Ulandsseminar om Open Access 7. oktober

Publisert Sist oppdatert

Størstedelen
av forskning om Sør blir publisert i Nord, og ofte via kanaler som krever en
brukerbetaling som ikke er overkommelig for universiteter, biblioteker og
enkeltpersoner.

 
(Pressemelding
fra Ulandsseminaret) Tilgang til kunnskap og mulighet til å kunne delta i
utviklingen av den, er et viktig premiss for utvikling. Likevel produseres
størstedelen av publisert forskning om Sør i Nord, og ofte via kanaler som
krever en brukerbetaling som ikke er overkommelig for universiteter,
biblioteker og enkeltpersoner.

Det er et stort problem for mange forskere i Sør at de ikke
har tilgang til publisert forskning, og dermed ikke har en reel sjanse for at
kritisere, kommentere eller bygge videre på denne. Et like stort problem er at
forskere av økonomiske og andre årsaker ikke har mulighet til å publisere egne
resultater gjennom anerkjente kanaler, og dermed ikke blir hørt og får
synliggjort sin forskning i samme grad som sine kollegaer i Nord.

At det er en stor ubalanse i den globale kunnskapsdelingen
er nå anerkjent av mange som et problem, og det jobbes med å finne løsninger.
Konseptet "Open Access" har i det siste vunnet stor oppslutning i universitets-
og bibliotekmiljøer. "Open Access" (OA) innebærer at vitenskapelige
publikasjoner enten gjøres fritt tilgjengelig i OA arkiver på web eller ved
publisering i OA tidsskrifter. Forfatter eller opphavsmann beholder
opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste
ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å
forlange vederlag. Mange universiteter har selv opprettet institusjonelle OA
arkiver, og har så vidt begynt å stille krav til sine studenter og ansatte om å
gjøre sine publikasjoner tilgjengelige i disse arkivene.

De fleste har imidlertid ikke kommet lengre enn til master-
og doktorgradsoppgaver, og det er flere praktiske og etiske utfordringer
knyttet til OA. Akademikere vurderes i høy grad på bakgrunn av antall
publikasjoner i anerkjente tidsskrifter, og disse står for kvalitetssikring og
fagfellevurdering. Det vil derfor være en utfordring å sikre kvaliteten av
innholdet i OA-tidsskrifter ved fagfellevurdering.

Samtidig
er det også dyrt å klargjøre et manuskript for publisering, selv om det stadig
kommer nye tekniske løsninger for dette. Selv om forskere i Sør altså får bedre
tilgang til kunnskap produsert i Nord gjennom OA løsninger, bedres ikke deres
muligheter for selv å publisere. Et annet avgjørende spørsmål ved OA-løsninger,
er hvor langt man kan gå i forhold til å tvinge akademikere til å publisere i
OA-tidsskrifter, eller gjøre sine publikasjoner tilgjengelige i OA-arkiver,
uten å bryte med den grunnleggende akademiske friheten. Tross alle disse
utfordringer, er Open Access inntil videre det lengste vi har kommet i forsøket
på å sikre globalt publiseringsdemokrati.

 

Tid: 7. oktober 2008, 17.15 – 18.45

Sted: Auditorium 7, SV-bygg, UiO/Blindern

Tittel: Open Access – Hvordan sikre likhet i den globale kunnskapsutvekslingen?

Medarrangør: SAIH-Blindern

I panelet:

Morten Øien, Juridisk seniorrådgiver ved NTNU
Lisbeth Eriksen, Hovedbibliotekar ved UMB
Helge Rønning, Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Olav Torvund, Professor ved Senter for rettsinformatikk, UiO (ordstyrer)

 

http://www.sum.uio.no/ulandsseminar/

 

 

Powered by Labrador CMS