Synger på siste verset

Publisert Sist oppdatert

– Gratulerer. Og lykke til, sier Chris Erichsen. Etter en årelang prosess har ABM-utvikling endelig fått viljen sin. Utgiveransvaret for Bok og bibliotek blir overført til aksjeselskapet ABM-media fra nyttår. Chris benytter anledningen til å overlate redaktørstolen til nye krefter. Selv skal han hogge ved, pille nese og revitalisere sine kunstneriske sider.

Tekst: Signy Irene Karlsen
Foto: Kristin von Hirsch

Det er ikke nødvendigvis overgangen til ABM-media som får Chris til å forlate redaktørgjerningen akkurat ved årsskiftet, men han legger ikke skjul på at alt styret rundt bladet har vært en påkjenning. Særlig siden arbeidet med Bok og bibliotek i seg selv er svært oppslukende og energikrevende. Nå ser han fram til å få kapasitet til å realisere andre kreative prosjekter som har ligget på vent de senere årene.

Hva får en mann til å bruke 6 år av livet sitt på Bok og bibliotek?

– Det spørsmålet er det mulig å gi mange forskjellige svar på, og alle er like riktige. La oss si at det er knyttet til en grunnleggende sympati for marginale eksistenser og en tilsvarende avsky for mainstreammediene. Til tross for sin usedvanlig sterke stilling i befolkningen er bibliotekene et marginalisert og oversett fenomen i det norske samfunnet. I et anstendig samfunn ville de vært løftet fram, verdsatt og satset på. Heldigvis finnes det lyspunkter. Den smålige og ukultiverte kulturbyråden i Oslo kommune forsøkte seg på en brutal overstyring og vingestekking av bibliotekene, en kamp hun tapte. Men smålighetens frontkjempere gir seg dessverre ikke så lett. Nå gjør Oslo kommune alt den kan for å ta OL fra Tromsø! Barnslig. På en ekkel og uoppdragen måte.

Hva har du oppnådd med bladet på disse årene?

– Jeg er fristet til å svare: Jeg vet ikke. Ærlighet og beskjedenhet er underkjente dyder. Resten er spekulasjoner, så dermed kan jeg jo spekulere i hvorvidt min gamle programerklæring om å gjøre Bok og bibliotek til et blad som det svinger av, hver gang, har blitt realisert. Der er jeg ganske sikker på at svaret er nei. Samtidig er jeg ganske sikker på at det til tider har svingt voldsomt av bladet. Jeg ville jo ha det ut av bibliotekkokongen og inn i en større offentlighet. Samtidig ville jeg ha mer trøkk inni kokongen, mer plasking i andedammen. Akkurat dette trenger vi ikke spekulere i, det er bare å sjekke BibliotekNorge-arkivet. Samtidig er det mulig å spore økt interesse for bibliotekspørsmål i den øvrige pressen. Jeg er ubeskjeden nok til å påta meg i hvert fall litt av æren for det.

Er det noe du ville gjort annerledes hvis du kunne spole tilbake?

– Av alle unyttige øvelser er vel dette den mest unyttige. Likevel er svaret ja. Jeg var så hypp på jobben at jeg glemte å stille strengere krav til utgiveren fra dag én om å oppføre seg som en utgiver. Jeg startet med færre ressurser og lavere lønn enn min forgjenger og det har jeg slitt med siden. Først i år har det begynt å likne på noe. I seineste laget.

Kontroversiell
Chris har gjort seg bemerket med friske uttalelser både på leder- og spalteplass. Med bakgrunn fra den mer opprørske siden av norsk musikkmiljø og gjennom utdanning som journalist har han utviklet seg til en av redaktørene innen norsk fagpresse med sterkest ryggrad til å gi rom for egne og andres meninger. Dette har ikke bare skapt problemer for ABM-utviklings ledelse, men også falt en del konservative bibliotekarer tungt for brystet.

Som ikke-bibliotekutdannet, hvordan har det vært å ha sitt daglige virke i bibliotekmiljøet?

– Jeg vil nok ikke kalle den gjengen med hyggelige, kompetente og påfallende ubyråkratiske byråkrater som jeg har vært omgitt av i disse årene for ”bibliotekmiljøet”. Bibliotekmiljøet har jeg truffet ute i felten, på konferanser, seminarer og reportasjeturer. For øvrig tror jeg bare det har vært en fordel for meg å ikke være bibliotekutdannet. Man skal ikke vite for mye om det man skriver om.

