Martin Fagerli. Et apparat for utgivelser av faglitteratur og lærebøker ved JBI er også tenkt lagt til ABM-media.

 

Powered by Labrador CMS