Ubesvarte BIBSYS-spørsmål

Publisert Sist oppdatert

BIBSYS – fra skreddersøm til kommersielt biblioteksystem. Men mange ubesvarte spørsmål.

400 delegater fra fag- og forskningsbibliotekene møttes til BIBSYS-møte i Trondheim tirsdag 22.mars. Hovedtema var overgangen til OCLC som leverandør av neste generasjons biblioteksystem. Vi fikk presentasjoner fra OCLC og fra BIBSYS. Dels fikk vi høre sentrale visjoner fra OCLC, dels presentasjoner av dagens system og dels skisse til en framdriftsplan som skal føre til en overgang til nytt system i januar 2013.

Denne utviklingen er både varslet og forventet, og valget er sikkert gjort etter nøye overveielser. Men møtets reaksjoner på presentasjonene var forbausende. Riktignok var det lagt opp til enveiskommunikasjon fra Bibsys og OCLC, men forsamlingen gjorde intet forsøk på å få stilt spørsmål av noen art. Dermed ble slike hengende i lufta.

Et helt sentralt poeng ved anbud og anskaffelser er pris, og hvordan kostnadene for nytt system og drift av dette skal dekkes. Skal de 108-109 medlemsbibliotekene sitte med hendene i fanget inntil fakturaen kommer?

Dessuten: hva skal skje med det ikke ubetydelige omfanget av drifts- og utviklingsressurser i BIBSYS – etter at nytt system kommer i løpende drift? Er det denne personalressursen som skal dekke kostnadene, eller blir BIBSYS nødt til å holde seg med disse også videre framover? Mitt inntrykk er at dette vet man for tiden ikke. Eller er det slik som OCLC antyder at kostnadene blir mindre for bibliotek som kommer til dem?

Det hadde vært interessant om bibliotekledere som nødvendigvis må forholde seg til disse spørsmålene i sine budsjettsøknader, kunne løfte litt på sløret. Vet man allerede svaret?

De er herved invitert til å dele vurderingene med oss.

– Hans Martin Fagerli, daglig leder i ABM-media as

Powered by Labrador CMS