Biblioteket for skog, jakt og fiske

Publisert Sist oppdatert

Furu og gran, ulv og elg, gjedde og harr. Norsk skogmuseums bibliotek er et fagbibliotek for skogbruk, jakt, fiske, treforedling og friluftsliv.

Vi har 32.489 eksemplarer av bøker, tidsskrifter, publikasjoner og rapporter. Boksamlingen vår er spisset på fagområdene til museet. Her har vi bøker som ikke så mange andre bibliotek i Norge har, med et spesielt godt utvalg av bøker innen skogbruk, sier hovedbibliotekar Anette Danielsen som driver biblioteket alene. 

Biblioteket holder til i Norsk skogmuseum i Elverum, et av Norges best besøkte museer.

Biblioteket er en viktig del av museets fagseksjon. Vi hjelper til med å finne fram litteratur til forskning og når museet skal ha utstillinger. Vi driver research for museet, sier hun.

 

Ulvetider

Da Bok og Bibliotek møtte henne hadde hun samlet alle bøkene om ulv, og satt de opp side om side, på en hylle i en reol i biblioteket. Museet jobbet med en utstilling som skal hete «Ulvetider». 

Hun registrerte også museets motorsagbrosjyrer, sammen med en ansatt i museet. Museet har en stor samling av motorsagbrosjyrer som gjenspeiler alle motorsagene som står utstilt der. Motorsagene har vært svært viktige i skogsdriften opp gjennom årene, helt fram til de store skogs-maskinene tok over for fullt. 

Noen uker tidligere hadde hovedbibliotekaren hjulpet ansatte på museet med å finne fram litteratur og referanser til en Anno publikasjon. 

 

Nytt og gammelt

Norsk skogmuseums bibliotek har en blanding av nytt og gammelt. 

2017 var et svært godt år for bøker om trær.

Hun legger fram bøkene «Trær i Norge» av Odd Håpnes og «Fortellinger om trær» av Lisbeth Dreyer som to eksempler. 

Bøker om huggorm, bever og skjære er blant mange andre nyanskaffelser i biblioteket. 

Museumsbiblioteket kjøper gamle bøker fra antikvariater.

Nå er jeg på jakt etter en engelsk bok om laksefiske i Alta på 1950-tallet. 

 

De ansatte

Biblioteket blir mest brukt av de ansatte som arbeider i museet, i forbindelse med alt fra forskning til publikasjoner og utstillinger. 

Biblioteket er godt besøkt, alt sett under ett. Men vi skulle gjerne hatt flere besøkende utenfra, sier hun.

Noen kommer innom biblioteket etter at de har vært på besøk i museet. Hun håper på enda flere museumsgjester. Noen kommer dit for å sitte å jobbe på arbeidsplassen som biblioteket har mellom hyllene. Andre bruker bibliotekets arbeidsrom, noe som er vanlig blant de som studerer museets arkivmateriale, materiale de ikke kan låne med seg hjem.

Mange besøkende til Norsk skogmuseum blir overrasket over at det er bibliotek i museet. 

 

Lite

Norsk skogmuseums bibliotek er et lite fagbibliotek, og det er plassert til venstre innenfor resepsjonen i det store museet. Biblioteket kjøpte inn 354 bøker i 2016, i tillegg til alle bøkene de fikk i gaver. Antall utlån det året var om lag 500 bøker. Biblioteket holder åpent for publikum to dager i uka, hver tirsdag og torsdag. De andre dagene kan publikum avtale besøk med biblioteket. 

Når det er spesielt interessante dager på museet, som for eksempel de svært populære Nordiske Jakt- og Fiskedager, blir biblioteket mye brukt. Biblioteket er en aktiv del av de store arrange-mentene til museet. 

 

Gode minner

Anette Danielsen har mange gode minner fra Norsk skogmuseum på Elverum fra tiden som lita jente. Hun vokste opp i nabokommunen Løten.

Da jeg var lita syntes jeg det var kjempespennende å komme til museet. Jeg hørte på fuglelydene, samtidig som jeg så på fuglene som var utstilt. Jeg studerte fiskene i akvariet, sier hun. I akvariet har museet gjedde, harr, sik og andre ferskvannsfisker. Dyrene som stod utstilt var også veldig spennende å se på da hun var der som lita, spesielt moskusen. Moskusen ble skutt i Løten, et dyr som hadde forvillet seg ned fra Dovre-fjell.

En av årsakene til at jeg søkte jobb i biblioteket, var alle de gode minnene som lita fra Norsk skogmuseum, sier hun. 

Biblioteket var ganske bortgjemt den gang da, så hun kan ikke huske at hun var på bibliotekbesøk i museet. Siden den gang er biblioteket flyttet til stedet hvor det holder til i dag, mye mer sentralt i museet.

 

Anno

Anette Danielsen er ansatt som hovedbibliotekar i Anno Museene i Hedmark. Anno i Hedmark favner mye, ikke bare Norsk skogmuseum, men Glåmdalsmuseet på andre siden av Glomma i Elverum, Domkirkeodden i Hamar, Mirgrasjonsmuseet på Ottestad, Kvinnemuseet i Kongsvinger og museene i Nord-Østerdal. Anno i Hedmark har 22 besøkssteder, alt fra bygdetun til det nasjonale skogsmuseet.

Alle museene har store bokskatter. Nå arbeider vi med å registrere de store boksamlingene. Det er viktig å få vist dem fram for publikum. Bøkene skal bli lettere å finne via internett, i samme søkebase som andre fag- og forskningsbibliotek, sier hovedbibliotekar Anette Danielsen.

Hun ønsker alle velkommen til Norsk skogsmuseums bibliotek på Elverum, biblioteket som har spesialisert seg på skogbruk, jakt, fiske, treforedling og friluftsliv. 

 

 

Antall ansatte:

Anno Museene i Hedmark har 2 hovedbibliotekarer, en som har ansvar for Norsk skogmuseums bibliotek og en som er ansvarlig for biblioteket i Glåmdalsmuseet. 

 

Budsjett til medier: 

Felles budsjett med de andre museene til Anno Museene i Hedmark.

 

Biblioteksystem:

Anno Museene i Hedmark har 
fire ulike systemer. 
Alle skal over til Alma i 2018.

 

Særegenhet:

Biblioteket er spisset mot fag­områdene til Norsk skogmuseum.

 

Powered by Labrador CMS