Vern om informasjonsfriheten – støtt Wikileaks

Publisert Sist oppdatert

Det har de siste dagene foregått en debatt i bibliotek-Norge om Wikileaks. Den har hatt preg av å være en Ja-eller Nei-debatt. Det er en blindvei, vi kan ikke diskutere Ja eller Nei til Wikileaks. Wikileaks og liknende organisasjoner er en del av vår informasjonsinfrastruktur. Wikileaks har blitt et digitalt vilkår for vår tids informasjonsformidling og samfunnsutvikling.

Det har de siste dagene foregått en debatt i bibliotek-Norge om Wikileaks. Den har hatt preg av å være en Ja-eller Nei-debatt. Det er en blindvei, vi kan ikke diskutere Ja eller Nei til Wikileaks. Wikileaks og liknende organisasjoner er en del av vår informasjonsinfrastruktur. Wikileaks har blitt et digitalt vilkår for vår tids informasjonsformidling og samfunnsutvikling.

Inntil nylig var det i vestlige land knapt noen som så for seg muligheten av ikke å kunne distribuere lovlig innhold. Nå har det skjedd. Vestlige regjeringer forsøker å stoppe “strømtilførselen til trykkpressene” for å bruke et bilde fra den trykte tidsalderen. De pålegger banker og andre samarbeidspartnere, som Wikileaks er avhengig av, å kutte kontakten, med tvilsomme juridiske begrunnelser.

Før en eventuell rettssak har slått fast at Wikileaks distribuerer ulovlig innhold, er ethvert forsøk på å stoppe forretningsdriften til Wikileaks å betrakte som angrep på ytringsfriheten og publiseringsfriheten.

Bok og Bibliotek mener at bibliotekenes oppgave er å være et forum for det frie ord og ikke en administrativ enhet for sensurert informasjon. Bibliotekene bør være demokratiets og ytringsfrihetens venn, ikke fiende. Når man går på biblioteket, skal man forvente å finne bøker, tidsskrifter og lenker til litteratur som er kritiske til andre lands regimer, men også til vårt eget.

Wikileaks er tuftet på liberale verdier om opplysning og ytringsfrihet Vi ønsker derfor å uttrykke støtte til Wikileaks publiseringer så lenge de formidler lovlig innhold.

Vi mener samtidig at den norske biblioteksektoren nå ikke bør vente lenger, men vise ansvar. Dersom norske bibliotek skal være noe mer enn en passiv og nøytral offentlig serviceinstans, bør biblioteksektorens foreninger benytte sakens høye dreiemoment til å samle seg om en støtteerklæring.

En støtte til åpenhetsprosjektet Wikileaks, er en støtte til informasjons- og meningsfriheten.

– Red.

Powered by Labrador CMS