Utgave: 4/2022

– Vi må svare på spørsmål vi ikke kan så mye om

– Nå er tiden i skranken annerledes enn tidligere. Vi må svare på spørsmål om det vi ikke kan så mye om. Det tar tid fra bibliotekfaglige oppgaver, som jeg selvfølgelig heller vil arbeide med når jeg er utdannet bibliotekar.

Arbeidshverdagen har forandret seg for bibliotekar Christer Hoel Minge og barne- og ungdomsformidler Tone Krogstad etter samlokaliseringen av innbyggertorg og bibliotek i Askim.

Det sier Christer Hoel Minge når vi møter han i skranken til Innbyggertorg og bibliotek i Askim. Det han ikke kan så mye om, er det som innbyggertorget tok seg av tidligere – alt fra å dele ut vannmålere til å hjelpe folk med å fylle ut kommunale søknader om helsehjelp, eller salg av billetter til kulturhuset.

– Jobben min er blitt ganske annerledes enn den var før. Det har skjedd mye med bibliotekene, og vi er blitt mange færre ansatte.

Han fastslår også at bibliotekansatte og servicetorgansatte er blitt en felles personalgruppe.

– Det gir mindre rom for bibliotekfaglige spørsmål og diskusjoner, sier han.

Alle er alt

Tone Krogstad

– Alle skal være alt, sier Tone Krogstad, som er barne- og ungdomsformidler i Indre Østfolds innbyggertorg og bibliotek.

– Kunnskapen vår blir utvannet. Dette går på bekostning av yrkesstoltheten vår, sier hun og tenker på at hun tidligere hadde 100 prosent jobbing med bibliotekfaglige ting, mens hun nå i tillegg må gi service til innbyggerne som skal ha forskjellige kommunale tjenester.

Krogstad er utdannet lærer og arbeidet 25 år i barne- og ungdomsskolen før hun begynte som barne- og ungdomsformidler for ni år siden.

– Innbyggere som kommer hit og spør meg om feieavgifter, de stiller spørsmålet til feil person. Det blir som å gå til malerforretningen og be om å få kjøpe en kake, når de skulle gått til bakeren i stedet. Jeg kan derimot gjerne finne en god bok til barn og ungdom.

I løpet av en arbeidsdag får hun mange spørsmål som hører hjemme i innbyggertorget.

– Flere av disse spørsmålene kan jeg ikke svare på. Når jeg kommer hjem fra jobb, får jeg en dårlig følelse, en følelse av at jeg ikke strekker til. Samtidig tenker jeg at det er dårlig service til innbyggerne, at de ikke møter dem med riktig kompetanse når de henvender seg på innbyggertorget. Samlokalisering er fint. Det er bra at man kan komme til ett sted å få flere tjenester. Vi har vært samlokalisert før også, men ikke gått inn i hverandres kompetansefelt. Jeg mener at jeg er realistisk kritisk, ikke negativ, sier Krogstad.

Bibliotekarforbundet: Fordeler og ulemper

Madelene Ramsøy, hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundet i Indre Østfold.

– Bibliotekarforbundet i Indre Østfold har ikke tatt standpunkt til hva vi mener om samorganisering og samlokalisering av innbyggertorg og bibliotek, sier Madelen Ramsøy, som er hovedtillitsvalgt.

Hennes inntrykk er at bibliotekarene verken er hundre prosent for eller hundre prosent mot. De har ulike oppfatninger og mener det er både fordeler og ulemper. De fleste tilbakemeldingene hun har fått, handler om problemer med underbemanning. Antall ansatte ble redusert med en tredel i forbindelse med samlokalisering av innbyggertorg og bibliotek.

Samtidig opplever hun at mange ansatte generelt synes det er spennende å være organisert sammen på innbyggertorg og bibliotek. Da snakker hun om både de som tidligere jobbet i servicetorget, og de bibliotekansatte.

– Arbeidsdagen er blitt mer innholdsrik når man jobber teambasert, er det flere som mener. Vi kan velge å være med i ulike team som jobber med forskjellige oppgaver, noe vi ikke kunne før sammenslåingen, sier Ramsøy.

Powered by Labrador CMS