Store forskjeller i bibliotektilbud

Publisert Sist oppdatert

BIBLIOTEKSTATISTIKK
Røyrvik – Verran: 100 – 0

Dette er forskjellen i satsing mellom de to nordtrønderske kommunene når det gjelder innkjøp av bøker og andre medier til bibliotekene i 2005. Eller for å være helt nøyaktig: I 2005 brukte Røyrvik kommune kr 107,90 pr. innbygger til innkjøp av bøker, lydbøker, tidsskrift og film, mens Verran kommune brukte 7 kroner og 56 øre pr innbygger.
            Dette bekymrer fylkesbiblioteksjef i Nord-Trøndelag, Kristin Storvig, som etterlyser en mer offensiv lokal holdning og forventer at dette tas opp i Bibliotekutredningen som kommer i løpet av høsten. – Betyr dette at en del av innbyggerne har vesentlig mindre tilgang til lovpålagte bibliotektjenester enn andre, og at vi ikke kan snakke om at kommunene har et likeverdig tilbud? spør hun.

Ta tak
– Utlån pr innbygger varierer fra 12 i Lierne til 2 i Namsos. Forskjellene er store, og de kommunene som kommer dårligst ut bør ta tak i utfordringene for å styrke bibliotektilbudet, mener Kristin Storvig. – Nærmere samarbeid med fylkesbiblioteket og på tvers av kommunegrensene vil være en nødvendig vei å gå for mange kommuner som alene ikke kan tilby tidsriktige tjenester, dette gjelder ikke minst tilgjengeliggjøring av digitale ressurser og tjenester. Prosjektet Namdalsbibliotekene, med forpliktende samarbeid mellom fylkesbiblioteket og 14 kommuner gir oss nyttig erfaringsgrunnlag.

Mange av kommunene i Nord-Trøndelag kan være stolte av trivelige lokaler, men flere bør se på mulighetene for å øke åpningstiden. Namdalseid kommune med kombinasjon av servicekontor og bibliotek er et interessant eksempel når det gjelder hvordan ressurser kan utnyttes på en ny måte for å gi publikum bedre tilgjengelighet, mener Kristin Storvig.

 

Powered by Labrador CMS