1.bibliotekarprogrammet i gang

Publisert Sist oppdatert

25. og 26. august ble den aller første samlingen i
1.bibliotekarprogrammet avholdt på
Drammensbiblioteket, med Buskerud fylkesbibliotek som vert. Denne samlingen
markerte starten for et femårig løp for fem stipendiater med ulik faglig og
teoretisk bakgrunn.
25. og 26. august ble den aller første samlingen i
1.bibliotekarprogrammet avholdt på
Drammensbiblioteket, med Buskerud fylkesbibliotek som vert. Denne samlingen
markerte starten for et femårig løp for fem stipendiater med ulik faglig og
teoretisk bakgrunn.

De fem som er tatt opp i programmet er (bildet f.v.): Jingru Høivik, Nasjonalbiblioteket, Anett
Kolstad, Læringssenteret, Høgskolen i Oslo, Jannicke Røgler, Fylkesbiblioteket,
Buskerud, Heidi Kristin Olsen, Biblioteket,
Høgskolen  i Vestfold, Thomas Brevik,
Biblioteket, Sjøkrigsskolen i Bergen. Dosent Helge Høivik ved Pedagogisk utviklingssenter på Høgskolen i
Oslo er leder av programmet.

Førstebibliotekarkvalifiseringen er etablert for å møte et økende behov i biblioteksektoren
om en heving av den formelle kompetansen. Kvalifiseringen vil skje på en måte
som forener analytisk evne, utviklingsperspektiv, faktiske kunnskaper om feltet
og høy grad av utøver- og gjennomføringsferdighet.

Arbeidet
med 1.bibliotekarkvalifisering organiseres rundt noen sentrale temaer som
springer ut av stipendiatenes egne utviklingsarbeider:

 • LÆRINGSSENTER: Høgskole-,
  folke- og sam-bibliotek som pedagogiske utviklingsverksteder under
  2.0-betingelser – i forhold til
  • helse-
   og sosial-fag
  • lærerutdanning
   og skole
  • lokalsamfunn
   (bibliotek som utprøvingsarena for faglig og sosial integrasjon)
 • STRATEGISK LEDELSE:
  Fylkesbibliotek som strategisk leder i utvikling av folke- og
  skolebibliotek. Høgskolebibliotek som pedagogisk og digital entreprenør.
  • evidensbasert
   analyse og strategiutvikling
  • lærende
   organisasjon i teori og praksis
 • DIALOGISK FORMIDLING:
  Digital formidling av bibliotekressurser og kulturarv
  • samlingsutvikling
   for FUND-formål (FUND: Forskning, utvikling og undervisning)
  • blogg-
   og wiki-databaser for innholdshåndtering, toveis formidling og faglig
   dialog
  • formidlingsdidaktikk
   i ABM-feltet
  • mobil
   tilgang
 • PRAKTORVEIEN: Den praktiske
  kvalifiseringsretningen i kompetanseoppbygging for biblioteksektoren
  • tverrfaglige
   mastergrader
  • 1.bibliotekar

Bibliotekfeltets første mulighet til å bli nærmere kjent med stipendiatene er
på et seminar 14. oktober på HiO. Program:

 

http://lib.latina.pedit.hio.no/?page_id=1373

 

 

Powered by Labrador CMS