750 000 husstander har ikke bredbånd

Publisert Sist oppdatert

99 av 100 husstander har bredbåndsdekning, men 35 prosent, 750 000 norske husstander, har ikke bredbåndsabonnement hjemme. IKT-bransjen mangler kunnskap og viser liten interesse for de som ikke har knyttet seg til, viser en ny rapport. Rapporten foreslår tiltak bransjen og offentlige myndigheter kan gjøre for å få flere på nett.

 

99 av 100 husstander har bredbåndsdekning, men 35 prosent,
750 000 norske husstander, har ikke bredbåndsabonnement hjemme.
IKT-bransjen mangler kunnskap og viser liten interesse for de som ikke
har knyttet seg til, viser en ny rapport. Rapporten foreslår tiltak
bransjen og offentlige myndigheter kan gjøre for å få flere på nett.


Bransjen bør tenke nytt. Ikke bare vil det være samfunnsmessig nyttig å
få med større deler av befolkningen. Det vil også være i bransjens
interesse å gjøre det. Ikke-brukerne utgjør et stort potensielt marked,
og bransjen bør gripe det sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding 28.5.08.

    Rapporten Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd
viser at telebransjen ofte har en annen oppfatning av ikke-brukerne enn
ikke-brukerne selv. Rapporten konkluderer med at IKT-bransjen vet lite
om ikke-brukerne. Bransjen prioriterer nye produkter og tjenester
rettet mot de avanserte brukene.

    – Regjeringen har som mål å
inkludere alle i informasjonssamfunnet. Ulempene med å stå utenfor blir
stadig større etter hvert som skranketjenestene blir nedbygd til fordel
for elektroniske tjenester. Bredbånd er i dag en forutsetning for å
benytte avanserte elektroniske tjenester, både offentlige og private.
Jeg utfordrer derfor bransjen til å gjøre sitt for å få flere til å
knytte seg til bredbånd, så skal vi i Regjeringen ta tak i det vi blir
utfordret på, sier fornyingsministeren.

    Rapporten viser at de
eldre, de som mangler nødvendig datakompetanse, de med lav inntekt og
de med lav utdanning i mindre grad tar i bruk bredbånd enn andre.

    Undersøkelsen
ser også på årsakene til at disse gruppene ikke skaffer seg bredbånd.
Omtrent halvparten av de 750 000 husstandene som ikke har bredbånd
oppgir at årsaken er at bredbånd ikke er tilgjengelig der de bor. Siden
bredbåndsdekningen i Noreg nå nærmer seg 100 prosent, er det åpenbart
ikke tilfelle at så mange ikke har tilbud. Dette tyder på at tilbudet
som eksisterer er for lite kjent.

    Rapporten er utarbeidet av
Norsk Telekom AS på oppdrag fra Fornyings- og
administrasjonsdepartementet og kartlegger hvem som ikke bruker
bredbånd, hvorfor de ikke tar det i bruk og hva som kan gjøres for å få
disse på nett.

 

Les rapporten: 

Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd (PDF)

 

 

Powered by Labrador CMS