Ta 2.0-spranget!

Publisert Sist oppdatert

Google og bibliotekene har mye felles. Vi må ta opp
konkurransen på de områdene hvor vi er sterkest!

 

Av Jannicke Røgler, bibliotekrådgiver, Buskerud
fylkesbibliotek

 

Google og bibliotekene har mye felles. Vi må ta opp
konkurransen på de områdene hvor vi er sterkest!

 

Av Jannicke Røgler, bibliotekrådgiver, Buskerud
fylkesbibliotek

 

En teknologi som synes å endre seg med stadig større
hastighet stiller store krav til oss. En gang var bibliotekene i forkant på
teknologi, slik er det dessverre ikke lenger. Men, et vesentlig poeng med web
2.0 er at det nå er mye enklere å ta nye nettjenester i bruk. Vi må våge å
ligge i forkant igjen og vi må komme på tilbudssiden med gode virtuelle
tjenester. Bibliotekene scorer høyt på sin troverdighet og seriøsitet. Disse grunnleggende
elementene er det viktig å ta med seg når vi utvikler tjenester for nettet.

    Lederen for
folkebiblioteket i Delft spurte på årets Halmstadkonferanse om vi visste hva
formålet til Google, vår viktigste konkurrent på nettet var. Det eneste svaret
han fikk fra salen var å "tjene mest mulig penger". Det korrekte svaret er at
de vil organisere verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig og
nyttig. Dette minner etter min mening svært mye om bibliotekenes
samfunnsoppdrag.

    Vi må
kjenne våre viktigste konkurrenter, og vi må bli mye flinkere til hente
erfaringer fra andre bransjer og aktører. Vi må måle og dokumentere de
prosjektene vi gjør for å oppnå størst mulig læring. I dag er det for mye
usystematisk og fragmentarisk jobbing. Er det lov å ønske seg en "beste praksis
database" hos ABM-utvikling?

 

Det hybride bibliotek
Web 2.0 betyr for meg å tenke "det hybride bibliotek", hvor det fysiske og det
virtuelle biblioteket avspeiler hverandre og ses i sammenheng. Det kan blant
annet bety at et arrangement på biblioteket dokumenteres i form av en podcast og
bildene legges ut på Flickr. Det fysiske rommet er det viktigste fortrinnet vi som bibliotekansatte har. De
møtene som finner sted her er svært verdifulle i et samfunn hvor kjøpesenteret
er opphøyd til å være den viktigste møteplassen.

    Forskning
viser at vi kommuniserer på nettet med de samme personer som vi også har våre
fysiske møter med. På nettstedet vil ungdom kunne laste opp ulike kunstuttrykk
som musikk, tekst, foto, tegneserier etc. Disse kunstverkene vil så igjen kunne
bli utstilt på det fysiske biblioteket. Brenner du en cd av egenprodusert
musikk, vil denne kunne innlemmes i bibliotekkatalogen og være til ordinært
utlån etter "demotekmodellen". Dette prosjektet ville ikke vært realiserbart
uten de mulighetene som web 2.0 gir.

 

"23 ting"
De viktigste erfaringene jeg har gjort meg i rollen som kursholder for drøye 70
bibliotekansatte i Buskerud, er hvor viktig det er å fjerne angsten og
usikkerheten som råder i forhold til web 2.0 som fenomen. Over 200 personer har
vært kurset i de tre fylkene Buskerud, Vestfold og Østfold. Kursmetodikken ble
utviklet av Heidi Ryan ved Østfold fylkesbibliotek etter en ide fra Australia.

    Læring
gjennom lek har gitt den enkelte kursdeltager mestringsfølelse og selvtillit på
at dette er noe de kan klare. Deltagerne begynte etter hvert å se at de ulike
tjenestene lignet på hverandre i funksjonalitet og at ting hørte sammen. Mange
som i utgangspunktet var skeptiske, har vist seg svært positive i etterkant av
kursingen. Vi har også begynt å se konkrete resultater av kursingen. Særlig
blogging og opplasting av bilder er tjenester som nå tas i bruk.

    Det har vært med både stolthet og glede jeg har fulgt hver
enkelt deltagers blogg. Kursingen har styrket meg i troen på sektoren og dens
mange kreative ansatte. Slipper vi denne kreativiteten til, er jeg overbevist
om at nyskapingen vil kunne øke betydelig.

