Stortingsmelding bekreftet – spekulasjonenes tid snart over

Publisert Sist oppdatert

Bekreftet. Siste rykte før påskeferien sa at stortingsmeldingen om bibliotek ville
gå i første statsråd etter påske. Det vil si i morgen. Det er nå bekreftet
av Norsk bibliotekforenings generalsekretær Tore Kr. Andersen.

 

På tvers. Da er tida for forventninger og ønsker over – og dem
har det vært mange av. Da Bok og Bibliotek våren 2008 spurte fylkesbiblioteksjefene
hvilke forventninger de hadde til den kommende meldingen, lå ambisjonslista
stort sett på øverste hakk:

"Jeg forventer at meldingen knytter bibliotekene opp mot
alle de politikkområder og faglige felt hvor de kan bidra til verdiskaping,
inkludert næringsutvikling, stedsutvikling, distriktsutvikling, livslang
læring, sosial inkludering, kulturelt mangfold. Ikke minst forventer jeg at
meldingen sier noe forpliktende om samordning og samarbeid på tvers av
forvaltningsorganer (ikke minst mellom Kultur- og Kunnskapsdepartementene) og
forvaltningsnivåer," sa fylkesbiblioteksjef Trond Minken i Buskerud.

 

Distriktene. Andre, som biblioteksjefen i Oslo, Liv Sæteren,
pekte på styrking i distriktene som et satsingsområde: "En annen forhåpning er
at meldingen foreslår og får gjennomslag for nasjonale satsinger og tilhørende
ressurstilførsel til bibliotektjenester i kommuner og fylker på områder som det
viser seg at kommune/fylkesnivået ikke har hatt ressurser til så langt."

Andre ønsker å gi staten en mer forpliktende rolle enn i
dag, blant annet ved å gjeninnføre øremerkede midler. Fylkesbiblioteksjef
Sissel Jakola i Finnmark sier: "Staten bør ha ansvar for overordnede
fellesløsninger, ha øremerkede penger til for eksempel bokbusser,
biblioteklokaler og utviklingsprosjekter." Hun mener også at staten må "overføre
penger til hvert enkelt fylke/region som kunne brukes til lokale prosjekter
("såkornsmidler") Det kunne bety mye for utviklingen i regionene. I
tillegg bør det også innføres regionale midler til slike formål."

Også fylkesbiblioteksjefen i Oppland, Gunhild Aalstad, ser
store fordeler i en styrking av fylkesnivået. Hun sa nylig til Bok og
Bibliotek:

"Det viktigste for oss er ikke lenger å drive med
forvaltning, men å være en regional utviklingsaktør. Her i Oppland er vi en
egen fagenhet i fylkeskommunen sidestilt med kultur, skole og samferdsel, direkte
underlagt fylkesrådmannen. Det har medført at fylkesbiblioteket deltar på de
arenaene der utviklingen av Opplandssamfunnet diskuteres og vi har gode
muligheter for å spille inn bibliotekutfordringene.

Jeg sier at vi skal være en regional utviklingsaktør på
biblioteksektoren. Det vil si at vi skal stimulere til utvikling, vi skal drive
kompetanseoppbygging og utvikle nettverk mot en rekke regionale og lokale
samarbeidspartnere."

 

Ingen lekkasjer. Det har ikke lekket mye fra
Kulturdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om bibliotek. Men diskusjonene har summet både åpent og i det skjulte, ved lunsjbord og på konferanser. Trond
Giske selv ga en skikkelig vitaminbombe til spekulasjonene i sitt intervju i
Aftenposten 18.12.08, hvor det blant annet gikk fram at bibliotek er en av
sektorene han ønsker å styrke:

"Det ene er biblioteksektoren, som er overmoden for
reform med sine kompliserte, byråkratiske strukturer og fryktelig mange
institusjoner og nivåer."

Kan det tyde på at det ligger mer enn én bombe i den
kommende bibliotekmeldingen?

Uttalelsen satt i alle fall fart på fantasien. Er det
ABM-utvikling han sikter til, spurte enkelte, når han snakker om
"kompliserte, byråkratiske strukturer"? Er det snakk om å splitte opp
enheten før den har fått anledning til å vise hva den duger til? Sikter han til
forholdet mellom Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling?

Og hva mener Giske med "fryktelig mange institusjoner
og nivåer"? Er det fylkesbibliotekene han vil gå til felts mot?

 

I morgen får vi forhåpentligvis noen av svarene.

 

– Odd Letnes, red.

 

Les om "fylkesbiblioteksjefenes visjoner" her 

Les intervjuet med Sissel Jakola her 

Les intervjuet med Gunhild Aalstad her

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS