Utgave: 1/2022

Vil ha innkjøpsordning for samiskspråklige utgivelser

Det gis støtte til produksjon av samisk litteratur, og et nasjonalt leseprosjekt er startet. Men hvor finner leserne utgivelsene?

Forfatter og pedagog Birgit Andersen har skrevet teksten til Revungen.

Gratis bøker og annet materiale på samisk på bibliotek og på helsestasjonene skal lokke flere til å lese på morsmålet.

Sametingets bibliotek vil forsterke leselysten. Sammen med Foreningen !les, Senter for samisk i opplæring og kommunene rundt om i landet har de utviklet prosjektet «Les for meg! Lågå munji! / Loga munnje! / Lohkh munnjien!». Prosjektet dekker hele landet og bygger på samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek i kommunen. Målgruppen er småbarnsfamilier og generelt de som møter samiske barn i hverdagen.

Päivi Alanen har vært prosjektleder i et drøyt år.

Høy terskel

– Vi ønsker at samiske barn skal få best mulig utgangspunkt for språkutvikling. Å lese høyt for barn danner ifølge forskning et viktig grunnlag for læring og legger til rette for leselyst og senere lese- og skriveopplæring, sier Alanen, som også er girjjála­švuo­đagask­kuste­addji/ littera­tur­for­mid­ler i sørsamisk område.

I prosjektet er det laget gratis gavebøker og annet gratis materiale som deles ut til bibliotek og helsestasjon. Så langt er interessen størst i samiske språkforvaltningskommuner i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.

– Det virker som det er en litt høy terskel for å interessere seg for samisk litteratur og samisk bibliotektjeneste. Dette henger gjerne sammen med at samisk kultur og språk er usynlig og lite brukt i mange deler av landet. Så tenker en at det ikke er behov for noen innsats. Vi håper å motivere bibliotekansatte til å bli kjent med de ulike kanalene og tilbudene vi har i dag, sier Alanen.

≪Det virker som det er en litt hoy terskel for a interessere seg for samisk litteratur.≫

Nye strategier

For fem år siden hadde Bok og Bibliotek en artikkel med overskriften «Samiske bøker søker lesere». Overskriften er fortsatt aktuell, men noe har skjedd.

Sametinget har nemlig vedtatt en litteraturstrategi. Støtten til bokbusser ble tatt vekk, og pengene derfra skal gå til å støtte samiske utgivelser.

– Sametinget gir direkte tilskudd til fem samiske forlag. I 2022 får de til sammen i overkant av 11 millioner til utgivelser. Vi har også en søknadsbasert støtteordning for samiskspråklig litteratur der vi i snitt har finansiert 15–20 utgivelser i året. Det er satt av nesten 2,9 millioner kroner i den søkerbaserte ordningen for 2022, sier seniorráđđeaddi/seniorrådgiver Emma Margret Skåden i Sámediggi/Sametinget.

Leseprosjektet har materiellsom passer barn fra de er baby til skolealder.

Må ut til folket

Skåden regner i snitt med at det totalt gis ut 20–30 bøker årlig. Én ting er at det gis ut samiskspråklig litteratur, men utfordringen er fremdeles å få lesere til bøkene. For hvem har ansvaret for å få bøkene ut til folket?

– Det er en stor utfordring, som det er viktig blir problematisert. For det er ingen egen innkjøpsordning for samiskspråklig litteratur. I 2019 vedtok Kulturrådet å kjøpe inn samisk litteratur som var blitt oversatt til norsk. Det er en god start, og viktig for å få synliggjort samiske forfattere og deres utgivelser. Sametinget må jobbe videre med hvordan vi skal løse dette. Skal vi ha en egen innkjøpsordning eller gå enda mer i dialog med Kulturrådet?   

Skåden sier at noe av ansvaret hviler på de samiske forlagene. Det ligger krav om dette i tilskuddsordningen.

– Forlagene som får tilskudd, må gjøre sitt for å formidle, synliggjøre og markedsføre sine samiskspråklige forfattere.

Vil ha innkjøpsordning

Mange bibliotek har få ressurser til innkjøp og må prioritere etter hva lånerne etterspør. Da kan det fort bli til at samisk litteratur ikke blir kjøpt inn. Fágajođiheaddji/fagleder Liv Inger Lindi for Sametingets bibliotek i Karasjok tror en offentlig innkjøpsordning vil være et skritt i riktig retning.

– Sametinget har vært i kontakt med Norsk kulturråd for å diskutere en samisk innkjøpsordning, men vi har ingen løsning på det enda. Vi kan selvsagt hjelpe til med å bygge opp en samisk samling, men det ville nok vært til stor hjelp for bibliotek i hele landet å motta en gratis pakke med samisk litteratur.

For fem år siden sa Lindi til Bok og Bibliotek at hun håpet at resten av landets biblioteker ville bli mer klar over hva Sametingets bibliotek kan bidra med. De har en samling som består av bøker og annet materiale som er på de samiske språkene eller omhandler samiske forhold uansett språk. Biblioteket kjøper inn flere eksemplarer av bøker og annet materiale slik at andre bibliotek kan låne en samling av bøker til utlån for sine brukere.

– Vi kan avtale både 6- og 12-måneders lån. For 10 år siden var det en del som ba om depotlån, det er færre nå. Det kan komme av at bibliotekene i Nord-Norge har en del samisk litteratur og flere samiske arrangement i løpet av året, opplyser Liv Inger Lindi.

GRATIS: «Les for meg! Lågå munji! / Loga munnje! / Lohkh munnjien!»-prosjektet gir bibliotek gratis bøker. Prosjektleder Päivi Alanen håper det inspirerer bibliotek til å aktivt formidle samisk litteratur og slik også få nye brukere..

Starter tidlig

I leseprosjektet «Les for meg! Lågå munji! / Loga munnje! / Lohkh munnjien!», gir de ut bøker via helsestasjoner når barnet er på sin første kontroll, der det snakkes om språk og lesing. Så får barnet ved 2 og 4 år en gratis bok hos sitt bibliotek. Så vil fremtiden vise om det blir lett å få tak i bøker hos sitt lokale bibliotek når barna blir eldre.

– Prosjektet skal øke interessen for samiskspråklig litteratur og skape fremtidens lesere ved at småbarn blir kjent med språket og litteraturen. Vi har tatt kontakt med fylkesbibliotekene for å markedsføre dette, sier prosjektleder Alanen.

Gratis bøker fra Les meg-prosjektet

Sametingets bibliotek registrerer bestillingene og sender bokvesken gratis, inkludert postutgifter. Pakken sendes direkte til biblioteket. Alt materiale er på nord-, sør- og lulesamisk, noe er også på norsk. 

Powered by Labrador CMS