STATSBUDSJETT 2011: Satsing på folkebiblioteket

Publisert Sist oppdatert

Hovedpunkter: Regjeringa ønskjer at løyvinga til bibliotek og innkjøpsordningar blir auka med til saman 6 millionar kroner i 2011. 2 millionar kroner skal brukast til ei ny innkjøpsordning for dataspel.

     1 million går til styrking av innkjøpsordninga for ny, norsk skjønnlitteratur for barn og unge gjennom Norsk Kulturråd. I framlegget frå regjeringa går 154,9 millionar kroner til litteraturformål under Norsk kulturfond.

     Nasjonalbiblioteket har ansvar for å gjennomføre ein nasjonal bibliotekpolitikk og utvikle biblioteka som aktuelle samfunnsinstitusjonar. Etter omorganiseringa av bibliotekfeltet har Nasjonalbiblioteket òg fått ansvaret for vidareutviklinga av folkebiblioteksektoren og oppfølging av Leseløftet. Folkebiblioteka som møteplassar og bibliotekarane som fagfolk og formidlarar er sentrale i lesesatsinga. 

     Nasjonalbiblioteket får 3 millionar kroner til si digitaliseringssatsing, medan løyvingar på 10 millionar kroner til leseløft, bibliotekutvikling og kompetanseutvikling blir lagt til Nasjonalbiblioteket.

 

Kilde: Pressemelding fra Kulturdepartementet (5.10.10)

 

– – – –

 

Nasjonalbibliotekaren fornøyd

Utviklingen i Nasjonalbiblioteket er positivt omtalt i proposisjonen som ble lagt frem i dag i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet. Med utgangspunkt i det opprettholdes bevilgninger innenfor de satsingsområder Nasjonalbiblioteket allerede har og med økning på gitte områder.

     – Vi har fått et godt budsjett hvor vi kan videreføre det vi har som perspektiv i forhold til faglig utvikling og digitalisering både for egne tjenester og til utvikling av nasjonal bibliotekspolitikk, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

     Det er satt av 12 millioner til utvikling av fag- og folkebibliotek og foreslås bevilget 6 millioner til videreføring av leseåret, leseløft for 2011. Det er også en økning i midler til digitalisering som skal gi effekt for andre bibliotek. Midler til språkbanken er videreført på samme nivå som i år.

     Nytt i år er at det er satt av 2 millioner kroner til en innkjøpsordning av spill til norske bibliotek. Nasjonalbiblioteket har sammen med Norsk kulturråd fått 3 millioner knyttet til en innkjøpsordning for musikk med sikte på å iverksette en prøveordning for digital distribusjon av musikk

     – Disse oppgavene er en naturlig utvidelse av det mandatet Nasjonalbiblioteket allerede har og i samarbeid med relevante samarbeidspartnere vil vi nå legge planer for å realisere oppdraget vi har fått, sier hun.

     – Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide byggeprogram med kostnadsanslag og tidsplan for utvidelse av sikringsmagasinet med 39 000 hyllemeter og nytt automatlager med 1000 kvm. grunnflate og 18 m høyde. Realiseringen av dette er en viktig forutsetning for videreutvikling av våre strategier, sier Moe Skarstein.

 

Kilde: nasjonalbiblioteket.no (5.10.10)

 

– – – –

 

Bibliotekforeningen misfornøyd

– Vi treng eit bibliotekløft for heile landet. Årets forslag til statsbudsjett er ikkje noko form for løft, seier Svein Arne Tinnesand.

 

Les mer på nationen.no

 

Hovedpunkter: Regjeringa ønskjer at løyvinga til bibliotek og innkjøpsordningar blir auka med til saman 6 millionar kroner i 2011. 2 millionar kroner skal brukast til ei ny innkjøpsordning for dataspel.

     1 million går til styrking av innkjøpsordninga for ny, norsk skjønnlitteratur for barn og unge gjennom Norsk Kulturråd. I framlegget frå regjeringa går 154,9 millionar kroner til litteraturformål under Norsk kulturfond.

     Nasjonalbiblioteket har ansvar for å gjennomføre ein nasjonal bibliotekpolitikk og utvikle biblioteka som aktuelle samfunnsinstitusjonar. Etter omorganiseringa av bibliotekfeltet har Nasjonalbiblioteket òg fått ansvaret for vidareutviklinga av folkebiblioteksektoren og oppfølging av Leseløftet. Folkebiblioteka som møteplassar og bibliotekarane som fagfolk og formidlarar er sentrale i lesesatsinga. 

     Nasjonalbiblioteket får 3 millionar kroner til si digitaliseringssatsing, medan løyvingar på 10 millionar kroner til leseløft, bibliotekutvikling og kompetanseutvikling blir lagt til Nasjonalbiblioteket.

 

Kilde: Pressemelding fra Kulturdepartementet (5.10.10)

 

– – – –

 

Nasjonalbibliotekaren fornøyd

Utviklingen i Nasjonalbiblioteket er positivt omtalt i proposisjonen som ble lagt frem i dag i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet. Med utgangspunkt i det opprettholdes bevilgninger innenfor de satsingsområder Nasjonalbiblioteket allerede har og med økning på gitte områder.

     – Vi har fått et godt budsjett hvor vi kan videreføre det vi har som perspektiv i forhold til faglig utvikling og digitalisering både for egne tjenester og til utvikling av nasjonal bibliotekspolitikk, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

     Det er satt av 12 millioner til utvikling av fag- og folkebibliotek og foreslås bevilget 6 millioner til videreføring av leseåret, leseløft for 2011. Det er også en økning i midler til digitalisering som skal gi effekt for andre bibliotek. Midler til språkbanken er videreført på samme nivå som i år.

     Nytt i år er at det er satt av 2 millioner kroner til en innkjøpsordning av spill til norske bibliotek. Nasjonalbiblioteket har sammen med Norsk kulturråd fått 3 millioner knyttet til en innkjøpsordning for musikk med sikte på å iverksette en prøveordning for digital distribusjon av musikk

     – Disse oppgavene er en naturlig utvidelse av det mandatet Nasjonalbiblioteket allerede har og i samarbeid med relevante samarbeidspartnere vil vi nå legge planer for å realisere oppdraget vi har fått, sier hun.

     – Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide byggeprogram med kostnadsanslag og tidsplan for utvidelse av sikringsmagasinet med 39 000 hyllemeter og nytt automatlager med 1000 kvm. grunnflate og 18 m høyde. Realiseringen av dette er en viktig forutsetning for videreutvikling av våre strategier, sier Moe Skarstein.

 

Kilde: nasjonalbiblioteket.no (5.10.10)

 

– – – –

 

Bibliotekforeningen misfornøyd

– Vi treng eit bibliotekløft for heile landet. Årets forslag til statsbudsjett er ikkje noko form for løft, seier Svein Arne Tinnesand.

 

Les mer på nationen.no

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS