Tid for handling

Publisert Sist oppdatert

Vi har en stortingsmelding om bibliotek og en evaluering av ABM-u foran
oss. Forventningene er store, kanskje særlig fordi Trond Giske i flere saker
har vist uvanlig styringsvilje til kulturminister å være.

Vi har en stortingsmelding om bibliotek og en evaluering av ABM-u foran
oss. Forventningene er store, kanskje særlig fordi Trond Giske i flere saker
har vist uvanlig styringsvilje til kulturminister å være.

 

Samtidig slikker fortsatt
mange sårene etter de siste årenes omlegginger i sektoren, hvor blant annet
sammenslåingen av Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektjenesten,
etableringen av ABM-u og Nasjonalbibliotekets nye rolle er sentrale milepæler.

     Men nå er det viktig å se
framover. Bibliotekvesenet står overfor store oppgaver, både nasjonalt og
lokalt.

     Det trengs en avklaring av
arbeidsdelingen på det nasjonale nivået, med ABM-utvikling på den ene siden og
Nasjonalbiblioteket på den andre.

     Lokalt og regionalt spiller bibliotekene
en unik rolle i befolkningen, som viktige kunnskaps- og kultursentra. Men det
må villes fra sentralt hold.

     Myndighetene må også skjønne
at et godt skole- og utdanningstilbud i Norge blant annet forutsetter at man
har gode bibliotek.

     Staten vil ta ansvar for å få
utviklet Norgesbiblioteket.

     Det må satses på utvikling av
bibliotekutdanningen og bibliotekforskningen i tråd med de faglige
utfordringene som en møter i dagens og morgendagens bibliotek.

     Det må legges bedre til rette
for kompetanseheving og kunnskapsutvikling ute i distriktsbibliotekene, ved
samarbeid mellom fylkesbibliotekene og utdanningsinstitusjonene.

     Ønskelista kunne fylle mange
sider.

     Uansett – en vellykket
utvikling krever at duoen på Solli plass i Oslo, ABM-u og Nasjonalbiblioteket,
får anledning til å ta skikkelige grep om prosessen. Det bør stortingsmeldingen
gjenspeile.

 

– – – – 

 

 

Statlige øremerkninger

 

I Buskerud finnes det i dag to bokbusser med stopp i 16 av de 21
kommunene i fylket. I Hallingdølen kan vi 18. mars lese at bokbussens skjebne i
øvre del av fylket skal til behandling i fylket, med endelig vedtak 11.-12.
juni. Nå frykter folk nedskjæringer i tilbudet, det snakkes blant annet om å
kjøpe en mindre buss, som da vil gi et dårligere tilbud til brukerne. Dette er
dessverre ikke en enestående sak i distriktene.

     Biblioteklokaler og bokbusser
faller inn under en tilskuddsordning for lokale og regionale kulturbygg. Dette
har ingen praktiske konsekvenser, så lenge ordningen ikke blir tilført friske
midler.

     Lær av Finland.

     Til forskjell fra i Norge gis
det statlig subsidier (25-50%) til bokbusser og bibliotekbygninger, noe som
helt klart har medvirket til det høye tallet av biblioteker og bokbusser. Myndighetene
bør nå vurdere om det er på tide å gjeninnføre enkelte statlige øremerkinger
til bibliotekformål.

 

– Odd Letnes

 

 

 

Powered by Labrador CMS