En rasering av bibliotektilbudet

Fra 2020-2022 har antall årsverk i biblioteket i Nordre Follo blitt kraftig redusert. Nå foreslås ytterligere kutt. – I en tid hvor mange rammes av økonomiske problemer som følge av økte strøm- og matpriser, trenger vi ikke at bibliotektjenesten innskrenkes i tillegg.

Publisert Sist oppdatert

Bibliotekarforbundet ved Nordre Follo bibliotek ser med stor bekymring på det foreslåtte innsparingsforslaget fra kommunedirektøren. Et kutt på kr. 790 000,- vil gå hardt utover bibliotektilbudet i kommunen. Vi mener dette er et uklokt og usolidarisk kutt, som vil ha store konsekvenser for barn, seniorer og flyktninger i kommunen.

Hvis kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 går igjennom, vil biblioteket miste en hel stilling, samt måtte redusere driftskostnader ytterligere. Biblioteket vil da ha mistet en fjerdedel av stillingene sine siden kommunesammenslåingen i 2020. Dette er i praksis en rasering av et godt bibliotektilbud som er bygget opp gjennom 100 år.

Dette er et uklokt og usolidarisk kutt, som vil ha store konsekvenser for barn, seniorer og flyktninger i kommunen

Folkebiblioteket er viktig! Vi er en av få gratis og åpne møteplasser hvor alle er velkomne, og vi blir brukt av alle lag av befolkningen. Bibliotekets samfunnsoppdrag er å formidle kultur og kunnskap, og det er hjertet i lokalsamfunnene. Bibliotek er demokrati og god folkehelse, og er viktig for bekjempelse av ensomhet og sosial ulikhet. Biblioteket har flere lovpålagte oppgaver, og disse reduseres ikke i takt med bemanningen.

I en tid hvor mange rammes av økonomiske problemer som følge av økte strøm- og matpriser, trenger vi ikke at bibliotektjenesten innskrenkes i tillegg. Vi trenger heller en styrking av biblioteket!

Her er noen av konsekvensene kuttet kan få.

Redusert åpningstid

Det foreslåtte innsparingstiltaket vil føre til innskrenkning av bibliotekets åpningstid og dermed også tilgjengeligheten til biblioteket. Det argumenteres med at bruk av meråpent bibliotek allikevel vil sørge for et åpent og tilgjengelig bibliotek, men dette er ikke riktig. Meråpent bibliotek er et godt ekstratilbud for resurssterke voksne, men ikke de andre brukergruppene våre. Et meråpent bibliotek uten tilstedeværende bibliotekarer er ikke et godt tilbud til innbyggerne!

Nedprioritering av barns leselyst

Den største brukergruppen vår er barn og unge. Bibliotekene i Kolben og Ski er oppholdssted for barn og unge etter skoletid og barnefamiliene besøker oss på kveldstid og i helger. Biblioteket samarbeider også tett med skolene i kommunen, og har klassebesøk flere ganger i måneden.

Lesekampanjen Sommerles er sommerens høydepunkt for skolebarna, og har vist seg å være en skikkelig vitamininnsprøytning for barnas leselyst. Vår kommune ligger på 1.plass i Viken når det gjelder elevdeltagelse, men dette koster i form av innsats og personalresurser fra biblioteket. Sommerles vil også rammes av nedbemanningen! Når regjeringen i statsbudsjettet viser at de ønsker å satse på barns leselyst, er det klanderverdig at kommunen direkte motarbeider dette ved å kutte i bibliotekets budsjett.

Bibliotekene opplever også stor suksess med nysatsningen «Etter skoletid» som er et tilbud for elever i 5-8 klasse. Her kommer barna til biblioteket for å delta i ulike aktiviteter, få leksehjelp og bli kjent på tvers av skolegrensene. Dette prosjektet står også i fare ved et budsjettkutt.

Nordre Follo kommune har som uttalt mål å bli landets beste oppvekstkommune, og det er merkelig at man samtidig velger å kutte i tilbud som er så viktige for barnas oppvekst og utvikling.

Rammer seniorene

Det foreslåtte kuttet kommer til å gå hardt ut over seniorene. Dette er en stor og kjær brukergruppe i biblioteket. De kommer ikke til oss bare for å låne litteratur eller lese dagens avis, men for å møtes. Ensomhet blant eldre er høyst reelt og biblioteket er et svært viktig møtested. Mange av seniorene er også helt avhengige av den datahjelpen biblioteket tilbyr for å kunne delta i det digitaliserte samfunnet. Et godt bibliotektilbud er god eldreomsorg!

Konsekvenser for BUA

Bibliotekene på Kolben og i Ski drifter også utlånssentraler for sportsutstyr; BUA. Dette er et veldig populært tilbud, som for mange er den eneste tilgangen til friluftsutstyr. BUA muliggjør skoleturer for veldig mange skoleelever i kommunen. Et kutt i bibliotekets åpningstider vil ramme BUA-tilbudet.

Bibliotekarforbundet i Nordre Follo kommune finner det svært bekymringsverdig at man velger å pålegge biblioteket så store kutt uten å ta innover seg hva dette fører til for innbyggerne.

Innlegget ble først publisert på nettsiden til Østlandets blad 28.10.2022. 

Powered by Labrador CMS