Verktøy for Facebook-generasjonen

Publisert Sist oppdatert

Skole- og folkebibliotekene MÅ innta rollen som webpilot de neste årene. Det handler om å overleve, mener kursutvikler og motivator, Niels Damgaard.

 

– Av Eva Nordbye, journalist og bibliotekar

 

Les også:

Ta 2.0-spranget

YouTube – verdensarkivet der alle vil være 

 

Skole- og
folkebibliotekene MÅ innta rollen som webpilot de neste årene. Det handler om å
overleve, mener kursutvikler og motivator, Niels Damgaard.

 

– Av Eva Nordbye, journalist og bibliotekar

 

Skole-Norge bør rope etter Niels Damgaard når gratis bærbare
PC’er inntar videregående skole – og lærerne står mer eller mindre "forsvarsløse"
mot Facebook-generasjonens store, men ensidige erfaring, med sosial digital
teknologi. Damgaard tilbyr en kursform, og et sett verktøy og visjoner som kan
gi skolen nødvendige 2.0-piloter.

    Seniorkonsulenten i skolebibliotek og web 2.0 ved
Biblioteksentralen i Oslo, lærer skole- og bibliotekfolk til å ta kontroll når
den nye 2.0-teknologien skal rulles ut i norsk skole. Han har nettopp avsluttet
en kursrekke på ti månedlige samlinger.

    Han nøler ikke med å kaste inn en brannfakkel:

    – Hvis ikke skolebiblioteket skal eliminere sin eksistens,
må det innenfor de neste ti årene ta rollen som webpilot.

    Selv har Niels Damgaard flere mål med kursvirksomheten. Han
er bibliotektalsmannen som har samlet en stor redskapskasse med 2.0-verktøy. Verktøyene
har han ambisjoner om at skolebibliotekarene skal ta i bruk, slik at de blir
veiledere i den moderne digitale skolehverdagen. Han er pedagogen som har stor
tro på at den sosiale teknologien skal skape motiverte elever, ved at den gjør
dem til produsenter i stedet for konsumenter.

 

Egentrening

Damgaard har utviklet et unikt kurskonsept der han tar
hensyn til travel skolehverdag, grisgrendt geografi samt folks ulike måter å
lære på. Han formidler det "nye internett" gjennom dets egne virkemidler. Du
sitter i kursrommet i Oslo eller ved din egen PC og følger foredragsholdere,
enten de befinner seg i California, Randers eller Bergen. Det skjer via et
nettmøterom der serveren er i Texas.

    – Du kan sitte som Terje Vigen på den ytterste nakne ø og få
kompetansen i samtid, illustrerer han.

    – Skal du bli troverdig, må du gjøre deg kjent og fortrolig
med de nye dataverktøyene. Du kan ikke undervise i noe du selv ikke har prøvd
ut.

    Damgaard mener at dette må være en pedagogisk leveregel som
må gjelde både han selv som kursholder og lærere i alminnelighet når de skal gi
elevene digital kompetanse slik de nye læreplanene krever.

    En del lærere er tradisjonelle og avventende i bruken av den
digitale porteføljen. De har Facebook-generasjonen med stor fritidsbruk av
sosial teknologi på skolebenken foran seg, men formidler ikke en pedagogisk
bruk av den nye teknologien.

    De lærerne som bruker publiserings- og deleverktøy som blogg
og wiki, digitale produksjonsverktøy som video, podkast og photostory, sosial
bokmerking og weblesere som en del av sitt pedagogiske opplegg, utgjør fortsatt
mindretallet. De trenger "frontrunnere" slik som Leif Harboe, som med den
ferske "norskboka.no" har gitt en nytt veiledning.

 

Tretrinns rakett
Selv oppfant Damgaard en helt ny type kurs da han utviklet web 2.0-skolen.
Han tror ikke det har vært arrangert et tilsvarende kurs, i hvert fall ikke i
Norge. Biblioteksentralens web 2.0-skole har bestått av samlinger fordelt over
ti måneder og slik gitt deltakerne tid til å fordøye og prøve ut verktøyene.

    Kurset har foregått på tre ulike nivå: Fysisk i kursrommet i
Oslo, virtuelt i samtid gjennom nettmøterommet og dessuten asynkront som et sosialt
nettsted, en wiki. På nettstedet ligger alt kursmaterialet, inkludert
forberedelser og opptak fra alle kurssamlinger slik at deltakerne kan løse
oppgaver, repetere og få og gi respons i etterkant.

    Web2.0-skolen hadde 30 deltakere hvorav 15 fulgte hele
kurset. Andre halvparten valgte enkeltsamlinger. En stor andel av deltakerne
fulgte kurset i nettmøterommet på egen PC. Damgaards oppfordring til
kursdeltakerne er å gå hjem og engasjere kolleger og arrangere kurs.

    – Ta styringen – fortell at ny teknologi er morsom. Å produsere
skaper aktive og motiverte elever.

 

Skolebibliotekets
rolle
Med sin bakgrunn fra danske skolebibliotek har, Damgaard en klar oppfatning
av hvordan norske skolebibliotek må bli ressursbank, veileder og
samarbeidspartner når lærerne skal orientere seg og finne fram i den enorme
mengden av digitale verktøy som den nye generasjonen internett gir.

    Skolebibliotekene må bli det pedagogiske verkstedet der
brukerne ikke bare får grunnleggende informasjonskompetanse, men også
veiledning i å finne og laste ned programvare samt tilbud om å bruke digitale
hjelpemidler som foto- og videokameraer og mikrofoner.

    – Hvis ikke bibliotekene griper denne oppgaven, eliminerer
de selv. Det gjelder både skolebibliotek og folkebibliotek. Også folkebibliotekene
må gi hjelp når brukere kommer og sier: "Jeg ønsker å lage et nettsted, jeg
ønsker å lage en video, jeg ønsker å lage en blogg. Hvordan går jeg fram?"

 

Kaskademodellen

Til lærerne er Damgaards råd at de må velge produksjonslinja
og kaste seg ut i det nye. Slik skaper de variasjon og motivasjon. Gjennom
kurset gir han byggeelementer slik at den enkelte kan lage og utvikle sin egen
undervisning. Dette er undervisning i en sosial kontekst.

    – Bruk denne muligheten å åpne rommet, produsere, samhandle
og kommentere hverandres produktet. Få elever til å undervise hverandre.
Damgaard tror på "kaskademodellen" for utvikling og etterutdanning: Du
underviser de ivrigste. Du gir dem et virtuelt fellesskap/forum/nettsted der de
kan utveksle erfaringer og ideer, og de går hjem og underviser andre.

    Selv vil Biblioteksentralen videreføre den kompetansepakka
på web 2.0, som sentralen har utviklet og som så fikk god oppslutning i første
runde. Neste kurs går høsten 2008/våren 2009, målrettet for lærere og skolebibliotekarer
i den norske skolen.

 

– – – –

 

Hva er Web 2.0?
Web 2.0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med
deltagerdrevne, interaktive nettjenester.

    Med web 2.0 ønsker man å betegne den nye generasjonen
sosiale nettjenester som har blomstret opp de siste årene, og som avhenger av
aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Her inngår alt fra
blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester. (Wikipedia, mars 2008).

    2.0 foregår på nettet! Før måtte man laste ned programvaren
til egen PC, nå jobber man direkte på nettet. (23 ting om 2 null)

 

 

 

Powered by Labrador CMS