Stengt, men likevel åpent

Publisert Sist oppdatert

Ekstraservice gir ekstra fornøyde brukere. Nærøy folkebibliotek i Kolvereid i Nord-Trøndelag, åpner dørene når grendeskolene er i byen. Selv om det er utenom ordinær åpningstid.

Tekst og foto: Frilansjournalist Kjetil S. Grønnestad

Ekstraservice gir ekstra fornøyde brukere. Nærøy folkebibliotek i Kolvereid i Nord-Trøndelag, åpner dørene når grendeskolene er i byen. Selv om det er utenom ordinær åpningstid.

Tekst og foto: Frilansjournalist Kjetil S. Grønnestad

– Vi har brukt mye tid på skolene her på Kolvereid. Vi ønsket også å ha tilbud til grendeskolene, for alle bør ha et så likt tilbud som mulig. På et ledermøte oppfordret jeg grendeskolene til å komme innom med klassene når de var i kommunesenteret Kolvereid, forteller biblioteksjef Gerd-Torild Aune.

Nærøysundet skole, som ligger 16 kilometer fra biblioteket, tok oppfordringen. De siste tre årene har de tatt elevene med til biblioteket samtidig som de er i svømmehallen på Kolvereid for svømmeundervisning.

 

Bedre enn skolebiblioteket

Når Bok og Bibliotek er på besøk, vrimler det med blide smårollinger blant reolene. De fordyper seg i bøker eller er opptatt med spill, uten å bry seg altfor mye med den gamle gubben med fotoapparatet. Men de tar seg likevel tid til å svare på spørsmålene:

– Det kjekkeste med å besøke biblioteket er å lese alle bøkene, sier Kirsti Andrea Laumo fra 1. klasse på Nærøysundet skole.

– Jeg liker best å lese om dinosaurer, og krim, forteller 2. klassingen Jostein Kvalø.

Straks spørsmålene er besvart, synker to par øyne dypt ned mellom permene igjen.

– Vi synes alltid det er kjekt å komme hit. Biblioteket legger godt til rette for oss, og det er bra at elevene blir kjent med biblioteket som små. Da bruker de antakelig biblioteket mer når de blir voksne, forteller assistent Ellen Lundring Hansen.

Linda Rosø, som er kontaktlærer for 1. klasse, setter også pris på tilbudet.

– Vi har et skolebibliotek, men tilbudet her på Kolvereid er mye bedre enn det vi har hos oss. Her finner elevene bøker av alle genre. Det som ikke er inne, får de bestilt fra bibliotekarene, sier hun.

Rosø mener at besøkene på biblioteket bidrar til å øke elevenes leseferdigheter.

Skolen har fokus på lesing og bibliotekbesøkene er del av skolens ukeplan.

– Dessuten er det lagt opp til at elevene skal lese bibliotekbøker sammen med foreldrene, legger hun til.

Skolen har bestemt at elevene får låne tre bøker på hvert besøk. Hvert klassetrinn besøker biblioteket en gang i uka for et halvt år om gangen. To klassetrinn busses inn til Kolvereid samtidig. Mens den ene gruppen med elever er på biblioteket, får den andre gruppen svømmeundervisning i svømmehallen. Slik reduseres kostnadene med bibliotekbesøket. Skolen besøker biblioteket hver tirsdag og torsdag formiddag.

 

Ressurser

På tirsdagene og torsdagene når skoleelevene kommer på besøk, skal biblioteket egentlig ikke åpne før 11.30. Formiddagene skulle brukes til nødvendig kontor- og registreringsarbeide. Men biblioteket mener det er verdt det å åpne dørene for grendeskolene.

– Vi jobber turnus, så det er minst en person her uansett. Likevel, det blir ekstra travelt for oss. Det arbeidet vi skulle gjort når biblioteket skulle vært stengt, må vi ta igjen senere. Vi får ikke overtidsbetaling, men kan avspasere dersom vi jobber utover ordinær arbeidstid, forteller Gerd-Torild Aune.

Onsdagen derimot, holder biblioteket stengt. Den dagen holdes nesten ”hellig”, for den er essensiell skal de ha sjansen til å få arbeidet til å gå rundt. Da brukes tida blant annet til administrative oppgaver, rydding, bestilling, registrering, purringer og internmøter.