 

Bloggosfæren
Tilbakemeldingene fra "23 ting" viste at blogging er det de fleste oppfatter
som enklest og mest relevant å ta i bruk ved siden av å laste opp bilder på
bildedelingssnettsteder som Flickr. Litteraturanmeldelser og anmeldelser av
andre typer av medier som spillbloggen i Drammensbiblioteket, bør være
realistisk for de som ønsker å komme i gang. Blogging har en lav brukerterskel
for publisering. Den formidlingen du gjør på det fysiske biblioteket i form av
utstillinger, bokprat og annen litteraturveiledning kan med fordel også
formidles på en blogg. Igjen handler det om å speile biblioteket på nettet og
omvendt.

    En dansk
undersøkelse om bibliotekblogger har vist at en personlig tone i innleggene er
et avgjørende kriterium for at bloggen skal bli lest. Vi må by på oss selv. Her
kommer vi som bibliotekansatte fort i konflikt med våre egne holdninger om
nøytralitet i vårt forhold til brukerne. Men brukerne ønsker å høre våre
meninger. Dersom vi i større grad slipper til våre personlige meninger, vil vi
alle kunne bli dyktige bloggere. En personlig stil er også viktig dersom man
ønsker å få kommentarer på sine innlegg. I utgangspunktet er det ikke mange som
kommenterer blogginnlegg, men dermed desto større grunn til å skrive i en tone
som oppfordrer til kommentarer. Uansett er det et godt poeng å ha en blogg hvor
man har mulighet til å se hvor mange som har lest det enkelte innlegg.

 

Gjøre det vi kan
Vi kan ikke forvente å klare å konkurrere med Google. Vi må spørre oss selv hva
som er våre kjernetjenester. Det er denne kjernen vi må ta utgangspunkt i når
vi utvikler nye tjenester. Vi kan formidling, har god kjennskap til våre
brukere og kvaliteten på våre katalogdata holder generelt et godt nivå. For å
kunne benytte disse fortrinnene på best mulig måte, må vi ha en tett dialog med
våre systemleverandører. En av deltagerne på "23 ting" oppsummerte på denne
måten sine ønsker: "Drømmen er at bibliotekkatalogen ikke bare skal være til
gjenfinning, men også til inspirasjon og glede samt hjelpe brukeren videre".

    Gode RSSer,
webservices og tett integrering med våre publiseringsløsninger må på plass. Vi
må frigjøre innholdet fra design og bygge gode tjenester rundt innholdet. Gode
kilder til inspirasjon er LibraryThing og nettbokhandlere som Amazon. Brukerne
koples i en felles interesse for litteratur. Diskusjonsgrupper, anmeldelser,
kopling mellom forfatter og verk er bare noen av funksjonene. LibraryThing kommer
stadig med nye funksjoner som er vel verdt å følge med på. Kartkoplingen med
mulighet for å beskrive og kartfeste alle bibliotek samtidig som man kan legge
til arrangement er en av mange nye funksjoner som nylig har kommet til.

    Kulturminister
Trond Giske har varslet tre stortingsmeldinger som vil ha betydning for vårt felt:
Bibliotekmeldingen, Digitaliseringsmeldingen og Språkmeldingen. Håpet er at
meldingene og da særlig Bibliotekmeldingen vil gi klare føringer til sektoren
og at Regjeringen ser behovet for en tilførsel av friske midler.

    Friske
midler er helt nødvendig for å kunne tilby brukerne relevante virtuelle
tjenester. Vi konkurrerer i et marked med tilbydere som har betydelig mer
kapital til rådighet enn det vi har. De befinner seg i en økonomisk virkelighet
som vi aldri vil kunne bli en del av. I stedet må vi prioritere hardere, jobbe
smartere og benytte oss av de beste tjenestene som finnes innenfor web 2.0. Vi
bør også la oss inspirere av miljøer som Biblioteklaboratoriet og Friprog. Begge
er forkjempere for gode sluttbrukertjenester i et fri programvaremiljø.

 

 

Kilder
Googles forretningsmål. http://www.google.com/corporate/

Undersøkelse om danske bibliotekblogger
http://www.bibliotekspressen.dk/artikel.asp?id=5805

 

 

Powered by Labrador CMS