Tenk tverrfaglig

Publisert Sist oppdatert

PENGER ABM-utvikling deler i disse dager ut rundt 22 millioner kroner i prosjektmidler. Tilskuddsordningen har som mål å støtte prosjekter som fremmer utvikling i arkiv, bibliotek og museer og bidrar til en kvalitetsheving av arbeidet i abm-institusjonene. I tillegg deles det blant annet ut prosjektmidler fra Kulturnett til regionale og faglige partnere og for produksjon av digitalt innhold.
 Til sammen kom det inn 205 søknader om totalt 57,5 millioner kroner, og 82 av disse søkerne mottok positivt svar. – Det var færre søknader enn tidligere år, men fremdeles er det mange gode og spennende prosjekter. Vi har lagt mye arbeid i å gå gjennom søknadene og har lagt vekt på søknadskvalitet i forhold til utlysningsteksten, sier direktør i ABM-utvikling Jon Birger Østby.
– I denne søknadsrunden fikk ABM-utvikling inn 19 søknader fra folkebibliotek og 11 fra fagbibliotek forteller avdelingsdirektør Leikny Haga Indergaard.  Innenfor biblioteksektoren er det flere store og interessante prosjekt på gang. Blant annet kan nevnes Stavanger bibliotek, Sølvbergets "Jakten på ikke-brukerne", et prosjekt som tar på alvor hvordan man kan nå ikke-brukerne og som kan være med og markedsføre biblioteket på en positiv måte, velkjente "Biblioteksvar" fra Deichman og "Prosjekt for elektronisk publisering og institusjonelle arkiv (PEPIA)" i regi av Høgskolen i Hedmark.
I utlysningsteksten nevnes spesielt at det ønskes søknader om prosjekter som "fremmer samarbeid for organisasjonsutvikling og nettverksbygging i biblioteksektoren, i det regionale og lokale arkivlandskapet og i oppfølging av museumsreformen." Det ble også oppfordret til å inngå forpliktende samarbeid på tvers av institusjonsgrensene, mellom sektorene eller mellom ulike institusjonstyper innen den enkelte sektor.
– Når det gjelder tverrfaglige ABM-søknader er bibliotekene for dårlig representert, så her skulle vi ønske oss noen spenstige prosjekter framover, oppfordrer Indergaard.

Lista over prosjekt som har fått støtte: www.abm-utvikling.no/prosjekter/Eksterne/2006/ 

SIK

 

Powered by Labrador CMS