Du har fått en del pepper fra bibliotekarer opp gjennom årene, blant annet et tilløp til boikottaksjon av bladet på e-postlista BibliotekNorge. Er det deg eller er det dem?

– Mange bibliotekarer er veldig samvittighetsfulle og ordentlige, en viktig egenskap å ha for en bibliotekar. Også er det noen som er det mer enn andre. Og noen er det in absurdum. Jeg antar det var noen av disse som følte seg snytt da de oppdaget at enkelte artikler hadde gått gjennom en redaksjonell behandling og forkorting før de kom på trykk, mens nettutgaven presenterte artiklene i sin helhet. Det var like før jeg satte ”OBS! Dette bladet er redigert!” på forsida. Det kan selvfølgelig finnes grunner jeg ikke vet om til at de ikke tåler trynet mitt, men det kan ikke jeg ta ansvaret for.

I 2003 uttalte du at overgangen fra Statens bibliotektilsyn til ABM-utvikling som utgiver var en vitamininnsprøytning for Bok og bibliotek. Like etter startet organets ledelse prosessen med å få det fjernet fra organisasjonen. Ble bladet for friskt?

– Selvfølgelig ble det det. Jeg tror ikke noe av dette hadde skjedd dersom jeg hadde sittet musestille på kontoret mitt og lagd et usynlig, ukontroversielt blad. Den offisielle argumentasjonen til ABM har jeg aldri kjøpt; den med at et statlig organ ikke kan gi ut et redaksjonelt uavhengig blad. Neivel, hvorfor? Svar: Jo, fordi et statlig organ kan ikke gi ut et redaksjonelt uavhengig blad! Her begås det en dobbel synd: Bruk av stedfortreder og bruk av tautologi.

ABM-utviklings informasjonsdirektør opprettet i 2004 bladet ABM som distribueres gratis bl.a. til alle bibliotek. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser har det at statlige institusjoner foretrekker å spre reklameblader framfor å oppmuntre til diskusjon gjennom fri presse under redaktørplakaten?

– Dette viser at også den nye, moderne ABM-organisasjonen henger igjen i en gammeldags tankegang. De tror det er farlig for dem at deres egne ansatte sier sin mening offentlig. Min mening er at det er enda farligere for dem at de ikke gjør det. For to år siden advarte generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, ABM mot å opprette et sånt blad. Poenget hans var at nettopp ABM, som jobber med åndsprodukter, altså bøker, arkiver, nye medier, burde sette redaktørplakaten i høysetet. Det er jo ikke tilfeldig at partipressen er borte. Leserne ville ikke ha den, og det ville etter hvert ikke partiene heller. Hvis ABM og andre statlige etater hadde våget å ta skrittet fullt ut og innført redaktørplakaten i sine publikasjoner ville de i mye større grad ha blitt en levende del av den samfunnsorganismen de skal betjene, i stedet for å forbli utilgjengelige, litt uklare institusjoner utenfor folks rekkevidde. Nå får jeg legge til at jeg synes redaksjonen av ABM-bladet har fått mye ut av produktet, de trange rammene tatt i betraktning.

Takker for seg
Fra 1. januar 2007 opprettes aksjeselskapet ABM-media som skal ta over utgiveransvaret for Bok og bibliotek. Samtidig går Chris ut i permisjon for å samle krefter og finne ut hva han skal bruke engasjement og energi på i tiden framover.

Hva er din kommentar til opprettelsen av ABM-media?

– Gratulerer. Og lykke til

Hvilke konsekvenser tror du opprettelsen av ABM-media vil få for bladet, på kort og lang sikt?

– Det er det i øyeblikket umulig å ”tro” noe om. Men med en organisasjon som støtter opp om bladet og en energisk redaktør med gjennombruddskraft har Bok og bibliotek mange muligheter til å utvikle seg videre.

Hvorfor velger du å slutte nå?

