Utgave: 4/2023

Velkommen til Haugesund!

Siri Vikse, biblioteksjef Haugesund folkebibliotek og Ingrid Bie Helgesen, leder Norsk Bibliotekforening Rogaland.

Mars 2020 skulle Bibliotekmøtet være i Haugesund. Programmet var klart. Seminarer, middager, talere, paneldebatter, bibliotekbesøk, minglinger og middager var på plass. Men så dukket det opp et virus den våren som endret alt. Nå gleder vi oss til å ønske velkommen til Bibliotekmøtet i Haugesund 17.- 19. april i 2024.

Norsk Bibliotekforening har arrangert bibliotekmøtene siden 1908, og de finner sted annethvert år. Det er mange bibliotekkonferanser, men Bibliotekmøtet er den eneste som favner hele feltet og er for hele landet.

På Bibliotekmøtet blir det fellesmøter med inspirerende hovedinnlegg, panelsamtaler med aktuelle tema for bibliotekfeltet, et innholdsrikt program med seminarer og mye mer.

– Vi i Norsk Bibliotekforening er opptatt av å gjøre Bibliotekmøtet til en arena der hele bibliotekmiljøet kan møtes. Vi planlegger et bibliotekmøte som skal være lærerikt, inspirerende, nyttig og hyggelig, sier generalsekretær i Norsk Bibliotekforening, Ann Berit Hulthin.

Bibliotekmøtet har alltid en lokal organisasjonskomité, som bidrar med det lokale programmet, som underholdning og bibliotekbesøk. Ingrid Bie Helgesen er leder i Norsk Bibliotekforening Rogaland og leder for komitéen.

– Deltakerne på møtet kan glede seg til et spennende og allsidig kulturelt program. Vi gleder oss til å vise fram lokale kunstnere innen teater, litteratur og musikk. I tillegg blir det muligheter for å besøke ulike bibliotek, sier Helgesen.

– Vi som jobber med dette lokalt er fylkesbiblioteksjef i Rogaland, Britt Ellingsdalen, biblioteksjef i Haugesund, Siri Vikse, biblioteksjef i Karmøy, Hanne Mulelid, spesialbibliotekar innen helsefag på HVL, campus Haugesund Irene Waage, leder i Norsk Bibliotekforening Rogaland og nestleder på Haugesund folkebibliotek Ingrid Bie Helgesen. Vi er en engasjert gjeng med variert og allsidig kompetanse innen bibliotekfeltet.

– Vi gleder oss til å vise fram det fine, fredede, biblioteket vårt til hele biblioteknorge. Huset er laget som et helhetlig kunstverk, og er av de fremste eksemplene på skandinavisk modernisme.

Haugesund er en hyggelig konferanseog festivalby. Vi ligger strategisk plassert på Vestlandet, så det er lett å komme seg hit. Bykjernen er ikke så stor, og alt er i gangavstand.

– Bibliotekmøtet er viktig både faglig og sosialt. Det er viktig med en arena hvor bibliotekfeltet kan treffes på tvers, bli kjent med hverandre, bli inspirert, få faglig påfyll og knytte kontakter.

– Vi har mye å lære og hente hos hverandre for å unngå silotenkning. Vi er i samme verdikjede og trenger hverandres kompetanse for å levere gode bibliotektjenester.

– Jeg gleder meg veldig til minglekvelden på biblioteket og til Festlig aften som skal være på Høvleriet, et gammelt sjøhus. Vi planlegger et uformelt og gøy program, uten stivede hvite duker, som skal få folk til å senke skuldrene, le og kose seg sammen, avslutter Helgesen.

Powered by Labrador CMS