– Arbeidsoppgavene hadde vært nesten umulige å få til å gå rundt, dersom vi skulle hatt åpnet på onsdagen også, medgir Aune.

Selv om ekstraservicen overfor grendeskolene betyr travle arbeidsdager, angrer de ikke på det.

– Når vi yter litt ekstra, får vi også ekstra gevinst tilbake med fornøyde brukere. Ikke minst er det trivelig med barna som kjenner oss igjen på gata, sier bibliotekassistent Rita Blikø Holthe.

 

Vil nå flere

Aune forteller at Nærøy kommune har 7 barneskoler og 1 ungdomsskole. Fram til i dag har de, utenom Nærøysundet skole, også samarbeid med Kolvereid barneskole og Nærøy ungdomsskole. Disse to skolene, som begge ligger i Kolvereid, besøker imidlertid biblioteket i den ordinære åpningstida.

– Hver høst har vi møte med norsklærerne på Kolvereid barneskole og Nærøy ungdomsskole, der vi planlegger samarbeidet, sier hun.

Aune forteller at de også ønsker et bedre samarbeid med de andre grendeskolene. Men skal det gå rundt, trenger hun mer ressurser enn hun har til rådighet i dag. Nærøy folkebiblioteket har fire ansatte som deler nesten tre årsverk.

– Vi tror at samarbeidet med Nærøysundet barneskole hadde fungert enda bedre hvis vi kunne hatt tilsvarende planleggingsmøter med dem som vi har med skolene her på Kolvereid. Vi ønsker at vårt arbeid opp mot skolene skal være et samarbeid med delt ansvar mellom bibliotek og skole. Vi arbeider for å få opprettet en 50% skolebibliotekstilling som kan jobbe med dette samarbeidet. En slik skolebibliotekar kunne besøkt skolene rundt om i kommunen. Da ville tilbudet blitt likt for alle skolene. Det må være billigere å sende en skolebibliotekar til skolene, enn å sende skolene til oss. Dessuten bruker vi allerede nå halvparten av publikumsressursene våre på skolene, sier Aune.

 

Høyt utlån

Nærøy kommune har cirka 5000 innbyggere. Utlånet i biblioteket er på 32.593. Det er de godt fornøyd med.

– Skoleelevene bidrar nok til utlånet vårt. Slik sett gagner det oss at de låner bøker samtidig som de har svømmeundervisning. Vi ser at faktabøker er populære. Blant annet er guttene interessert i bøker om lastebiler og store biler, smiler Holthe.

Hun har også lagt merke til at ungdomsskoleelevene som bruker dem, er blitt godt kjent i lokalene etter bibliotekbesøkene fra barneskoletida. Biblioteket har svært lite hærverk eller uro.

– Elevene som besøker oss får litt eierfølelse til biblioteket, sier hun.

Det eneste ”problemet” de opplever ved å ha åpent utenom ordinær åpningstid, er at andre folk også kommer når de ser ungene inne i biblioteket.

– Lokalene våre er ikke slik at vi kan stenge av etter at elevene er lukket inn. Så da får det heller være at det stikker innom noen andre brukere også, sier Holthe.

 

Ros

Verken Aune eller Holthe kjenner til andre bibliotek som på fast basis åpner stengte dører for skoleelever, men de som jobbet hos dem tidligere, skal ha tatt med seg idéen til sine nye arbeidsplasser.

At ekstraservicen de yter, settes pris på, fikk bibliotekarene et håndfast bevis på tidligere i år. Da ble Namdalsavisas lørdagsblomst gitt til Nærøy folkebibliotek. Det var lærerne ved Nærøysundet skole som mente biblioteket fortjente påskjønnelsen siden de lar dem komme på besøk utenom ordinær åpningstid.

– Det gjør godt at vi blir sett og at noen setter pris på det vi gjør, smiler Aune og Holthe fornøyd.

– – – –

Tips til bibliotek som vurderer ekstraordinær åpningstid for skoleklasser:

– Etablér et godt samarbeid med skole og lærere. Vis dem biblioteket.

– Frita en person/arbeidsdag fra publikumsansvar slik at annet nødvendig arbeid blir tatt. For eksempel: ha en dag stengt i uka.

– Yt litt ekstra, da får du gevinst tilbake.

– Vær fleksibel.

Powered by Labrador CMS