Utradisjonelt samarbeid om framtidas skole

Publisert Sist oppdatert

Kampen om kundene settes på vent når norske forleggere for første gang
går sammen om en vårlansering av digitale læremidler.
Kampen om kundene settes på vent når norske forleggere for første gang
går sammen om en vårlansering av digitale læremidler.

 

Norske forlag har siden
nittitallet levert digitale læremidler til norske skoler. I dag samles de
for første gang til en felles presentasjon av læremidlene for pressen.

     Konkurransen
forlagene imellom er ingen bekymring for Tom Skovdahl, leder for lærermiddelutvalget
i Forleggerforeningen:

     –
Vi trenger et fritt læremiddelmarked. Fri konkurranse fører til flere og bedre
produkter slik at lærerne får større valgfrihet og elvene bedre tilbud. Og det
viktigste er tross alt at det utvikles gode læremidler med pedagogiske
virkemidler til ethvert behov. Det er det elevene fortjener, og det er det vi
lever av.

     Forlagene
har et bredt utvalg av digitale læremidler. I dag finnes det læremidler for
alle trinn og tilbud i nesten alle fag i grunnutdanningen. Et eksempel er
samfunnsfag for videregående skole, der det finnes 8 ulike læremidler som
lærerne kan velge mellom, etter hvordan de liker å legge opp undervisningen, og
etter hvordan de bedømmer behovet for alternative perspektiver.

     Læremidlene
bygger på forskjellige pedagogiske metoder, og tar i bruk datateknologi på
ulike måter. Forlagene kan tilby noen
heldigitale læremidler, men  de fleste inngår i
læremiddelpakker med ulike komponenter – for eksempel lærebok, 
nettside, og lyd-CD.

      – Kombinasjonen av lærebøker og digitale
ressurser er det elever og lærere foretrekker i dag. De rapporterer til oss at
læringsutbyttet blir større når faget presenteres på ulike måter, fortsetter
Skovdahl.

 

Kilde:
Pressemelding fra NTB, 9.2.10

 

Mer informasjon om forlagenes
digitale læremidler: www.digitaleressurser.no

 

 

 

Powered by Labrador CMS