Bibliotek er ingen søndagsskole

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere arbeidstakere i Norge utsettes for vold og trusler på jobben. Folkebibliotekene er heller ikke noen søndagsskole i denne sammenhengen, viser en masteroppgave fra daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) i 2017. Oppgaven er den første undersøkelsen av sitt slag i Norge, og resultatene er overraskende, til dels sjokkerende.

Informantene til masteroppgaven nevner en rekke negative 
situasjoner: salg av narkotika, overdoser, brukere som har sex mellom bokhyllene, menn som ser porno på publikumsmaskinene; én fortalte også om en bruker som onanerte foran data­maskinen i barneavdelingen. Videre fortalte informantene om toalett som blir nedgriset av avføring, møbler som har flydd veggimellom og barn og unge som går berserk fordi det ikke går som de vil med dataspillingen.

De fleste som ønsker å bli bibliotekarer er ifølge oppgaven ikke klar over denne skyggesiden ved bibliotekene. Problemene blir heller ikke fulgt opp i bibliotekarutdanningen. «Jeg hadde ingen ting på utdanningen om dette her. Ingen ting,» uttaler en av kildene. «Konflikthåndtering må innføres på alle plan», sier en annen. Denne siste kommentaren er viktig. Hvis biblioteket skal fylle sin rolle som en demokratiserende og inkluderende institusjon, må bibliotekarene rustes til å takle virkeligheten slik den er.

Konflikthåndtering burde være en del av den grunnleggende bibliotekarutdanningen. Kanskje burde denne utfordringen ved jobben tas tydeligere opp i jobbintervjuer? Kanskje kunne 
Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening gå sammen om å utvikle etterutdanningskurs om konflikthåndtering? Eller hva med mer kunnskap om førstehjelp? Uansett kan man ikke snu seg bort fra denne dystre delen av bibliotekvirkeligheten. Tvert i mot er det mye som tyder på at problemene snarer vil øke enn avta.

En særdeles interessant nyhet tikket inn i eposten min rett før vi gikk i trykken: Møre og Romsdal fylkesbibliotek fikk i april midler fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet «Biblioteket – en trygg møteplass?», som bygger på resultatene fra den omtalte masteroppgaven. Det er et prosjekt som vil involvere flere fylker, fagforeninger og flere bibliotek i fylket. Prosjektet er toårig og vil gå ut desember 2019. Målet med prosjektet er å utarbeide en kursmal og retningslinjer for konflikthåndtering i biblioteket. Man vil opprette en prosjektblogg for å markedsføre og informere om prosjektet, i tillegg inviteres bibliotek nasjonalt og i Norden til å komme med innspill underveis. Etter at prosjektet er avsluttet er det et mål at kursmalen og håndboka med retningslinjene, blir digitalt tilgjengelig for biblioteksektoren i hele landet.

I tillegg til konflikter utløst av brukerne, foregår det ifølge en amerikansk artikkel en utstrakt mobbing internt på biblioteket, altså kolleger imellom. Artikkelen bygger på en undersøkelse blant 571 bibliotekansatte, også her er resultatene ganske oppsiktsvekkende: Mobbing forekommer på alle slags bibliotek, og få bibliotek har noen policy for denne atferden på arbeidsplassen.

Det har ikke vært mulig å finne noen tilsvarende under­søkelse om mobbing i norske bibliotek, men det er sannsynlig at den norske bibliotekvirkeligheten på dette området ikke skiller seg radikalt fra den amerikanske. Her kunne bibliotekforskerne ved OsloMet ha en god mulighet til å gå opp upløyd mark, og på den måten bidra til et godt arbeidsmiljø i samsvar med Arbeids­miljøloven.

 

Artiklene om konflikter i bibliotek finner du på side 8-15 i Bok og Bibliotek nr. 3-2018.

Powered by Labrador CMS