Varslere skal ikke straffes

Publisert Sist oppdatert

Varslere skal kunne få erstatning, selv om arbeidsgivers skyld ikke kan bevises

VARSLING Bryter kommunen bibliotekloven? Blir biblioteket så kraftig utsatt for nedskjæringer at det er ute av stand til å gjøre jobben sin? Ifølge oppdateringen av paragraf 100 om ytringsfrihet skal det gi rett til å opptre som varsler (eller whistleblower). Kravet om lojalitet er imidlertid så sterk at mange ikke tør si fra. Nå skal det imidlertid bli lettere.
           
Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at jobbvarslere skal kunne få erstatning selv om arbeidsgivers skyld ikke kan bevises, skriver Dagens Næringsliv. En arbeidsgruppe i departementet vil lovfeste et forbud mot gjengjeldelse av arbeidstakere som varsler, såfremt varslingen har foregått på en «forsvarlig måte».
Også i dag kan varslere som blir straffet, få erstatning, men dette er vanskelig. Varsleren må bevise at arbeidsgiver har handlet uaktsomt eller forsettelig, at han/hun har lidd et økonomisk tap og at det er årsakssammenheng mellom tapet og arbeidsgivers handling.
Etter avsløringene om svindel i boligetaten innfører Oslo kommune en ordning som beskytter dem som varsler ved mistanke om økonomisk mislighet, sier byrådsleder Erling Lae (H).
Ordningen vil bli innført i høst.
– De som varsler, må ha en trygghet for å gjøre det. Og den tryggheten vil de få, sier Lae.
Ordningen blir presentert for etatssjefene i Oslo kommune på etatsjefsamlingen i høst. Også fagforeningene vil være til stede på denne samlingen og ta del i drøftingene.

 

Powered by Labrador CMS