Utilgjengelig

Publisert Sist oppdatert

FAGDATABASER Storparten av den kvalitetssikrede faglige informasjonen på nettet er utilgjengelig for de fleste, påpeker Hans Martin Fagerli, seksjonsdirektør ved Høgskolen i Oslo, i dette nummeret av Bok og bibliotek. I følge Fagerli virker prisene på databaser som inneholder faglig informasjon av høy kvalitet ekskluderende på store deler av befolkningen, både forskere og andre interesserte. "Selv våre nasjonale ”fellesavtaler” sikrer ikke allmenn tilgang – ikke en gang til fagmiljøer med likt informasjonsbehov. Dette synes flere å være ganske uvitende om når man så lettvint assosierer Internett med en læringsressurs", skriver han.

En av de som nylig har fått merke problemene ved mangel på tilgang til avgiftsbelagte databaser er Even Flood, kjent for mange i fagbibliotekmiljøet for sin spalte om elektroniske informasjonsressurser i det nå nedlagte tidsskriftet Synopsis. Etter at hans arbeidsforhold i ABM-utvikling nylig ble avsluttet, har Even Flood inngått avtale om å fortsette å bidra med sine betraktninger i Bok og biblioteks spalter. Han gir imidlertid på diskusjonslista BibliotekNorge uttrykk for bekymring for sine muligheter til fortsatt å kunne holde seg faglig oppdatert. Mange av databasene Flood tidligere har benyttet i sitt arbeid er nemlig utilgjengelige for personer som i likhet med ham selv ikke (lenger) er tilknyttet en organisasjon som kan betale for tilgang. Fra sin tidligere arbeidsplass som var lokalisert i Universitetsbiblioteket i Trondheims lokaler hadde Flood tilgang til basene biblioteket abonnerte på.

FJERNT "Jeg vil gjøre så godt jeg kan når jeg skriver, men siden jeg ikke lenger har arbeidsplass på UBiT har jeg heller ikke lenger adgang til mange av ressursene UBiT og ABM-utvikling har, hverken menneskelige eller alle de kommersielle elektroniske basene de abonnerer på. Det er utrolig mye som ikke er gratis på web, og dette materiale er nå mye fjernere fra meg", skriver han på BibliotekNorge.

UNDERSTATEMENT "Dette utsagnet inneholder et understatement av betydelig rekkevidde", svarer Hans Martin Fagerli. "Ikke bare er dette materialet fjernere for Even, men det er også det viktigste materialet vi trenger tilgang til. For høgskolene, og sikkert langt utover våre rekker makter vi ikke av økonomiske årsaker å skaffe tilgang til den delen av det lisensbelagte materiale på Internett våre forskere har behov for. Bakgrunnen for dette er lisenspolitikken til leverandørene som i altfor stor grad baseres på sitelisenser som like godt kunne oversettes med lisens tilpasset kun store (og rikere) organisasjoner. Mye av dette materialet har derfor allerede i lengre tid vært "fjernt" for mange av oss. Hvordan man i tillegg skal kunne skape tilgang til dette på nasjonalt nivå for enhver, er enten et kunststykke eller direkte uforståelig. Her har ABM-utvikling, Norsk digitalt bibliotek og arbeidet med fellesavtaler en skikkelig utfordring."

SIK

 

Powered by Labrador CMS