Bibliotek på hjul – ut til folket

Publisert Sist oppdatert

Ut til folket med bøker, filmer og tidsskrifter, på norsk og sørsamisk. Slik er det når «Kultur- og bibliotekbuss/Kultuvre- jïh gærjabusse» er på tur.

Spesialbibliotekar Arnhild Tveikra ønsker velkommen til bussen.

– Stig på! Vi stiger på i Røros i Trøndelag. Forventningsfulle barn gleder seg til å få besøk av bussen ved en barnehage og ved en skole.

Vi er i et sørsamisk område, Røros kommune, hvor norsk og sørsamisk er likestilt. Det er ingen tilfeldighet at navnet Kultur- og bibliotekbuss/Kultuvre- jïh gærjabusse står på norsk og sørsamisk på begge sider av bussen.

Første stopp. Ysterhagan barnehage.

– Buerie aerede! Sier Tveikra til de voksne og barna som kommer.

– Buerie aerede – god morgen. 

Ungene går raskt inn i bussen og bakover til hyllene med bildebøkene. Hver enkelt av dem finner en bok, setter seg i trappa eller på en stol for å studere disse bøkene nøye. 

Anne Marit Jåma, som arbeider som språkstimulator i barnehagen, er med ungene inn i bussen.

– Jeg er ansatt i barnehagen for å stimulere til at sørsamisk blir mer brukt. Målet er at sørsamisk skal bli dagligtale. 

– Vi bruker de sørsamiske bøkene vi låner veldig mye i barnehagen, sier Jåma. Ysterhagan hadde 12 sørsamiske barn da bokbussen var på besøk.

 

Sørsamisk og nordsamisk

– Bussen er et meget godt tilbud. Det sier Johan Klemet Kalstad som fulgte sine to barnebarn til bussen denne dagen. Ungene snakker både sørsamisk og nordsamisk.

Bestefar Kalstad er fra Kautokeino – nordsamisk område.

– Det er ikke mye annet enn bussen og denne barnehagen som viser at det er samer på Røros, synes han.

Etter at Trøndelag ble ett fylke, kom det riktignok opp skilt med både norsk og sørsamisk skrift langs innfartsveiene til det nye fylket. Røros har samer som lever av reindrift. De har et reinslakteri. Og mye annet samisk. Men det er ikke lett å få øye på det samiske som turist i Røros sentrum. Nesten ingen går i samiske klær i gatene.

Ungene i bussen plukker hver sin bok. Bestefar tar med bøkene «Plupp och lämlarna» og «Dåredh Ingriden, Jåhhan jih govsen gåajkoe» som hans to barnebarn vil låne. 

Arnhild Tveikra skanner alle bøkene ved en av de to skrankene i bussen, legger bøkene i en plastkasse og overrekker dem til barnehageassistent Linda Vintervold. Ungene og de voksne fra barnehagen er veldig glad for at de fikk besøk fra bussen. De går fornøyde tilbake til barnehagen. 

Døren lukkes. Sjåføren starter bussen. Kultuvre- jïh gærjabusse skal videre. Tid for fjelltur med buss i norsk natur. Formiddagsturen på tre mil fra Røros til Brekken er som å kjøre inn i et vinter-postkort i desember. Hvite fjell. Trær dekket med snø. Noen bolighus her og der. Gårder med røde fjøs. 

Oj. Reinsdyr! Fire reinsdyr går ut i veien hundre meter foran bussen, men sjåfør Emil Pedersen kjører svært forsiktig på det glatte føret, med is og hardpakket snø i veibanen. Reinsdyrene snur og går ut på et jorde. Heldigvis. Vi har sett noen av tamreinene til samene.

 

Sola er trøtt

Noen minutter senere stopper sjåføren ved Brekken oppvekst- og lokalsenter. Ungene løper inn i bussen og flokker seg rundt formidler Arnhild Tveikra. Tid for lesestund som hun har avtalt med oppvekstsenteret på forhånd. 

– Her har jeg en bok, «Aeredesnaestie» «Morgenstjernen», og den handler om en stjerne. Nå er det vinter, mørkt om kvelden og mørkt om morgenen. Da er sola…

– Lita, sier en av de ivrige ungene som opptrer som sufflør.

– Ja, da er sola lita. Sola er trøtt. Etter at den har klatret høyt opp på himmelen om sommeren, må den hvile. Men først må den vekke ei stjerne, en stjerne som sover med pysjamas.

Ungene følger nøye med på hva hun sier og ser på bildene i boka samtidig.

– Sola sender stråler til stjerna, men den våkner ikke før sola kiler den, forteller Arnild Tveikra. Stjernen begynner å skinne. En skinnende stjerne i natten i boka.

Ungene får høre hele fortellingen fra boka som er skrevet av Alice M. Pedersen.

Dette er en av Arnhild Tveikra sine favorittbarnebøker. En gripende historie. Hun levde seg inn i fortellingen da hun leste og viste fram bilder, noe som smittet over til ungene, tilhørerne, som satt med stjerner i øynene. Dette er formidling. Formidling av det sørsamiske.