Jeg har vært redaktør i over 6 år. Hvis man vil noe med et blad så er ikke redaktørposten noe man legger igjen på kontoret når man går hjem. Jeg er dessuten ikke typen som gjør noe halvveis. Da er det greit å slutte før jeg plutselig tar meg selv i å gi bare litt blaffen. Også var jeg jo mer eller mindre sjuk fra november i fjor og et halvt år framover, noe som fortalte meg at prosessen med å få bladet ut av ABM har vært tøffere enn jeg har innbilt meg. Når din egen utgiver mest av alt er opptatt av å kvitte seg med utgiveransvaret, da er det ensomt å være redaktør. Her må jeg skynde meg og si at ensomheten i stor grad er blitt oppveid av det gode miljøet i ABM, av gode kolleger som har forholdt seg aktivt til bladet. Det virker kanskje ikke sånn på det jeg sier og skriver, men jeg mener oppriktig at det finnes et stort potensiale i ABM-konseptet, jeg håper organisasjonen klarer å ta vare på sine ansatte, de er gull verdt.

Har du noen gode råd til din etterfølger?

– Kanskje, men det skal jeg i så fall spare vedkommende for til han eller hun eventuelt ber om det.

Hva skal du gjøre nå?

– Lage et blad som det svinger av, hver gang, fram til nyttår. Deretter går jeg ut i en permisjon da jeg skal hogge ved, pille meg i nesa, leke meg med photoshop, et videokamera og en gitar. Og når fire måneder er gått står det en jobb og venter på meg i informasjonsavdelingen i ABM. Sånn sett kan du si at jeg går over til fienden, med mindre jeg i mellomtiden får et tilbud jeg ikke kan si nei til.

Og i påvente av et tilbud han ikke kan si nei til (hint), planlegger Chris en stor avskjedsfest til Bok og biblioteks ære som skal gå av stabelen i Oslo i oktober. En fest som i følge ham selv vil inneholde mange burleske, vakre, stilfulle og pirrende innslag. Alle trofaste lesere, venner og fiender av bladet er selvfølgelig hjertelig velkomne!

 

Bok og bibliotek ut av ABM-utvikling

2003: ABM-utvikling opprettes ved sammenslåing av Norsk museumsutvikling (NMU), Riksbibliotektjenesten (RBT) og Statens bibliotektilsyn (SB). Bok og biblioteks redaksjon overtas i den forbindelse fra SB, som har gitt ut bladet siden 1949. Ledelsen i ABM-utvikling finner det problematisk at Bok og biblioteks innhold i flere tilfeller gir uttrykk for meninger som ikke er i samsvar med utgiverorganisasjonens offisielle syn. Det uttrykkes tvil om hvorvidt leserne skjønner redaktørplakatens prinsipper.

2004: ABM-utviklings styre vedtar at det er unaturlig at et redaksjonelt fritt tidsskrift gis ut av et statlig organ. I referat fra styremøte 10. mai 2004 heter det: "Bok og Bibliotek bør fortsatt være et redaksjonelt selvstendig tidsskrift under redaktørplakaten og Bok og Bibliotek bør derfor ikke utgis av ABM-utvikling." Det tas kontakt med flere ulike forlag og organisasjoner med tanke på å finne en alternativ utgiver. ABM-utvikling oppretter bladet "ABM" med organisasjonens informasjonsdirektør, Lars Egeland som ansvarlig redaktør. Bladet sendes bl.a. gratis til alle bibliotek.

2005: Styret fatter endelig beslutning om opprettelse av aksjeselskapet ABM-media 11. oktober. Norges Museumsforbund, Biblioteksentralen og Landslaget for lokal- og privatarkiv er i utgangspunktet villige til å være med på stiftelsen. Selskapet skal i tillegg til Bok og bibliotek gi ut Museumsnytt og et nytt arkivtidsskrift. Biblioteksentralen beslutter imidlertid i siste øyeblikk å trekke seg fra samarbeidet på bakgrunn av usikkerhet rundt økonomi.

2006: Høgskolen i Oslo kommer på banen som ny hovedaksjonær i ABM-media. HiOs interesse i opprettelsen bunner i et behov fra avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag om at aksjeselskapet skal bli godkjent for utgivelse av vitenskapelige publikasjoner. Chris Erichsen beslutter å avslutte sitt virke som redaktør for Bok og bibliotek fra januar 2007.

 

 

Powered by Labrador CMS