– Systematiser anekdotene

Publisert Sist oppdatert

Å lære og å oppdage er en av de viktigste egenskapene til arkiv, bibliotek og museum, og ABM-institusjonene sitter på en enorm mengde materiale som utgjør et stort læringspotensiale. Men for å få til læring, må det legges spesielt til rette for det. Resource er en britisk organisasjon som er rådgivende for arkiv, bibliotek og museum. De har gjennom prosjektet «Inspiring Learning for All» utviklet et rammeverk for læring på tvers av hele sektoren. Prosjektet fokuserer på den uformelle, livslange læringen, den som ikke skal munne ut i en eksamen eller et vitnemål.

Sue Wilkinson, avdelingsleder i Resource og leder for prosjektet, har nettopp vært i Norge på konferansen «Grenseløs læring» for å dele erfaringer. Utgangspunktet for prosjektet er at du ikke kan lære uten tilgang til institusjonene og materialet de besitter, både fysisk, intellektuelt og sosialt. Kjernen i deres noe vide definisjon av læring er at folk lærer fordi de ønsker å forstå verden. Læring er mer enn kunnskap og den leder til endring, utvikling og til et ønske om å lære mer. For å få til vellykket læring er altså ønsket om å lære viktig.

I tillegg til dette kom de fram til fire sidestilte faktorer som de la vekt på for å inspirere folk til læring og gjøre den tilgjengelig for et bredt publikum. Det første er å gi folk muligheten til læring, det andre er å tilby steder som innbyr til læring, det tredje er samarbeid mellom institusjoner for å legge til rette for læring og det fjerde og siste er at institusjonene må ha læring som en definert målsetting.

For Resource og ABM-institusjonene er det viktig å fremskaffe håndfaste bevis for å fremlegge for myndigheter hvor viktig arkivene, bibliotekene og museene er for læring. Men hvordan kan man måle resultatene? Mange av arkivene, bibliotekene og museene samlet informasjon om dette, men det viste seg å være veldig usystematisk. Wilkinson kaller det for anekdoter – løse fortellinger om opplevelser og erfaringer med besøk i institusjonen. Arkivene, museene og bibliotekene er på veldig ulike stadier, men alle tre samler materiale eller vitneprov på en eller annen måte, ofte i form av fremlagte bøker der besøkende kan skrive kommentarer eller uttrykke seg på annen måte. Men disse kommentarene og tilbakemeldingene har blitt veldig lite brukt systematisk for å måle læring. I «Inspiring Learing for All» har de prøvd å systematisere tilbakemeldingene for å bruke dem som bevis.

Mange flotte prosjekter har vi sett på papiret, men likevel, mange ganger ser vi at suksessen og resultatene uteblir. Sue Wilkinson framhever hvor viktig det er å lytte til folk og ta de med på råd. Ved å involvere folk ute i sektoren i prosjektet, har engasjementet økt. Det har skapt et eierforhold til prosjektet, folk føler at de blir hørt, og dette har igjen ført til at denne læringsmodellen har blitt varmt tatt imot av mange.

Les mer om Resource og «Inspiring Learing for All» på www.resource.gov.uk

Siv Bente Grongstad

Powered by Labrador CMS