Leselyststrategien

Mer forundret enn skuffet

Ved ikke å satse mer på folkebibliotekene går regjeringen glipp av en mulighet til å aktivere den eneste institusjonen i kommunene som har leselyst og leseglede som viktigste samfunnsoppdrag, skriver biblioteksjef i Trondheim Jannicke Røgler.

Dokumentert effekt: Jannicke Røgler etterlyser mer av det vi vet virker, som Bokstart og SommerlesS.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Bok & bibliotek deler ikke nødvendigvis holdninger og meninger som kommer til uttrykk.

Jeg leste med interesse Marit Sombys reaksjon på leselyststrategien

Jeg er nok mer forundret enn skuffet over strategien, selv om mine forventninger i utgangspunktet var relativt beskjedne. 

Selv om barn og unge er viktigste målgrupper, er jeg også forbauset over at voksne ikke i større grad er del av strategien. Voksne med foresatte som viktigste forbilder må aktiveres til økt lesing for å skape lesende barn. Foresatte må i større grad være villig til å se opp fra smarttelefonen for å skape gode leseopplevelser sammen med ungene.

Ved ikke å satse mer på folkebibliotekene går regjeringen glipp av en mulighet til å aktivere den eneste institusjonen i kommunene som har leselyst og leseglede som viktigste samfunnsoppdrag. Med sine profesjonelle formidlere har folkebibliotekene kunnskapen som skal til for å gi hvert enkelt barn lyst til å lese. 

Bruk midlene som skal brukes til aktiv formidling til å videreutvikle bibliotekenes nasjonale infrastruktur for å sikre et mer likeverdig tilbud til alle. Sommerles er bevis for at nasjonale tiltak virker. I stedet for hele tiden å måtte finne på nye tiltak med nye “artige” navn må vi jobbe kunnskapsbasert med tiltak for ulike aldersgrupper. 

Bokstart

Bokstart er et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjoner og bibliotek. 

Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og senere barnas lese- og skriveferdigheter.

Bokstart gjennomføres i rundt 30 andre land. Foreningen !les har tatt initiativ til Bokstart i Norge. De samarbeider med flere kommuner, fylkesbibliotek og med Sametinget i gjennomføringen av prosjektet.

Kilde: bokstart.no

For de minste barna og deres foreldre har vi allerede Bokstart som siden 1992 har gitt barn og foreldre leseglede og viktig språkutvikling for ungene. Med Bokstart i mer enn 30 land, bør dette bli del av den nasjonale infrastrukturen for leselyst til de yngste. Dette er også helt i tråd med storbybibliotekenes innspill til strategien: Det må jobbes kunnskapsbasert, tverrfaglig og helhetlig for å få mest ut av begrensede ressurser. Det bør satses på færre, men større tiltak man vet fungerer. 

Det er svært gledelig at finansieringen til Sommerles er sikret til 2030. Ansatte i folkebibliotekene har utallige historier fra barn, foreldre og lærere om hvor viktig Sommerles er. 

Alle tjenester som er del av folkebibliotekenes felles infrastruktur er viktig for å sikre mer likeverdige tjenester for alle. Her spiller også fylkesbibliotekene en helt sentral rolle som regionale koordinerende organer.

Powered by Labrador CMS