2,3 mill. til litteraturformidling i folkebibliotek

Publisert Sist oppdatert

For å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena har Institusjonen Fritt Ord utlyst tilskudd à kr 50 000 til norske folkebibliotek. Fritt Ord mottok 96 søknader om tilskudd. 46 søkere får tildelt midler. Det blir til sammen delt ut 2,3 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet, sier Fritt Ord i en pressemelding.

For å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena har
Institusjonen Fritt Ord utlyst tilskudd à kr 50 000 til norske
folkebibliotek. Fritt Ord mottok 96 søknader om tilskudd. 46 søkere får tildelt
midler. Det blir til sammen delt ut 2,3 millioner kroner, fordelt på biblioteker
over hele landet.

 

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og
har søkt å representere bredden i folkebibliotekenes tilbud. De støttede
prosjektene dekker et bredt tematisk spekter, fra debatt om fortidde historier
fra 2. verdenskrig i Norge til formidling av sakprosa om jakt og fiske.
Formidlingsprosjektene har form av tiltak som festivaler, fortellerstunder,
debattmøter, forfatterbesøk og utstillinger.

    Fritt Ord ønsker med utlysningen å stimulere til formidling
av litteratur og vekke interesse for lesing og litteraturdebatt. Prosjektene
vil bli gjennomført høsten 2008 eller i løpet av 2009.

 

 

Fem eksempler på støttede prosjekter:


Askim bibliotek, "Bibliostreken"

Kunstnerisk dekorering av lokalene til Askim bibliotek,
utført av illustratør og barnebibliotekar Anne Aagaard. "Bibliostreken" er et
visuelt formidlingsprosjekt som kombinerer illustrasjon og tekstformidling.
Konseptet skal tilbys andre norske folkebibliotek.

 

Deichmanske bibliotek, "Snakke om bøker"

Nettbaserte formidlingstiltak med etablering av
litteraturblogg og e-postbasert lesekjede. Prosjektet representerer en
utvidelse av bibliotekets nettilbud. Brukerne tilbys et nytt møtested i det
digitale rom.

 

Lørenskog bibliotek, "Sølvkofferten"

Formidling av nyere bildebøker overfor barn, foreldre og
barnehageansatte, med økt fokus på bildebokgenren som mål. Bøkene blir sendt
rundt i "sølvkofferter", og ved prosjektets slutt kårer barn og voksne de beste
utgivelsene.

 

Time bibliotek, "Køyr debatt!"
Møteserie med fem aktuelle forfattere og debattbøker, som utgis høsten 2008 og
våren 2009. Forfatteren holder innlegg og presenterer bokutgivelsen, og dette
danner utgangspunkt for debatt på lokalplan. Time bibliotek aktualiserer
tematikk i forkant av forfatterbesøkene.

 

Troms fylkesbibliotek, "Ellisif Wessel – En uredd
talskvinne"

Formidlingstiltak i Troms fylke om historien til sosialist,
kvinnesaksforkjemper og fotograf Ellisif Wessel (1866-1949). Utsendelse av
vandreutstillingen "Du ber om mitt fotografi" og organisering av forfatterbesøk
med Wessel som tema.

 

 

Disse fikk kr 50 000 hver:

 

Askim bibliotek, ”Bibliostreken”

 

Aurland folkebibliotek, ”Formidling av litteratur om ville
dyr, jakt og fiske”

 

Bergen off. bibliotek, ”Musikk & Lyrikk – 2008”

 

Bergen off. bibliotek, ”Litteratur og litt mat”

Bjerke filial, Deichmanske bibliotek, ”Filosofikafé”

 

Bærum bibliotek, ”Med improvisasjonsteater inn i bøkene”

 

Deichmanske bibliotek, ”Opprørske damer”

 

Deichmanske bibliotek, ”Snakke om bøker”

Deichmanske bibliotek, ”Sommer+bok=Fest”

 

Drammensbiblioteket, ”PopKult”

 

Finnøy folkebibliotek, ”Litt for alle”

 

Gjerdrum bibliotek, ”Forfattermøter”

 

Gjøvik bibliotek, ”Boktakkefest 2008”

 

Grünerløkka filial, Deichmanske bibliotek,
”Fortellerprosjekt for ungdom”

Harstad folkebibliotek, ”Litteratur +”

Horten bibliotek, ”Verden i Horten” og ”Horten Leser”

Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen bibliotek, ”Forfatterbesøk i
Astafjord”

Klæbu folkebibliotek, ”Vi snakker samme språk”

Kongsvinger bibliotek, ”I sentrum”

 

Kragerø bibliotek, ”Lyst – les – lær!”

 

Kristiansand folkebibliotek, ”Dagens forfattere møter Henrik
Wergelands visjoner”

 

Kvam folkebibliotek, ”Jon Fosse-jubileum 2009”

Lørenskog bibliotek, ”Et reflekterende rom”

Lørenskog bibliotek, ”Sølvkofferten”

 

Longyearbyen folkebibliotek, ”Arktisk identitet”

 

Narvik bibliotek, ”Lørdagsforedrag”

Nes bibliotek, ”Litteraturfestival”

 

Nittedal bibliotek, ”Bokkafé”

 

Nord-Odal bibliotek, Bruvoll fengselsbibliotek, ”Forfatterbesøk”

 

Nordhordlandsbiblioteka, ”Nye tider – nynorsk”

 

Notodden bibliotek, ”Biblioteket – det frie ords oase”

 

Odda bibliotek, ”Litteraturarrangement for språklige
minoriteter”

Osterøy bibliotek, ”Jubileumsarrangementer 2008”

 

Rendalen bibliotek, ”Litteratur og musikk”

 

Rogaland fylkesbibliotek, ”Bokgaven”

 

Ski bibliotek, ”Den forbudte historien – det vi ikke våger å
snakke om”

Stange bibliotek, "Jeg leste en gang …”

 

Stovner filial, Deichmanske bibliotek, ”Verden er en bok”

 

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, ”Bokprat på bokbuss”

 

Time bibliotek, ”Køyr debatt!”

Trondheim folkebibliotek, ”Farlige fortellinger”

 

Troms fylkesbibliotek, ”Ellisif Wessel – En uredd
talskvinne”

Ulvik folkebibliotek, ”For døve øyrer”

 

Vang folkebibliotek, ”Generasjoner i litteraturen”

Vestre Toten folkebibliotek, ”Litteratur over grensen fra ..”

Østfold fylkesbibliotek, ”Formidling av litteratur til mennesker med
utviklingshemming”

 

 

– Odd Letnes, red.

 

 

Powered by Labrador CMS