Ustabilt internett, men mobilbruken eksploderer

Publisert Sist oppdatert

Ahila-konferansen. Hvordan skaffer helsepersonale seg ferdigheter i bruk av internett? En
undersøkelse fra Nigeria som ble presentert på Ahila-konferansen i
Burkina Faso viste at 35 % fikk sine ferdigheter gjennom å prøve og
feile, 30 % gjennom veiledning fra kolleger. I Nigeria er det fortsatt
slik at biblioteket oppgis som hovedkilde for informasjon, men pustes nå
i nakken av internett. Internett betyr i praksis søk via kommersielle
søkemaskiner som Google, søk i kvalitetssikra medisinske databaser
utgjør mindre enn 5%. Halvparten av de spurte oppga at de brukte
internett som kilde for metoder og kunnskap til pasientbehandling, under
10 % oppga forskning.

 

Av Lars Egeland, læringssenterdirektør, Høgskolen i Oslo

Ahila-konferansen. Hvordan skaffer helsepersonale seg ferdigheter i bruk av internett? En
undersøkelse fra Nigeria som ble presentert på Ahila-konferansen i
Burkina Faso viste at 35 % fikk sine ferdigheter gjennom å prøve og
feile, 30 % gjennom veiledning fra kolleger. I Nigeria er det fortsatt
slik at biblioteket oppgis som hovedkilde for informasjon, men pustes nå
i nakken av internett. Internett betyr i praksis søk via kommersielle
søkemaskiner som Google, søk i kvalitetssikra medisinske databaser
utgjør mindre enn 5%. Halvparten av de spurte oppga at de brukte
internett som kilde for metoder og kunnskap til pasientbehandling, under
10 % oppga forskning.

 

Av Lars Egeland, læringssenterdirektør, Høgskolen i Oslo

Problemet med internett-bruk er mye det
samme som hos oss: Manglende kunnskap i søketeknikker, samt at
helsepersonalet er overdynget med pasientarbeid og ikke har tid til å
oppdatere seg og søke ny kunnskap. I tillegg kommer noen særegne
problemer som ustabil strømforsyning, at det er få datamaskiner og at de
som finnes blir for mye brukt samt at det er liten kapasitet på
nettverksforbindelsene. Noen steder er det løst ved at man har egne
generatorer for bibliotekets datamaskiner eller får stabil strøm gjennom
solenergi.

Men løsningen ligger også i å bruke mobiltelefoner i
stedet for PCer. Mobilnettet blir bygd ut over hele Afrika, antallet
mobiler stiger sammen med at prisene synker. Viljen til å bruke
mobiltelefon er stor. Folk har mobiltelefon selv der de ikke har annen
infrastruktur eller stabil strøm. En kar fra Mali hadde undersøkt dette
og konstaterte at 10 % av befolkningen til og med var villige til å
svare på SMSer mens de hadde sex! Formidling via mobiltelefon er mye mer
effektivt enn bruk av radio og fjernsyn.

    FNs hjelpeorganisasjon UN-Aid
oppfordrer til formidling via mobil. I Mali og andre afrikanske land
satser bibliotekene derfor stort på dette: Bibliotekkatalogene blir
gjort tilgjengelige for mobiler, de lager enkle videofilmer,
svartjeneste, websider og sender varsler via SMS. Nye bøker blir
formidlet. Et eksempel var følgende SMS: Kjære herr XXX, vi har nå fått
inn en ny bok om hvordan vi kan forhindre spredning av HIV til mødre. En
slik SMS fra biblioteket hadde kanskje fått mange i Norge til å hoppe i
stolen. Helsestasjoner bruker SMS både for kommunikasjon med pasienter
og intern kommunikasjon. SMS varsling om fødsler som starter, om
transportproblemer, om at folk skal ta medisinene sine f.eks.

I
Dakar gjennomførte biblioteket
trening av sosialarbeidere, lærere og
bibliotekarer til å bruke SMS som en plattform for kommunikasjon med
over 7000 skole-elever.

    Ustabilt internett har vi også her på
hotellet. Særlig om ettermiddagen er bruken så stor at nettet faller
ned. Briten Neil Pakenham-Walsh som er leder av nettverket Health
Information for All satset friskt da han ville gjennomføre en
videokonferanse med deltagere fra USA, WHO i Geneve og andre afrikanske
land. Ti minutter før konferansen skulle starte var nettet nede.
Hotellet var uforstående når jeg snakket med dem om det var noe de kunne
gjøre. Så var forbindelsen plutselig på plass likevel og alt gikk
fantastisk godt. Lyden fungerte nesten hele tida sjøl om bildene hang.
Så gikk vi imidlertid i svart, men det skyldtes ikke nettet men en
overopphetet gammel projektor.

Etter en pause mens projektoren
kjølnet, var det min tur.
Det gikk bra, synes jeg. Jeg snakket om
Latina-kurset vi planlegger neste sommer i Kampala, om behovet for ikke
bare å kunne bruke teknologien, men å kunne kombinere teknologi og
læringsteknikker både i teori og praksis. Jeg snakket om gratis
programvare og enkle tekniske løsninger. Størst interesse vakte det nok
at jeg hadde brukt bilder og utsagn fra konferansen i presentasjonen
min, og ikke minst at jeg hadde lastet opp over hundre bilder fra
konferansen til picasaweb på nettet: Et eksempel på bruk av et gratis
verktøy som ga alle tilgang til bilder av seg sjøl. En som var mindre
fornøyd med det var imidlertid han som tjente penger på å selge dyre
papirkopier av sine egne bilder fra konferansen.

 

 

 

Powered by Labrador CMS