Ungene fant deretter bøker de ville låne, før noen av skoleelevene kom inn i bussen og lånte bøker, både på sørsamisk og norsk. Om lag en femtedel av bøkene i bussen er på sørsamisk. 

Som i barnehagen Ysterhagan, ble bøkene scannet for utlån inne i bussen av Tveikra. På gjensyn.

Farvel Brekken for denne gang. 

Sjåfør Pedersen kjører med stø kurs gjennom vinterland tilbake over fjellnaturen i Brekken, Røros og med retning Trondheim. 

 

Skaper kultur

Arnhild Tveikra synes det er stas å arbeide i bokbussen, en avveksling for henne som til daglig er innkjøper og driver med registrering av sørsamiske bøker og fjernlån for Trøndelag fylkesbibliotek i Trondheim.

– Kultur skapes der mennesker møtes. Slik er det naturligvis også med sørsamisk kultur, understreker hun som selv kan litt sørsamisk.

Hun er glad for å nå fram til små barn i barnehagen og skolebarn med sørsamisk.

– Får du leselyst, er det en kunnskap for livet. Våre bøker på sørsamisk – og norsk – kan gi barna leselyst og bokglede. En glede de kan nyte godt av gjennom hele livet, samtidig som de kommer til å møte mye pliktlesing, både på skolen og i arbeidslivet.

Denne gang har Tveikra og sjåføren vært på en tre dagers tur. De startet mandag morgen i Trondheim. De stoppet blant annet ved Røros videregående skole. Ved butikken i Elgå hvor noen voksne lånte romaner. Ved veien i Gutu i Engerdal hvor noen sørsamiske familier, som bor i nærheten, lånte bøker. Ved et kapell på Storsäteren i Älvdalen i Sverige, hvor svenskene lånte noen av bussens svenske bøker. Og ved Ysterhagan barnehage og Brekken oppvekst- og lokalsenter. Før de kjørte tilbake til Trondheim hvor bussen holder til.

Når det ikke er bibliotek der folket ønsker bibliotek, så kommer biblioteket på hjul – som buss. Om en måned kommer bussen tilbake. Til glede for barna i Ysterhagan barnehage og oppvekstsenteret i Brekken. 

 

Fakta om Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse:

Kan ta med inntil 4000 bøker.

Kjører til 12 kommuner.

33 stoppesteder.

Den besøker de faste stoppestedene sju ganger i året.

Har tre ansatte, to bibliotekarer og en sjåfør i et team. Fire andre bibliotekarer er med på noen turer i året, deriblant Arnhild Tveikra. 

Tre turer går til flere kommuner: Den ene på Fosenhalvøya til Osen, Roan og Åfjord. Den andre ut til Snillfjord og Frøya ved kysten. Den tredje til innlandet og fjellregionen Midtre-Gauldal og Røros samt Engerdal i Hedmark og Storsätern i Älvdalen kommune i Sverige. I tillegg kommer flere dagsturer til Rennebu, Melhus og Levanger.

Utlån: 

2017: 19.100 enheter.

2018: I overkant av 16.000 enheter.

Nedgangen skyldes at Hitra sluttet å være med på ordningen med buss i 2018.

Utgiftene til bussen er i overkant av tre millioner kroner i året. 

Bussen betales av Trøndelag fylkeskommune, kommunene som får besøk og Sametinget, rundt regnet om lag en tredel til hver av disse tre.

Bussen har et bredt og oppdatert utvalg av bøker, filmer, tidsskrifter og lydbøker. Egen samling litteratur, filmer og tidsskrift på sørsamisk, både til barn og voksne. Det er også et bredt utvalg av litteratur om sørsamisk og samisk kultur og historie.

Trøndelag fylkesbibliotek får støtte fra Sametinget til å gi ut bøker til barn og ungdom på sørsamisk – for det meste oversettelser. Dette gjøres for å styrke det sørsamiske språket.

Utenom ordinær kjøring er bussen både arrangør og deltager på forskjellige arrangementer som barnefestivalen Juba Juba, den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah, Fantasyfestivalen på Verdal. Den har vært med på blant annet Tråante 2017, UKM – Ungdommens kulturmønstring og den samiske nasjonaldagen 6. februar.

Bussen tilbyr egne arrangementer, både på den faste ruten og egne turneer.

Bussen har som mål å gi samme tilgang til informasjon, kunnskap og opplevelser – uavhengig av hvor man bor.

De sørsamiske symbolene på bussen er fra Maja Dunfjelds bok Tjaalehtjimmie. Form og innhold i sørsamisk ornamentikk.

 

Harald Vingelsgaard er frilansjournalist.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPENNENDE! Disse tre ungene fra Ysterhagan barnehage har funnet bøker som de leser på trappa i bussen: Milla Danielsen-Grytbakk, Ella Søøfe Mortensson og Nejla Andersen Bransfjell.

 

 

GLADE. Barnehagemedarbeider Anne Nordbrekken og ungene ved Brekken oppvekst- og lokalsenter er glade for at de har fått låne bøker av spesialbibliotekar Arnhild Tveikra i bussen. 

 

 

AVREISE. Her er sjåfør Emil Pedersen og Arnhild Tveikra klar for avreise fra Brekken i Røros.

 

 

Powered by Labrador CMS