Sveriges nasjonalbibliotek får det nasjonale ansvaret

Publisert Sist oppdatert

ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket. Mens ABM-utvikling
splittes opp i Norge, er Kungliga biblioteket – Sveriges nasjonalbibliotek – i
full gang med å meisle ut en ny nasjonal bibliotekpolitikk.

 

Av Odd Letnes, redaktør
ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket. Mens ABM-utvikling
splittes opp i Norge, er Kungliga biblioteket – Sveriges nasjonalbibliotek – i
full gang med å meisle ut en ny nasjonal bibliotekpolitikk.

 

Av Odd Letnes, redaktør

 

Etter at den borgerlige regjeringen
hadde inntatt kontorene i 2006, satte den i gang en bred gjennomgang av den
svenske kulturpolitikken, som endte opp med Kulturutredningen (2009). Et
gjennomgående trekk i den er at man skal minske antallet myndigheter innenfor
kultursektoren og samordne ressursene.

      På
bakgrunn av det foreslås det at Kungliga biblioteket – Sveriges
nasjonalbibliotek – skal få et nytt, utvidet ansvar for svenske folke- og
skolebiblioteker. Tidligere har Kungliga biblioteket hatt ansvar for
koordinering og utvikling av universitets- og høgskolebibliotekene. Dermed skal
Kunliga bibliotekets ansvar nå dekke alle de offentlige bibliotekene i Sverige.

      Dette
har klare paralleller til det som for tiden skjer i Norge, etter at
Kulturdepartementet konkluderte i den prosessen som begynte i april i fjor med
offentliggjøring av den siste bibliotekmeldingen: Størstedelen av B’en i
ABM-utvikling skal flyttes over til Nasjonalbiblioteket.

 

Positive svensker. De svenske bibliotekmiljøene er positive til utviklingen.
Blant annet sa generalsekretæren
i Svensk Biblioteksförening Niclas Lindberg,
i en pressemeldning i 2009 at
det er positivt at "Kulturutredningen innser at en nasjonal
bibliotekpolitikk er nødvendig for at innbyggerne skal få en mer likeverdig
tilgang til bibliotektjenester."

      Lindberg
synes også det er bra at utredningen kommer med et konkret forslag om å gi en
myndighet, Kungliga biblioteket, i oppdrag å samordne den nasjonale
bibliotekpolitikken.

      På
Biblioteksbloggen
kan vi lese følgende: "For oss i folkebibliotekene er det betydningsfullt
at fylkes- og folkebibliotekene nå inkluderes i den helhetlige
bibliotekpolitikken som Kungliga biblioteket foreslås å få ansvaret for."

      I
dag, et år etter at Kulturutredningen ble levert, er Kungliga biblioteket i
full gang med å meisle ut den nye politikken, som etter planen skal iverksettes
1.1.2011.

 

 

Powered by Labrador CMS